Matematyczne czwartki na Uniwersytecie Jagiellońskim

Adres
Instytut Matematyki UJ
ul. Łojasiewicza 6
30-348 Kraków


 • Dojazd:
  MPK - linie 11, 18, 23, 52, 194 w kierunku "Czerwone Maki" do przystanku "Norymberska"

 • Wyświetl większą mapę

  Kampus 600-lecia Odnowienia UJ
  ul. Łojasiewicza
  Kraków


  Czy wiesz kim był Stanisław Łojasiewicz?  Powiedzieli o matematyce i matematykach ...

  Aεὶ θεὸς γεωμετρεῖ

  Platon


  Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Matematyki UJ odbywają się "matematyczne czwartki na UJ" dla młodzieży szkół średnich. Podczas "matematycznego czwartku" organizowany jest specjalny (trwający około godziny) wykład dla uczniów, a tuż przed wykładem (lub zaraz po wykładzie) krótkie zwiedzanie nowego budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Wykłady i zwiedzanie planowane są dla całych klas licealnych; w każdy z czwartków chcemy gościć cztery klasy, niekoniecznie z tej samej szkoły.
  "Matematyczny czwartek" standardowo planowany jest raz na miesiąc, w pierwszy lub drugi czwartek miesiąca, o godzinie 12:15.
  Chcąc wziąć udział w "matematycznym czwartku", nauczyciel - opiekun klasy, która planuje wizytę w Instytucie, powinien skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej z drem Jerzym Szczepańskim:


  Spotkania, które odbyły się w roku 2016:

 • czwartek 14 stycznia 2016 r. godz. 12
  Zenon Jabłoński, O systemach liczbowych i sposobach ich reprezentowania
  W trakcie wykładu postaramy się odpowiedzieć na pytania czy i jak warto zapisywać i reprezentować liczby, a także czy coś pożytecznego czasami z tego wynika.

 • czwartek 3 marca 2016 r. godz. 12
  Józef Piórek, O geometrii okręgów
  Opowiemy o inwersji i jej własnościach, o okręgach Apoloniusza oraz o pękach okręgów.

 • czwartek 7 kwietnia 2016 r. godz. 12
  Robert Wolak, Geometria na ścianach Alhambry
  Matematyka zawdzięcza wiele uczonym perskim, arabskim, żydowskim i chrześcijańskim piszącym w języku arabskim w okresie od VIII do XIV wieku. Nasza wiedza o ich osiągnięciach jest w dalszym ciągu bardzo fragmentaryczna. Nie tylko traktaty naukowe świadczą o wspaniałych odkryciach naukowych lecz także zabytki i ich dekoracje mówią o niezwykłej praktycznej znajomości matematyki wśród artystów i rzemieślników z krajów islamu, od Persji do Andaluzji.

 • czwartek 2 czerwca 2016 r. godz. 10
  Konferencja Młodych: Kalejdoskop Matematyczny X (program w pliku pdf)

 • czwartek 13 pazdziernika 2016 r. godz. 12
  Jerzy Szczepański, O rewolucjach w matematyce
  Twierdzenia matematyki są wieczne: udowodnione przed wiekami są stale aktualne i pozostaną prawdziwe w przyszłości. Jednak warsztat pracy matematyków ulega ciągłym zmianom. Wiele z tych zmian można śmiało określić mianem rewolucji. Prześledziśmy kilka rewolucji i ich konsekwencje. Rozpoczęliśmy od odkrycia sprzed 27 wieków, że nie wszystkie liczby są wymierne, a zakończyliśmy na twierdzeniu o niezupełności z roku 1931. Staraliśmy się zauważyć, że "nie dokonuje odkrycia, kto nie bada niemożliwości" (Albert Einstein).

 • czwartek 3 listopada 2016 r. godz. 12
  Zdzisław Pogoda, Nobel i topologia
  W 2016 roku przyznano nagrodę Nobla z fizyki „za teoretyczne badania nad topologicznymi przejœciami fazowymi i topologicznymi fazami materii, co umożliwiło rozwój badań nad różnymi egzotycznymi stanami materii”. Media zaczęły się zastanawiać, co oznacza termin „topologiczne”. Na wykładzie, nawiązując do przyznanej nagrody Nobla, przybliżyliśmy, czym zajmuje się topologia, jeden z najważniejszych działów matematyki, gdzie rozważa się między innymi naprawdę fantazyjne kształty.
 • czwartek 1 grudnia 2016 r. godz. 12
  Krzysztof Ciesielski, Sto lat temu na Plantach
  W paŸdzierniku 2016 na krakowskich Plantach stanęła ławka z figurami dwóch młodych mężczyzn, żywo o czymœ rozmawiających. O czym rozmawiali? Kim byli? Czemu potem stali się sławni? Jakie mieli osišgnięcia? Dlaczego przypadkowe spotkanie sto lat temu okazało się tak ważne dla œwiatowej matematyki i dla polskiej nauki? Opowiedzieliśmy także o tym, jak doszło do postawienia tej ławki.

 • Serdecznie zapraszamy do nas klasy z Państwa szkoły (niekoniecznie te o profilu matematycznym).  Spotkania, które dotychczas odbyły się w ramach "matematycznych czwartków na UJ"
 • w roku 2016
 • w roku 2015
 • w roku 2014
 • w roku 2013
 • w roku 2012
 • w roku 2011
 • w roku 2010
 • w roku 2009

 • Aktualności
 • Nasi goście
 • Ostatnia aktualizacja: 3 lutego 2017 r. godz.23:41

  Instytut Matematyki UJ Wydział Matematyki i Informatyki UJ Uniwersytet Jagielloński dla kandydatów na studia