Vojtěch Jarník International Mathematical Competition organizowane s± od 1991 roku przez Uniwersytet w Ostrawie. Udział w nich mog± brać reprezentanci wszystkich wyższych uczelni, praktycznie jednak startuj± studenci z Czech, Słowacji, Polski i Węgier, a okazjonalnie z Rumunii, Bułgarii, niektórych krajów dawnej Jugosławii, Litwy.

Zawody odbywaj± się na przełomie marca i kwietnia. Maj± charakter współzawodnictwa indywidualnego, organizowane s± w dwóch kategoriach: I - studenci lat I i II, II -studenci lat III, IV i V. Standardowo, ekipa liczy 4 osoby dwie w kategorii lat młodszych, dwie w kategorii lat starszych. Czasem jednak drużyna jest większa, czasem w której¶ z kategorii wystawiony jest 1 zawodnik (lub wcale).
Poniżej podane s± miejsca reprezentantów UJ w tych zawodach .

7 VJMC, 1997

I (studenci lat młodszych)
5-6. Witold Jarnicki
8. Piotr Niemiec


8 VJMC, 1998

I (studenci lat młodszych)
2-3. Witold Jarnicki
9. Oskar Kędzierski

II (studenci lat starszych)
3. Marcin Kulczycki
6-7. Piotr Niemiec


9 VJMC, 1999

I (studenci lat młodszych)
10. Grzegorz Kapustka
15-16. Szymon Pli¶

II (studenci lat starszych)
1. Witold Jarnicki
11. Marcin Kulczycki


10 VJMC, 2000

I (studenci lat młodszych)
4-5. Szymon Pli¶
8. Mikołaj Zalewski
9. Michał Kapustka
13-17. Grzegorz Kapustka

II (studenci lat starszych)
6-7. Witold Jarnicki
6-7. Marcin Kulczycki


11 VJMC, 2001

I (studenci lat młodszych)
8 Mikołaj Zalewski
15-18 Przemysław Broniek

II (studenci lat starszych)
5-7. Witold Jarnicki
12. Grzegorz Kapustka


12 VJMC, 2002

I (studenci lat młodszych)
1. Jakub Byszewski
5-7. Żywomir Dinew
12-14. Sławomir Dinew
23. Lech Duraj

II (studenci lat starszych)
7-8. Mikołaj Zalewski
14-15. Szymon Pli¶
16-17. Grzegorz Kapustka
18. Michał Kapustka


13 VJMC, 2003

I (studenci lat młodszych)
2-4. Paweł Walter
6-8. Sławomir Dinew
6-8. Lech Duraj
12-13. Żywomir Dinew

II (studenci lat starszych)
6. Mikołaj Zalewski
9. Jakub Byszewski (uwaga: mimo, że był studentem II roku, startował w kategorii II)


14 VJMC, 2004

I (studenci lat młodszych)
3-7. Paweł Januszewski

II (studenci lat starszych)
2-3. Sławomir Dinew
4-5. Jakub Byszewski
8-9. Mikołaj Zalewski
14-15. Żywomir Dinew


15 VJMC, 2005

I (studenci lat młodszych)
1. Paweł Januszewski
8. Michał Lasoń

II (studenci lat starszych)
3. Jakub Byszewski
6. Lech Duraj


16 VJMC, 2006

I (studenci lat młodszych)
7. Tomasz Warszawski

II (studenci lat starszych)
6-7. Paweł Januszewski
6-7. Mateusz Michałek
14. Żywomir Dinew
17. Sławomir Dinew


17 VJMC, 2007

I (studenci lat młodszych)
9-10. Krzysztof Dorobisz
18-28. Tomasz Warszawski
46. Patryk Pagacz

II (studenci lat starszych)
7-9. Paweł Januszewski
15-16. Mateusz Michałek
17-18. Michał Lasoń


18 VJMC, 2008

I (studenci lat młodszych)
10-11. Maciej Gawron
16-18. Krzysztof Dorobisz
20-24. Tomasz Kobos

II (studenci lat starszych)
4. Michał Lasoń
5-7. Paweł Januszewski
24-29. Tomasz Warszawski


19 VJMC, 2009

I (studenci lat młodszych)
2. Jakub Konieczny
37-39. Robert Obryk
64-68. Tomasz Kobos

II (studenci lat starszych)
1-5. Przemysław Mazur
8. Krzysztof Dorobisz
69. Tomasz Warszawski


20 VJMC, 2010

I (studenci lat młodszych)
14-17. Mikołaj Fr±czyk
42-46. Cezary Olszowiec

II (studenci lat starszych)
1. Przemysław Mazur
2-4. Jakub Konieczny (student II roku, mógł startować w młodszej kategorii)
10-13. Krzysztof Dorobisz
34. Maciej Gawron Komentarze: Powrót do strony głównejPowrót do strony głównej