Matematyczne czwartki na Uniwersytecie Jagiellońskim

Adres
Instytut Matematyki UJ
ul. Łojasiewicza 6
30-348 Kraków


 • Dojazd:
  MPK - linie 11, 18, 23, 52, 194 w kierunku "Czerwone Maki" do przystanku "Norymberska"

 • Wy¶wietl większ± mapę

  Kampus 600-lecia Odnowienia UJ
  ul. Łojasiewicza
  Kraków


  Czy wiesz kim był Stanisław Łojasiewicz?  Powiedzieli o matematyce i matematykach ...

  Aεὶ θεὸς γεωμετρεῖ

  Platon


  Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Matematyki UJ odbywaj± się "matematyczne czwartki na UJ" dla młodzieży szkół ¶rednich. Podczas "matematycznego czwartku" organizowany jest specjalny (trwaj±cy około godziny) wykład dla uczniów, a tuż przed wykładem (lub zaraz po wykładzie) krótkie zwiedzanie nowego budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Wykłady i zwiedzanie planowane s± dla całych klas licealnych; w każdy z czwartków chcemy go¶cić cztery klasy, niekoniecznie z tej samej szkoły.
  "Matematyczny czwartek" standardowo planowany jest raz na miesi±c, w pierwszy lub drugi czwartek miesi±ca, o godzinie 12:15.
  Chc±c wzi±ć udział w "matematycznym czwartku", nauczyciel - opiekun klasy, która planuje wizytę w Instytucie, powinien skontaktować się za pomoc± poczty elektronicznej z drem Jerzym Szczepańskim:


  Spotkania, które odbyły się w roku 2014:

 • czwartek 9 stycznia 2014 r. godz. 12
  Leszek Pieni±żek, O szukaniu drogi do celu oraz dobrej partii (nie politycznej)
  Przedstawimy klasyczne twierdzenia teorii grafów: o istnieniu drogi Eulera oraz twierdzenia Halla o skojarzeniach. Podamy ich dowody będ±ce równocześnie efektywnym opisem, jak rozwiązywać problemy opisane przez te twierdzenia.
 • czwartek 6 marca 2014 r. godz. 12
  Krzysztof Ciesielski, Matematyka na szachownicy (i nie tylko)
  Jedn± z najważniejszych rzeczy w matematyce jest rozwi±zywanie problemów. Istniej± zadania sformułowane całkiem elementarnie, a wcale nie banalne... Mowa będzie o kilku takich zadaniach (przede wszystkim zwi±zanych z szachownic±) i ich rozwi±zaniach. Na przykładzie niektórych z przedstawionych rozwi±zań zostaną zobrazowane pewne metody wyższej matematyki. Do zrozumienia wykładu nie będzie potrzebna znajomość zasad gry w szachy; nie trzeba nawet wcześniej wiedzieć, jak wygl±da szachownica, bo to zostanie na wykładzie przypomniane.
 • czwartek 3 kwietnia 2014 r. godz. 12
  Marta Kosek, Małe co nieco o niektórych fraktalach
  Pojawi± się na tym wykładzie między innymi zbiór Cantora, krzywa Kocha, trójk±t i dywan Sierpińskiego, diabelskie schody oraz 'uszczelka' Apolloniusza. Padnie pytanie, czy rysuj±c linię bez odrywania ręki (i nie przechodząc przez żaden punkt dwa razy) można wypełnić kwadrat. Zasygnalizowany zostanie pewien niecałkowity (a często także niewymierny) aspekt, który można potraktować jako jedno ze źródeł nazwy fraktale.
 • czwartek 8 maja 2014 r. godz. 12
  Krzysztof Ciesielski, On some nonstandard mathematical problems
  In the lecture there were presented several mathematical problems. All of them concern very elementary mathematics, all of them have short and elementary solutions but in many cases it is not so easy to find a solution. The lecture was delivered in English.
 • czwartek 29 maja 2014 r. godz. 10
  Konferencja Młodych: Kalejdoskop Matematyczny VIII
 • Serdecznie zapraszamy do nas klasy z Państwa szkoły (niekoniecznie te o profilu matematycznym).

 • czwartek 9 pażdziernika 2014 r. godz. 12
  Jakub Byszewski O konstrukcjach geometrycznych, teorii Galois i nie tylko
 • czwartek 6 listopada 2014 r. godz. 12
  Dominik Kwietniak Powrót Poincarego
  W roku 1889 rozstrzygnięto konkurs matematyczny zorganizowany z okazji urodzin króla Szwecji i Norwegii Oskara II. Wygrała praca nadesłana przez Henri Poincarégo. Dzieło to przeszło do historii i zapewniło Poincarému miejsce w jednym szeregu z Euklidesem i Newtonem. Trochę mniej znane są zakulisowe perypetie związane z tym konkursem. W czasie wykładu opowiedzieli¶my zarówno o zawartości zwycięskiej pracy jak i o ludzkich słabostkach matematyków. Opowiedzieli¶my także dlaczego kostka cukru rozpuszczona w szklance herbaty musi kiedyś pojawić się w tej szklance ponownie.
 • czwartek 4 grudnia 2014 r. godz. 12
  Marcin Dumnicki Do czego krasnoludkom teoria kodowania?
  Pewna zagadka, któr± musz± rozwi±zać krasnoludki okazuje się być nadzwyczaj trudna, ale z pomoc± przychodzi teoria kodowania. Pokazali¶my, jak w zaskakujący sposób pomóc krasnoludkom i wyja¶nili¶my, dlaczego 7 krasnoludków to optymalna ich liczba.


 • Spotkania, które dotychczas odbyły się w ramach "matematycznych czwartków na UJ"
 • w roku 2013
 • w roku 2012
 • w roku 2011
 • w roku 2010
 • w roku 2009

 • Aktualno¶ci
 • strona główna
 • Wystawa Wszystko jest liczb± w Muzeum UJ
 • Nasi go¶cie
 • Archiwum

 • 6. Dzień Wydziału Matematyki i Informatyki UJ
  ¶roda 19 marca 2014 r.
 • Energia liczb - Małopolska Noc Naukowców: 27 wrzesnia 2013 r.
 • Zobaczyć matematykę - V edycja konkursu
 • 5. Dzień Wydziału Matematyki i Informatyki UJ
  ¶roda 20 marca 2013 r.
 • Zapomniani Rycerze Królowej Nauk - Małopolska Noc Naukowców 2012 - 28 wrze¶nia 2012 r.
 • Wystawa "Rękopisy i starodruki matematyczne ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie", 27.06-10.07.2012, gmach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, ul. Oleandry 3
 • VI Konferencja Młodych - Kalejdoskop Matematyczny - czwartek 31.05.2012
 • Dla uczniów
 • Wydział Matematyki i Informatyki UJ na zdjęciach
 • Kampus 600-lecia Odnowienia UJ - latem
 • Kampus 600-lecia Odnowienia UJ - zim±
 • Noc Naukowców 2011: 23 wrze¶nia 2011
 • Ciekawostki o UJ, matematyce i matematykach
 • Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2015 r. godz.09:50

  Instytut Matematyki UJ Wydział Matematyki i Informatyki UJ Uniwersytet Jagielloński dla kandydatów na studia