Katedra Funkcji Rzeczywistych UJ

Bez optymizmu nie da sie udowodnic twierdzenia - Aldo Andreotti

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Seminarium katedralne:

Seminarium odbywa się w środy i we czwartki w godzinach 10:30-12:00  w sali 0006 Instytutu Matematyki UJ.

Zapowiedzi spotkań:

10 grudnia: Jean-Baptiste Campesato (Toronto) - C^m solutions of semialgebraic (or definable) equations (on-line na MS Teams)

Abstract: We address the question of whether geometric conditions on the given data can be preserved by a solution in (1) the Whitney extension problem, and (2) the Brenner-Fefferman-Hochster-Kollár problem, both for C^m functions. Our results involve a certain loss of differentiability. Problem (2) concerns the solution of a system of linear equations A(x)G(x)=F(x), where A is a matrix of functions on R^n, and F, G are vector-valued functions. Suppose the entries of A(x) are semialgebraic (or, more generally, definable in a suitable o-minimal structure). Then we find r=r(m) such that, if F(x) is definable and the system admits a C^r solution G(x), then there is a C^m definable solution. Likewise in problem (1), given a closed definable subset X of R^n, we find r=r(m) such that if g:X’R is definable and extends to a C^r function on R^n, then there is a C^m definable extension.

 


Poprzednie spotkania:

19 i 25 listopada: Wiesław Pawłucki - "Aproksymacja klasy C^k odwzorowań semialgebraicznych ciągłych"

5, 12  i 19  listopada: Wojciech Kucharz - "Aproksymacja wymierna odwzorowań holomorficznych" (cd) (on-line na MS Teams)

28 października: Wojciech Kucharz - "Aproksymacja wymierna odwzorowań holomorficznych" (on-line na MS Teams)

21 i 22 października Artur Piękosz. - "Dualność Stone'a dla przestrzeni lokalnie małych Kołmogorowa"

22 stycznia: Anna Tokarz - "Formuły explicite  na rozszerzenie C1{1,1} dżetów (wg pracy Azagry, Gruyera i Mudarry)" (cd)

23 stycznia: Marcin Bilski -  "Aproksymacja odwzorowań o wartościach w rzeczywistych rozmaitościach jednostajnie wymiernych" (cd)

28 listopada: Marcin Bilski - "Aproksymacja odwzorowań o wartościach w rzeczywistych rozmaitościach jednostajnie wymiernych" (cd)

27 listopada: Anna Tokarz - "Formuły explicite  na rozszerzenie C1{1,1} dżetów (wg pracy Azagry, Gruyera i Mudarry)" (cd)

21 listopada: Marcin Bilski -"Aproksymacja odwzorowań o wartościach w rzeczywistych rozmaitościach jednostajnie wymiernych"

20 listopada: Anna Tokarz - "Formuły explicite  na rozszerzenie C1{1,1} dżetów (wg pracy Azagry, Gruyera i Mudarry)"

7 listopada: Artur Piękosz - "Dualność Stone'a dla przestrzeni małych Kołgomorowa"

31 października i 6 listopada: Anna Tokarz - "Formuły explicite  na rozszerzenie C1{1,1} dżetów (wg pracy Azagry, Gruyera i Mudarry)"

23 października: Janusz Gwoździewicz "Domknięcia zbiorów semialgebraicznych homeomorficznych z dyskiem"

9 października: Evelia Garcia Barroso (Universidad de La Laguna) "Contact exponent and the Milnor number of plane curve singularities."


12 czerwca: Wiesław Pawłucki - "Silne C^p-triangulacje"

5 czerwca: Anna Valette - "Twierdzenie Efroymsona o aproksymacji dla globalnie subanalitycznych funkcji"

15, 16 maja: Wiesław Pawłucki - "Silne C^p-triangulacje" (c.d.).

Arkadiusz Płoski (Politechnika Świętokrzyska) - "O wykładniku Hironaki osobliwości krzywych algebraicznych"

25 kwietnia: Krzysztof Nowak - "Relatywna eliminacja kwantyfikatorów dla ciał henselowskich"

24 kwietnia: Krzysztof Nowak - "Twierdzenie o zanurzaniu ciał henselowskich"

10 i 11 kwietnia: Beata Hejmej - "Krawędzie luźne wielościanów Newtona"

4 kwietnia: Tomasz Kowalczyk - "Rzeczywiste rozdmuchaniowe twierdzenia Cartana A i B - przykłady i zastosowania"

3 kwietnia: Wiesław Pawłucki - "Jeszcze raz o silnych C1 -triangulacjach"

21 i 28 marca: Beata Kocel-Cynk - Twierdzenie Efroymsona-Shioty"

