Seminarium
Katedry Analizy Funkcjonalnej
poświęcone ANALIZIE FUNKCJONALNEJ
odbywa się we wtorki w godzinach 10:15-12
w sali 1016 Instytutu Matematyki UJ
Kraków, ul. Łojasiewicza 6

Zapraszamy!