ANALIZA FUNKCJONALNA
Seminarium Katedry Analizy Funkcjonalnej


października 2020, godz. 10:16, MS TEAMS


#2020/2021


Pan Michał Buchała

Produkt dwóch operatorów normalnych

W referacie przedstawione zostaną warunki konieczne i wystarczające na to, aby operator ograniczony określony na ośrodkowej przestrzeni Hilberta był złożeniem dwóch operatorów normalnych. Referat na podstawie pracy: Man-Duen Choi, Pei Yuan Wu, "Products of two normal operators", Advances in Operator Theory, 2020.