14 i 20  marca: Wojciech Kucharz - "Charakteryzacja rzeczywistych funkcji analitycznych na rozmaitościach"

27 lutego 6 i 7 marca: Maciej Zieliński - "Różniczkowalność funkcji z Rn do R, a różniczkowalność wzdłuż krzywych gładkich wg pracy J. Bomana"

3, 16, 17, 23 i 24  stycznia: Artur Piękosz - "Przestrzenie lokalnie małe i ich zastosowania"

12 i 19 grudnia: Wiesław Pawłucki - "Silne C^p triangulacje" (cd)
6, 13 i 20  grudnia: Anna Valette - "Semialgebraiczna ?p-regularna aproksymacja"

29 listopada: Lev Birbrair (Universidade Federal do Ceara, Fortaleza) - " - Ambient Lipschitz geometry and outer Lipschitz Geometry of germs of semialgebraic and definable surfaces.

22, 23 i 28 listopada: Wiesław Pawłucki - "Silne C^p triangulacje"

15 listopada: Eliza Wajch - "O modelach teorii Krausego quasi-zbiorów z zastosowaniami do mechaniki kwantowej"

14 listopada: Janusz Gwoździewicz - "O pewnym kryterium algebraiczności funkcji analitycznych"

17, 24, 25, 31 października i 7, 8 listopada: Marcin Bilski - "O aproksymacji funkcjami kawałkami regularnymi"

11 i 18  października: Beata Kocel-Cynk - "Twierdzenie Efroymsona-Shioty"

10 października: Wiesław Pawłucki - "Silne C^p-traingulacje"

3 i 4  października: Krzysztof Nowak -"Geometria algebraiczna nad ciałami niearchimedesowymi"

 

Rok 2017/18:

14 czerwca: Dinh Si Tiep (Hanoi) - "  Some variational properties of tangent cones and density at infinity of real algebraic sets"

13 czerwca: Dinh Si Tiep (Hanoi)- " Limits of tangent spaces to semialgebraic sets"

7 czerwca: Beata Kocel-Cynk - "O twierdzeniu Efroymsona" (cd)

6 czerwca: Wiesław Pawłucki - "O własnościach topologicznych i lipschitzowskich  zbiorów definiowalnych w strukturach o-minimalnych" (cd)

23, 24 i 30 maja: Tomasz Kowalczyk -"Rozdmuchaniowe kohomologie Čecha i Twierdzenie Cartana B"

17 maja: Beata Kocel-Cynk - "O twierdzeniu Efroymsona"

9  i 10 maja: Andreea Nicoara (Trinity College Dublin) - "The Global Theory of Denjoy-Carleman Functions: Nullstellensatz Results and Beyond"

26 kwietnia: Christophe Eyral - "Uniform stable radius, L\^e numbers and topological triviality for line singularities"

11, 12 i 25  kwietnia: Marcin Bilski - " O ciągłych kombinacjach liniowych wielomianów" (4,5 i 6)

28 marca, 4 i 5 kwietnia: Wiesław Pawłucki - "O własnościach topologicznych i lipschitzowskich  zbiorów definiowalnych w strukturach o-minimalnych" (cd)

14, 15 i 22 marca: Rafał Pierzchała - "Zastosowania geometrii o-minimalnej do analizy zespolonej"

7 i 8 marca: Maciej Zieliński

28 lutego, 1 marca: Wiesław Pawłucki - "O własnościach topologicznych i lipschitzowskich  zbiorów definiowalnych w strukturach o-minimalnych" (cd)

25 stycznia: Marcin Bilski - " O ciągłych kombinacjach liniowych wielomianów" (3)

17 i 18 stycznia: Marcin Bilski - " O ciągłych kombinacjach liniowych wielomianów" (1,2)

3 i 4 stycznia: Artur Piękosz

14 i 21 grudnia: Anna Valette - "Nierówność Łojasiewicza w punktach osobliwych"

8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 i 30 listopada, 13 i 20 grudnia: Wiesław Pawłucki - "O własnościach lipschitzowskich  zbiorów definiowalnych w strukturach o-minimalnych" (cd)

25  i 26 października: Artur Piękosz - "Układy równań liniowych w algebrze tropikalnej"

19 października: Anna Valette - "Asymptotyczne wartości krytyczne  i lokalna trywializacja Nasha"

11, 12 i 18  października: Wiesław Pawłucki - "O własnościach lipschitzowskich  zbiorów definiowalnych w strukturach o-minimalnych"

4 i 5 października: Wiesław Pawłucki - "O twierdzeniu G. Valette"

 

Rok akademicki 2016/17:

8 czerwca: Tomasz Kowalczyk - "Pewna wersja twierdzenia A Cartana w przypadku rzeczywistym"

7 czerwca: Maciej Zielińsk - "Aproksymacja odwzorowań w sferę odwzorowaniami regulous"

