Matematyczne czwartki
na Uniwersytecie Jagiellońskim


Adres
Instytut Matematyki UJ
ul. Łojasiewicza 6
30-348 Kraków

telefon
+48 12 664 66 34
faks
+48 12 664 66 74


Wyświetl większą mapę

Kampus 600-lecia Odnowienia UJ
ul. Łojasiewicza
Kraków


Czy wiesz kim był Stanisław Łojasiewicz?

Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Matematyki UJ odbywają się "matematyczne czwartki na UJ" dla młodzieży szkół średnich. Podczas "matematycznego czwartku" organizowany jest specjalny (trwający około godziny) wykład dla uczniów, a tuż przed wykładem (lub zaraz po wykładzie) krótkie zwiedzanie nowego budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Wykłady i zwiedzanie planowane są dla całych klas licealnych; w każdy z czwartków chcemy gościć cztery klasy, niekoniecznie z tej samej szkoły.
"Matematyczny czwartek" standardowo planowany jest raz na miesiąc, w pierwszy lub drugi czwartek miesiąca, o godzinie 12:15; możliwe jest jednak zorganizowanie dodatkowych spotkań.
Chcąc wziąć udział w "matematycznym czwartku", nauczyciel - opiekun klasy, która planuje wizytę w Instytucie, powinien skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej z drem Jerzym Szczepańskim:

Plan spotkań w roku szkolnym 2010/2011

Serdecznie zapraszamy do nas klasy z Państwa szkoły (niekoniecznie te o profilu matematycznym).Dotychczas w roku 2010 odbyły się następujące spotkania w ramach "matematycznych czwartków na UJ".
 • w czwartek 14 stycznia 2010 r.
  dr hab. Sławomir Cynk, prof. UJ, Kwadratura koła, trysekcja kąta i podwojenie sześcianu - dlaczego nie da się ich wykonać?
  Trzy słynne problemy starożytnej matematyki greckiej dotyczyły wykonania za pomocą cyrkla i linijki konstrukcji wymienionych w tytule. Od roku 1837 wiemy, że konstrukcje te nie są wykonalne. Staraliśmy się opowiedzieć o tym, jak można udowodnić, że czegoś nie da się zrobić. W jaki sposób problem geometryczny rozwiązuje się za pomocą algebry. Co konstrukcje za pomocą cyrkla i linijki mają coś wspólnego z rozwiązywaniem równań wielomianowych. A także o trzech matematykach, którzy swych wielkich odkryć dokonali w wieku lat 21, 22 i 23.

 • w czwartek 4 marca 2010 r. o godz. 12:15
  dr hab. Halszka Tutaj-Gasińska, Kampania napoleońska i matematyka, czyli o twierdzeniu Ponceleta
  Podczas pobytu w rosyjskiej niewoli w Saratowie w 1812 roku, Jean-Victor Poncelet sformułował i udowodnił słynne twierdzenie o wielokątach i stożkowych. Twierdzenie to w szczególnym przypadku mówi, że jeśli dla dwóch okręgów na płaszczyznie (takich, że jeden leży wewnątrz drugiego) istnieje wielokąt wpisany w jeden z tych okręgów, a opisany na drugim, to takich wielokątów istnieje nieskończenie wiele i mają tę samą liczbę boków. Od prawie dwustu lat twierdzenie to budzi zainteresowanie matematyków i ciągle powstają nowe jego dowody.

 • w czwartek 15 kwietnia 2010 r. o godz. 12:15
  dr Krzysztof Ciesielski, Matematyka wyborcza
  Jak przeliczane są głosy wyborców, oddane na kandydatów do Sejmu? Jak obsadzane są mandaty? Jak skomplikowana (a może jak prosta) matematyka jest za tym ukryta? Czy ordynacja nazywana proporcjonalną jest naprawdę proporcjonalna? Czy mogą się tu pojawić jakieś paradoksy? Jakie?

 • w czwartek 13 maja 2010 r. o godz. 12:15
  prof. dr hab. Marian Mrozek, Między matematyką a informatyką: komputerowo wspierane dowody twierdzeń
  Ostatnio coraz częściej zdarza się, że znane matematyczne problemy, których wcześniej nie udało się rozwiązać metodami klasycznej matematyki, zostają pokonane przy istotnym wsparciu komputera. W wykładzie przedstawiliśmy przykłady takich problemów i staraliśmy się wyjaśnić dlaczego komputery okazały się pomocne w ich rozwiązaniu.

 • w czwartek 10 czerwca 2010 r. o godz. 11:00
  IV Konferencja Młodych Kalejdoskop Matematyczny

 • czwartek 7 pazdziernika 2010 r. godz. 12:15

 •  dr hab. Edward Tutaj, prof. UJ: Wybrane twierdzenia o liczbach pierwszych
    Historia podboju przestrzeni liczb pierwszych to jedna z najbardziej pasjonujących opowieści o rozwoju idei matematycznych. Wykład zawierał omawienie niektórych karty tej historii od czasów najdawniejszych do współczesnych.

 • czwartek 4 listopada 2010 r. godz. 12:15

 •  prof. Włodzimierz Zwonek: O liczbach zespolonych
   Kolejne etapy uogólnienia pojęcia liczby w dziejach ludzkości związane były z liczbami naturalnymi, następnie całkowitymi, wymiernymi i rzeczywistymi i w końcu z liczbami zespolonymi. Na wykładzie przedstawiono historię odkrycia liczb zespolonych, omówiono podstawowe ich własności oraz ich wyższość nad liczbami rzeczywistymi. Zaprezentowano również pewne ich zastosowania.

 • czwartek 2 grudnia 2010 r. godz. 12:15

 •  prof. Mirosław Baran: Przedstawienie liczb i funkcji za pomocą ułamków łańcuchowych
  - największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność;
  - algorytm Euklidesa (twierdzenie Lamégo, ciąg Fibonacciego, złota liczba);
  - przedstawienie liczb wymiernych za pomocš ułamków łańcuchowych;
  - przedstawienie niewymierności kwadratowych za pomocą ułamków łańcuchowych nieskończonych - zastosowanie do równania Pella;
  - przedstawienie innych liczb niewymiernych za pomocą ułamków łańcuchowych;
  - przykłady funkcji, które można prosto wyrazić za pomocą ułamków łańcuchowych (tg x, tgh x, arctg x, ex, ln(1+x));
  - wzory Ramanujana.

 • Spotkania, które odbyły się w roku 2011, 2010, 2009.
 • Ciekawostki o matematyce i matematykach

 • Aktualności
 • Plan spotkań w roku szkolnym 2010/2011
 • Nasi goście
 • Czy wiesz, że...

 • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Kampus 600-lecia Odnowienia UJ na zdjęciach
 • Ciekawostki o UJ, matematyce i matematykach
 • Zobaczyć matematykę: konkurs

 • Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2012 r. godz.23:21
  Instytut Matematyki UJ Wydział Matematyki i Informatyki UJ Uniwersytet Jagielloński dla kandydatów na studia