Dyżury w czasie semestruletniego 2019/2020 (bez sesji!):  pokój 3119

poniedziałki w godz. 14.00-14.50;
wtorki  w godz. 11.00-12.00
 

 Modele_Statystyczne_z_SAS

Statystyka_Imożna też oczywiście kontaktować się e-mailem: piotr.koscielniak@uj.edu.pl