24  i 25 maja: Marcin Bilski - Kilka uwag o funkcjach wymiernych ciągłych (cd)

18 maja: Wieslaw Pawlucki - "O twierdzeniu Coste'a-Reguiat"

10, 11, 17 maja: Marcin Bilski - "Kilka uwag o funkcjach wymiernych ciągłych"

5, 6, 12 i 19 kwietnia: Wojciech Kucharz - "Odwzorowania kawałkami regularne"

23 marca: Vincent Grandjean - "Contact bi-Lipschitz classification of function germs"

22 marca : Vincent Grandjean - "On topological triviality of real polynomials at infinity"

8, 9, 15,  16 i 30 marca: Krzysztof Nowak - "Some results concerning functions definable over Henselian rank one valued fields: piecewise, Hölder and Lipschitz continuity."

1 i 2 marca, 20 kwietnia: Anna Valette - "Cr- parametryzacje zbiorów definiowalnych (na postawie pracy: J. Pili i A. Wilkiego)"

14 i 15 grudnia: Wiesław Pawłucki - "Silne Ck triangulacje" (c.d.)

30 listopada,  1, 7, i 8 grudnia: Wiesław Pawłucki - "Silne Ck triangulacje"

17 listopada: Eliza Wajch - "Macierze porównań parami"3 i 10 listopada: Artur Piękosz - "Teoriomodelowa teoria wymiaru w strukturach o-minimalnych"

26 i 27 października : Wojciech Kucharz - "O rzeczywistych funkcjach wymiernych"

20 października: Stanisław Spodzieja - "Aproksymacje sumami kwadratów"

19  października: Stanisław Spodzieja - "Uwypuklanie wielomianów dodatnich i algorytm przybliżania punktów

krytycznych"

6,12 i 13 października: Wiesław Pawłucki - "Silne Ck triangulacje"

5 paździenika: Anna Valette - "Ck parametryzacja w strukturach o-minimalnych"

Rok akademicki 2015/1016:

7 kwietnia: Rafal Pierzchala - "Nierownosc Lojasiewicza-Siciaka dla funkcji ekstremalnych"

9, 10 i17  marca: Tomasz Kowalczyk - "Maksymalne rozszerzenia bezpośrednie dla przestrzeni wektorowych i ciał z waluacją"

 

2 i 3 marca: Wojciech Kucharz - "Równania liniowe na rzeczywistych powierzchniach algebraicznych"

 

7,8, 14 i 15 października: Zofia Ambroży - "Sprowadzanie kiełków quasi-analitycznych do postaci normal-crossing"

 

Rok akademicki 2014/1015:

3 czerwca: Noemie Combe (Universite aix-Marseille) - On the splitting of a 2D complex germ with non-isolated singularities

22-23 maja: konferencja jubileuszowa Prof. Wieslawa Pawluckiego (program).

21, 27 i 28 maja: Krzysztof Kurdyka -"Gradient trajectories - quantitative aspects"

13, 14 i 20 maja: Adam Parusiński - "Zariski equisingularity and Whitney fibering conjecture" cykl wykładów, uwaga 13 i 14 maja wykłady do godziny 12:45!

23 kwietnia: Eliza Wajch (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)- "Applications of Hausdorff compactifications to measure theory"

8 kwietnia: Wojciech Kucharz

1 kwietnia: Anna Valette -"Uogólnione twierdzenie Sarda"

26 marca: Wiesław Pawłucki - "C^k -uniformizacja zbiorów definiowalnych w strukturach o-minimalnych"

25 marca: Paweł Raźny - "Osobliwości orbifoldów"

19 marca: Artur Piękosz - "Czy twierdzenie Tichonowa o produkcie zachodzi w topologii

uogólnionej?"

4, 5,11 i 12 marca: Malgorzata Czapla - "Twierdzenie Michaela w strukturach o-minimalnych"

21 stycznia: Artur Piękosz - "Częściowa topologizacja i słaba lokalna małość"

14 stycznia: Artur Piękosz - "Twierdzenia quasi-metryzacyjne dla biuniwersów bornologicznych"

7 stycznia: Artur Piękosz - Metryzowalność w topologii uogólnionej

17 grudnia: Zofia Ambroży - "Przykład ciała Hardy'ego, które  nie generuje struktury o-minimalnej"

28 listopada, 4, 11i 18 grudnia, 8 i 22 stycznia: Małgorzata Czapla - "Selektory"

20 i 27 listopada, 3 i 10 grudnia: Wiesław Pawłucki - "Twierdzenie o rozwiązywaniu osobliwości w strukturach o-minimalnych"

