dr hab. Marta Kosek
Annales Polonici Mathematici
pokój 3118
Templates IMPAN:
article , amsart

Institute of Mathematics
Jagiellonian University
ul. prof. S. Łojasiewicza 6
30-348 Kraków
Poland,,Niechże więc tam będzie nauk przemożnych perła, aby wydawała męże dojrzałością rady znakomite, ozdobą cnót świetne, a w różnych umiejętnościach biegłe. Niechaj otworzy się orzeŸwiające źródło, z jego pełności niech czerpią wszyscy naukami napoić się pragnący."
Król Kazimierz Wielki
akt założenia Akademii Krakowskiej
12 maja 1364