Instytut Matematyki, Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Katedra Teorii Osobliwości

Seminarium Geometria Analityczna
Spotkania online z wykorzystaniem MS Teams - Zainteresowanych prosimy o kontakt