Matematyczne czwartki na Uniwersytecie Jagiellońskim

Adres
Instytut Matematyki UJ
ul. Łojasiewicza 6
30-348 Kraków


 • Dojazd:
  MPK - linie 11, 18, 23, 52, 194 w kierunku "Czerwone Maki" do przystanku "Norymberska"

 • Wy¶wietl większ± mapę

  Kampus 600-lecia Odnowienia UJ
  ul. Łojasiewicza
  Kraków


  Czy wiesz kim był Stanisław Łojasiewicz?  Powiedzieli o matematyce i matematykach ...

  Aεὶ θεὸς γεωμετρεῖ

  Platon


  Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Matematyki UJ odbywaj± się "matematyczne czwartki na UJ" dla młodzieży szkół ¶rednich. Podczas "matematycznego czwartku" organizowany jest specjalny (trwaj±cy około godziny) wykład dla uczniów, a tuż przed wykładem (lub zaraz po wykładzie) krótkie zwiedzanie nowego budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Wykłady i zwiedzanie planowane s± dla całych klas licealnych; w każdy z czwartków chcemy go¶cić cztery klasy, niekoniecznie z tej samej szkoły.
  "Matematyczny czwartek" standardowo planowany jest raz na miesi±c, w pierwszy lub drugi czwartek miesi±ca, o godzinie 12:15.
  Chc±c wzi±ć udział w "matematycznym czwartku", nauczyciel - opiekun klasy, która planuje wizytę w Instytucie, powinien skontaktować się za pomoc± poczty elektronicznej z drem Jerzym Szczepańskim:


  Terminy najbliższych spotkań planowanych w roku 2015:

  W pi±tek 25 września 2015 r. zapraszamy na wykłady, warsztaty i konkursy w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2015 (zob. program spotkania).

 • czwartek 15 pazdziernika 2015 r. godz. 12
  Jerzy Szczepański, Zdarzenia ekstremalne i ich prognozowanie
  W czasie spotkania opowiemy dlaczego bardzo trudno jest prognozować zdarzenia ekstremalne, z którymi spotykamy się w naturze rzadko (takie jak wysokie fale powodziowe, silne trzęsienia ziemi, wysokie temperatury w lecie, czy skrajnie niskie temperatury w zimie). Katastrofalne skutki tych zdarzeń, które usuwa się latami, zmuszaj± nas do weryfikowania istniej±cych modeli matematycznych i do poszukiwania nowych metod prognozowania.

 • czwartek 5 listopada 2015 r. godz. 12
  Zdzisław Pogoda, Matematyk o kształcie Wszech¶wiata
  Ludzie od najdawniejszych czasów chcieli poznać kształt otaczającej rzeczywistości. Przełomowy w naszych poglądach na kształt Wszech¶wiata był wiek XX, gdy pojawiła się ogólna teoria względności. Zaczęto konstruować różne modele Wszech¶wiata. Czy matematycy potrafią dostarczyć odpowiednich modeli? Czy mamy szansę na poznanie kiedyś w pełni, jaki jest kształt Wszech¶wiata? Co s±dz± o tym matematycy?

 • czwartek 3 grudnia 2015 r. godz. 12
  temat spotkania zostanie ogłoszony
 • czwartek 14 stycznia 2016 r. godz. 12
  temat spotkania zostanie ogłoszony
 • czwartek 3 marca 2016 r. godz. 12
  temat spotkania zostanie ogłoszony
 • czwartek 7 kwietnia 2016 r. godz. 12
  temat spotkania zostanie ogłoszony
 • czwartek 2 czerwca 2016 r. godz. 10
  Konferencja Młodych: Kalejdoskop Matematyczny X
 • Serdecznie zapraszamy do nas klasy z Państwa szkoły (niekoniecznie te o profilu matematycznym).  Spotkania, które dotychczas odbyły się w ramach "matematycznych czwartków na UJ"
 • w roku 2015
 • w roku 2014
 • w roku 2013
 • w roku 2012
 • w roku 2011
 • w roku 2010
 • w roku 2009

 • Aktualno¶ci
 • Wystawa Wszystko jest liczb± w Muzeum UJ
 • Nasi go¶cie
 • Archiwum

 • Małopolska Noc Naukowców 2015 w pi±tek 25.09.2015
 • 7. Dzień Wydziału Matematyki i Informatyki UJ
  ¶roda 18 marca 2015 r.
 • Małopolska Noc Naukowców: 26 wrzesnia 2014 r.
 • 6. Dzień Wydziału Matematyki i Informatyki UJ
  ¶roda 19 marca 2014 r.
 • Energia liczb - Małopolska Noc Naukowców: 27 wrzesnia 2013 r.
 • Zobaczyć matematykę - V edycja konkursu
 • 5. Dzień Wydziału Matematyki i Informatyki UJ
  ¶roda 20 marca 2013 r.
 • Zapomniani Rycerze Królowej Nauk - Małopolska Noc Naukowców 2012 - 28 wrze¶nia 2012 r.
 • Wystawa "Rękopisy i starodruki matematyczne ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie", 27.06-10.07.2012, gmach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, ul. Oleandry 3
 • VI Konferencja Młodych - Kalejdoskop Matematyczny - czwartek 31.05.2012
 • Dla uczniów
 • Wydział Matematyki i Informatyki UJ na zdjęciach
 • Kampus 600-lecia Odnowienia UJ - latem
 • Kampus 600-lecia Odnowienia UJ - zim±
 • Noc Naukowców 2011: 23 wrze¶nia 2011
 • Ciekawostki o UJ, matematyce i matematykach
 • Ostatnia aktualizacja: 5 pazdziernika 2015 r. godz.23:40

  Instytut Matematyki UJ Wydział Matematyki i Informatyki UJ Uniwersytet Jagielloński dla kandydatów na studia