Kangur Matematyczny - Region Krakowski
Dane archiwalne: lata 2001-2004