Matematyczne czwartki
na Uniwersytecie Jagiellońskim


Adres
Instytut Matematyki UJ
ul. Łojasiewicza 6
30-348 Kraków

telefon
+48 12 664 66 34
faks
+48 12 664 66 74


Wyświetl większą mapę

Kampus 600-lecia Odnowienia UJ
ul. Łojasiewicza
Kraków


Czy wiesz kim był Stanisław Łojasiewicz?

Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Matematyki UJ odbywają się "matematyczne czwartki na UJ" dla młodzieży szkół średnich. Podczas "matematycznego czwartku" organizowany jest specjalny (trwający około godziny) wykład dla uczniów, a tuż przed wykładem (lub zaraz po wykładzie) krótkie zwiedzanie nowego budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Wykłady i zwiedzanie planowane są dla całych klas licealnych; w każdy z czwartków chcemy gościć cztery klasy, niekoniecznie z tej samej szkoły.
"Matematyczny czwartek" standardowo planowany jest raz na miesiąc, w pierwszy lub drugi czwartek miesiąca, o godzinie 12:15; możliwe jest jednak zorganizowanie dodatkowych spotkań.
Chcąc wziąć udział w "matematycznym czwartku", nauczyciel - opiekun klasy, która planuje wizytę w Instytucie, powinien skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej z drem Jerzym Szczepańskim:

Plan spotkań w roku szkolnym 2012/2013

Serdecznie zapraszamy do nas klasy z Państwa szkoły (niekoniecznie te o profilu matematycznym).W roku 2012 odbyły się następujące spotkania w ramach "matematycznych czwartków na UJ".
 • czwartek 12 stycznia 2012 r. godz. 12
  dr hab. Rafał Czyż, Liczby nadrzeczywiste
  Wykład obejmował zagadnienia związane z różnego typu liczbami, począwszy od tych najbardziej znanych, liczb naturalnych, poprzez liczby całkowite, wymierne i rzeczywiste, skończywszy na mniej znanych (lub w ogóle nieznanych) liczbach nadrzeczywistych. W pierwszej części wykładu przedstawione zostały konstrukcje liczb całkowitych, wymiernych i rzeczywistych. Druga część odpowiadała na pytania: w jaki sposób obserwacje gry Go doprowadziły do zdefiniowania nowej, szerszej klasy liczb, liczb nadrzeczywistych, oraz jaki jest związek tych liczb z teorią gier.
 • czwartek 1 marca 2012 r. godz. 12
  dr Jerzy Szczepański, Sprawiedliwy podział
  Czy sprawiedliwy podział to podział na równe części? Jak podzielić sprawiedliwie zyski, a także starty, gdy się pojawią? Czy da się rozdzielić przedmioty niepodzielne pomiędzy kilka osób tak, aby żadna nie czuła się pokrzywdzona? Czy możliwy jest taki podział, przy którym każda osoba otrzyma więcej niż się spodziwała otrzymać? Na te i inne pytania odpowiadaliśmy w trakcie spotkania.
 • czwartek 12 kwietnia 2012 r. godz. 10:30 (spotkanie dla pierwszej grupy)
 • czwartek 12 kwietnia 2012 r. godz. 12:15 (spotkanie dla drugiej grupy)
   dr Krzysztof Ciesielski: Matematyka wyborcza
   Przy wyborach do Sejmu oddane głosy przeliczane są na mandaty - kilka lub kilkanaście w danym okręgu wyborczym. Na wykładzie został przedstawiony sposób, w jaki to jest robione, oraz związana z tym matematyka. Na przykładach pokazane zostały możliwe efekty stosowania ordynacji nazywanej "proporcjonalną" oraz związane z nią paradoksy.

 •  
 • czwartek 10 maja 2012 r. godz. 12
  prof. Edward Tutaj, Uwagi o rozwiązywaniu zadań matematycznych
  Gimnazjalista, a póżniej licealista, gdy ćwiczy przed egzaminem, staje często przed dylematem: "co lepiej: rozwiązać 10 zadań tym samym sposobem, czy jedno zadania dziesięcioma sposobami." Autor prelekcji promował tę drugą możliwość, ilustrując wywody kilkoma przykładami.

 •  
 • czwartek 31 maja 2012 r. godz. 12
  Konferencja Młodych - Kalejdoskop Matematyczny VI
  (program spotkania - pdf)

  Konferencja Młodych - Kalejdoskop Matematyczny VI - 31 maja 2012 r.
  (fot. Ada Pałka)
 • Małopolska Noc Naukowców 2012
  na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ
  piątek 28 września 2012 r.
 • czwartek 4 pażdziernika 2012 r. godz. 12
  mgr Ada Pałka, Między matematyką a sztuką - anamorfoza
  Anamorfoza jest celową deformacją obrazu. Wymaga od obserwatora zastosowania specjalnych urządzeń lub odpowiedniego punktu obserwacji do prawidłowego odczytania, czy odtworzenia dzieła. Na wykładzie zostaną przedstawione metody konstruowania takich obrazów a także liczne przykłady pokazujące ich zastosowanie.
 • czwartek 8 listopada 2012 r. godz. 12
  dr Zdzisław Pogoda, Wielkie Twierdzenie Fermata i jego znaczenie
  Wielkie Twierdzenie Fermata choć nazywane twierdzeniem przez ponad 300 lat było hipotezą, z którą zmagali się najwięksi. Dlaczego tak bardzo chciano udowodnić WTF? Czy jego dowód rozstrzygnąłby jakieœ ważne problemy? Którzy matematycy zmagali się z problemem? Komu w końcu udało się pokonać hipotezę? Na wykładzie przedstawiono odpowiedzi na na te pytania oraz historię narodzin samej hipotezy.
 • czwartek 6 grudnia 2012 r. godz. 12
  prof. Jerzy Ombach, Współistnienie i rywalizacja gatunków
  Zostanły zademonstrowane modele obrazujące rozwój populacji. Przedyskutowano problemy współistnienia i konkurencji dwóch gatunków.
 • Spotkania, które odbyły się w roku 2013,
 • 2011, 2010, 2009.
 • Ciekawostki o matematyce i matematykach

 • Aktualności
 • Plan spotkań w roku szkolnym 2013/2014
 • Nasi goście
 • Czy wiesz, że...

 • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Kampus 600-lecia Odnowienia UJ na zdjęciach
 • Ciekawostki o UJ, matematyce i matematykach
 • Zobaczyć matematykę: konkurs

 • Ostatnia aktualizacja: 29 maja 2013 r. godz.21:49
  Instytut Matematyki UJ Wydział Matematyki i Informatyki UJ Uniwersytet Jagielloński dla kandydatów na studia