Matematyczne czwartki
na Uniwersytecie Jagiellońskim


Adres
Instytut Matematyki UJ
ul. Łojasiewicza 6
30-348 Kraków

telefon
+48 12 664 66 34
faks
+48 12 664 66 74


Wyświetl większą mapę

Kampus 600-lecia Odnowienia UJ
ul. Łojasiewicza
Kraków


Czy wiesz kim był Stanisław Łojasiewicz?

Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Matematyki UJ odbywają się "matematyczne czwartki na UJ" dla młodzieży szkół średnich. Podczas "matematycznego czwartku" organizowany jest specjalny (trwający około godziny) wykład dla uczniów, a tuż przed wykładem (lub zaraz po wykładzie) krótkie zwiedzanie nowego budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Wykłady i zwiedzanie planowane są dla całych klas licealnych; w każdy z czwartków chcemy gościć cztery klasy, niekoniecznie z tej samej szkoły.
"Matematyczny czwartek" standardowo planowany jest raz na miesiąc, w pierwszy lub drugi czwartek miesiąca, o godzinie 12:15; możliwe jest jednak zorganizowanie dodatkowych spotkań.
Chcąc wziąć udział w "matematycznym czwartku", nauczyciel - opiekun klasy, która planuje wizytę w Instytucie, powinien skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej z drem Jerzym Szczepańskim:

Serdecznie zapraszamy do nas klasy z Państwa szkoły (niekoniecznie te o profilu matematycznym).W roku 2013 odbyły się następujące spotkania w ramach "matematycznych czwartków na UJ".

 • czwartek 10 stycznia 2013 r. godz. 12
  prof. Edward Tutaj
  Profesor Tadeusz Ważewski - matematyk galicyjski
 • czwartek 7 marca 2013 r. godz. 12
  dr Anna Pelczar-Barwacz
  Fakty z życia sfery,
  W każdym momencie na kuli ziemskiej są dwa punkty leżące naprzeciw siebie, w których jest identyczna temperatura i ciśnienie. Dlaczego tak jest? Przyjrzeliśmy się twierdzeniu o sferze, które zapewnia takie fanaberie klimatyczne Ziemi, oraz innym własnościom sfery, wykorzystującym pojęcie cišgłości funkcji.
 • czwartek 4 kwietnia 2013 r. godz. 12
  dr Krzysztof Ciesielski
  Pi, pi, pi, pi, pi,... czyli o pewnej niebanalnej liczbie.
  Wykład poświęcony był liczbie pi. Większą część zajmował jej "wizerunek" na przestrzeni wieków - od czasów, kiedy pojawiła się ona w matematyce, poprzez nowe odkrycia w kolejnych wiekach. Wydaje się co prawda, że o tej liczbie wiemy bardzo dużo - jednak czy na wszystkie pytania potrafimy od razu odpowiedzieć? Na przykład: czy to jest oczywiste, że w wyniku podzielenia obwodu okręgu przez średnicę otrzymamy tę samą liczbę, co w wyniku podzielenia pola koła przez kwadrat promienia? Który uczony tak cenił swoje badania zwišzane z kulą i walcem, że zażyczył sobie, by na jego grobie postawiono te bryły? Jakimi metodami i jak dokładnie przybliżano pi? Czy naprawdę "Dzień liczby pi" należy obchodzić 14 marca? Okazało się też, że na pewne pytania matematycy do dziś nie znają odpowiedzi.
 • czwartek 6 czerwca 2013 r. godz. 10:30-14:00
  Konferencja Młodych - Kalejdoskop Matematyczny VII
 • czwartek 3 pażdziernika 2013 r. godz. 12
  Jerzy Szczepański, O statystyce matematycznej
  Opowiedzieliśmy o metodach statystyki matematycznej i ich zastosowaniach w naukach przyrodniczych, demografii, ekonomii. Pokazaliśmy jak za pomocą narzędzi statystyki można odkryć nieznane zależności a także odrzucać hipotezy, które są mało prawdopodobne. Wskazaliśmy także przykłady stanowiące przestrogę przed manipulacjami wyrażonymi za pomocą języka statystyki.
 • czwartek 7 listopada 2013 r. godz. 12
  Dariusz Zawisza, Matematyka kredytowa
  Referat poświęcony był elementom matematyki finansowej. Przedstawiliśmy zastosowanie ciągów geometrycznych i wielomianów w rachunku bankowym ze zwróceniem szczególnej uwagi na kredyty.
 • czwartek 5 grudnia 2013 r. godz. 12
  Piotr Kościelniak, Czy liczba 3 może być największa?
  W trakcie wykładu opowiedzieliśmy o pewnej bardzo zaskakującej własności liczby 3. Okazuje się, że ma to związek z własnościami, które można nazwać chaosem. Przy okazji dowiedzieliśmy się co to jest układ dynamiczny, punkt stały, okresowy, czy stabilny.

 • Spotkania, które odbyły się w roku 2012, 2011, 2010, 2009.
 • Ciekawostki o matematyce i matematykach

 • Aktualności
 • Plan spotkań w roku szkolnym 2013/2014
 • Nasi goście
 • Czy wiesz, że...

 • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Kampus 600-lecia Odnowienia UJ na zdjęciach
 • Ciekawostki o UJ, matematyce i matematykach
 • Zobaczyć matematykę: konkurs

 • Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2014 r. godz.21:27
  Instytut Matematyki UJ Wydział Matematyki i Informatyki UJ Uniwersytet Jagielloński dla kandydatów na studia