Matematyczne czwartki na Uniwersytecie Jagiellońskim

Adres
Instytut Matematyki UJ
ul. Łojasiewicza 6
30-348 Kraków


 • Dojazd:
  MPK - linie 11, 18, 23, 52, 194 w kierunku "Czerwone Maki" do przystanku "Norymberska"

 • Wyświetl większą mapę

  Kampus 600-lecia Odnowienia UJ
  ul. Łojasiewicza
  Kraków


  Czy wiesz kim był Stanisław Łojasiewicz?  Powiedzieli o matematyce i matematykach ...

  Aεὶ θεὸς γεωμετρεῖ

  Platon


  Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Matematyki UJ odbywają się "matematyczne czwartki na UJ" dla młodzieży szkół średnich. Podczas "matematycznego czwartku" organizowany jest specjalny (trwający około godziny) wykład dla uczniów, a tuż przed wykładem (lub zaraz po wykładzie) krótkie zwiedzanie nowego budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Wykłady i zwiedzanie planowane są dla całych klas licealnych; w każdy z czwartków chcemy gościć cztery klasy, niekoniecznie z tej samej szkoły.
  "Matematyczny czwartek" standardowo planowany jest raz na miesiąc, w pierwszy lub drugi czwartek miesiąca, o godzinie 12:15.
  Chcąc wziąć udział w "matematycznym czwartku", nauczyciel - opiekun klasy, która planuje wizytę w Instytucie, powinien skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej z drem Jerzym Szczepańskim:


  Spotkania, które odbyły się w roku 2017:

 • czwartek 12 stycznia 2017 r. godz. 12
  Marcin Kulczycki, Automaty komórkowe
  Automaty komórkowe - matematyczne konstrukcje, których ewolucja do złudzenia przypomina rozwój kolonii mikroorganizmów - powstały pod koniec pierwszej połowy XX wieku w labolatorium w Los Alamos. Przyjrzeliśmy się najbardziej znanym z nich: regule 30 i 110, grze w życie Conwaya, mrówce Langtona i innym.

 • czwartek 2 marca 2017 r. godz. 12
  Michał Wojtylak, O modelach matematycznych i nie tylko
  W czasie wykładu zastanawialiśmy się nad tym na ile zadania z fizyki oddają rzeczywistość. Prześledziliśmy miejsca, w których mogš pojawiać się niedokładności, a następnie skoncentrowaliśmy się na jednym z nich - na błędzie zaokrągleń. Poznaliśmy również (często nieoczekiwane) dziedziny, w których matematyka znalazła w ostatnim czasie zastosowanie.

 • czwartek 6 kwietnia 2017 r. godz. 12
  Andrzej Grzesik, Gry (nie)losowe
  Podczas wykładu sprawdziliśmy, czy jest możliwe osišgnięcie dużego zysku w znanych grach losowych. Przeanalizowaliśy matematycznie możliwe strategie gry, by znaleŸć takš, która da zysk niezależnie od losu.

 • czwartek 1 czerwca 2017 r. godz. 10-14
  Konferencja Młodych "Kalejdoskop Matematyczny XI"

 • czwartek 7 września 2017 r. godz. 14
  Jerzy Szczepański, (Prawie) wszystko o liczbie e
  Podczas wykładu opowiedzieliśmy o liczbie e i jej własnościach. Przedstawiliśmy wybrane twierdzenia z kilku działów matematyki, w których pojawia się ta liczba, i staraliśmy się wyjaśnić ich rolę w rozwoju matematyki.
 • czwartek 12 pazdziernika 2017 r. godz. 12
  Jerzy Szczepański, Do czego służą liczby zespolone?
  Przedstawiliśmy historię odkrycia liczb zespolonych i wyjaśniliśmy, jak ważną rolę pełnią liczby zespolone w matematyce, fizyce i technice.
 • czwartek 9 listopada 2017 r. godz. 12-14
  Tomasz Kobos, Wycieczka w świat wypukłości: wpisywanie trójkąta w ciało wypukłe
  Znane twierdzenie geometrii płaskiej mówi o tym, że istnieje dokładnie jeden okrąg opisany na danym trójkącie. Co się jednak wydarzy, jeżeli koło zastąpimy innym, bardziej ogólnym obiektem? Rozważyliœmy to zagadnienie dla tzw. ciał wypukłych, które stanowią naturalne uogólnienie koła. Zobaczyliśmy, że wówczas ani istnienie ani jedyność nie są gwarantowane, ale jesteœmy w stanie podać ich elegancką charakteryzację geometryczną. To zagadnienie dla tzw. ciał wypukłych, które stanowią naturalne uogólnienie koła.
 • czwartek 7 grudnia 2017 r. godz. 12-14
  Patryk Pagacz, Problemy rekurencyjne
  Podczas wykładu przedstawione zostały zarówno klasyczne problemy rekurencyjne takie, jak "Wieża z Hanoi" oraz "Problem Flawiusza", jak i ich modyfikacje.  Spotkania, które odbyły się w ramach "matematycznych czwartków na UJ"
 • w roku 2017
 • w roku 2016
 • w roku 2015
 • w roku 2014
 • w roku 2013
 • w roku 2012
 • w roku 2011
 • w roku 2010
 • w roku 2009

 • Aktualności
 • Strona główna
 • Nasi goście
 • Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2017 r., godz. 9:02

  Instytut Matematyki UJ Wydział Matematyki i Informatyki UJ Uniwersytet Jagielloński dla kandydatów na studia