5, 6, 12 i 13   listopada: Wiesław Pawłucki & Zofia Ambroży - "Twierdzenie o funkcjach uwikłanych w strukturach o-minimalnych i o pewnym twierdzeniu Wilkie'go"

29 i 30 października: Wojciech Kucharz - "Odwzorowania wymierne ciągłe"

8, 9, 15, 16, 22 i 23 października: Zofia Ambroży - "Rozwiązania regularne układów równań subanalityczno-eksponencjalnych"

 

 

Rok akademicki 2013/1014:

28 maja: Edward Bierstone (Toronto) - "RESOLUTION PRESERVING NORMAL CROSSING SINGULARITIES"

14 maja: Elizabeth Gasparim (Sao Paulo, Brazylia) : "Lefschetz fibrations on adjoint orbits"

9 i 10 kwietnia: Wojciech Kucharz - "O pewnych hipotezach w geometrii algebraicznej rzeczywistej" (cz. 1 i 2)

27 marca: Guillaume Rond (Marsylia) -  "Strong Artin Approximation Theorem"

20 i 26 marca: Iwo Biborski - "Geometric and differential properties of closed sets definable in quasianalytic structures" (c.d.)

12 i 13 marca: Wiesław Pawłucki

5 i 6 marca: Iwo Biborski - Geometric and differential properties of closed sets definable in quasianalytic structures (cz. 1 i 2)

26 lutego: Rafał Pierzchała

22 i 23 stycznia: Krzysztof Nowak - "Pewne rezultaty z geometrii algebraicznej nad henselowskimi ciałami waluacji rzeczywistej"

16 stycznia: Artur Piękosz - "Wallman extensions, I-Tychonoff spaces and embeddings into products" (praca wspólna z Elizą Wajch)

15  stycznia: Artur Piękosz - "Strict compactifications in generalized topology" (praca wspólna z Elizą Wajch)

8 i 9 stycznia: Artur Piękosz - "Compactness and Wallman spaces in generalized topology" (praca wspólna z Elizą Wajch) (cz. 1 i 2)

19 grudnia: Nguyen Xuan Viet Nhan (Marsylia) - "Regular stratifications of definiable sets"

11, 12 i 18 grudnia: Janusz Adamus - "Tameness of complex dimension in a real analytic set" (cz. 1, 2 i 3)

4 i 5 grudnia: Wiesław Pawłucki - "O przedłużaniu funkcji" (cz.1 i 2)

27 i 28 listopada: Wojciech Kucharz - "Stratyfikowane-algebraiczne wiązki wektorowe" (cz. 1 i 2)

20 i 21 listopada: Krzysztof Nowak - "Pewne rezultaty z geometrii algebraicznej nad zupełnymi ciałami waluacji dyskretnej"

13 i 14 listopada: Krzysztof Nowak - "Pewne rezultaty z geometrii algebraicznej nad zupełnymi ciałami waluacji dyskretnej" (cz. 1, 2)

30 i 31 października, 6 i 7 listopada : Mihai Tibar (Lille)  - "On polynomial mappings" (cz. 1, 2, 3 i 4)

17, 23 i 24 października: Guillaume Valette - "Stratyfikacje lipschitzowskie w wielomianowo ograniczonych strukturach o-minimalnych" (cz. 1, 2 i 3)

10 i 16 października: Wiesław Pawłucki - "C^p-desyngularyzacja w dowolnych strukturach o-minimalnych" (cz.1 i 2)

9 października: Jacek Bochnak - "Local-global principle in number theory"

3 października: Jacek Bochnak - "Struktury różniczkowalne na 4-wymiarowych rozmaitościach topologicznych"

Rok akademicki 2012/1013:

6 czerwca: Wiesław Pawłucki - "Komórki lipschitzowskie"

29 maja i 5 czerwca: Łukasz Maciejewski - "Nullstellensatz dla funkcji regulągłych" (cz. 1 i 2)

15, 16 i 22 maja: Iwo Biborski - "Equitriangulacja zbiorów subanalitycznych" wg. prof. S. Łojasiewicza (cz. 1, 2 i 3)

8 i 9 maja: Guillaume Valette - "Twierdzenie de Rhama dla stratyfikowalnych form" (cz. 2 i 3)

25 kwietnia: Wiesław Pawłucki - "Lipschitzowskie rozkłady komórkowe"

24 kwietnia: Guillaume Valette - "Twierdzenie de Rhama dla stratyfikowalnych form"

18 kwietnia: Dirk Siersma (Utrecht) - "Extremal Configurations of Polygonal Linkages"

17 kwietnia: Dirk Siersma (Utrecht) - "Homology of Singular Projective hypersurfaces"

3, 4 i 10 kwietnia: Janusz Adamus -"O nieciągłościach w rodzinie włókien odwzorowania analitycznego" (cz. 1 i 2)

27  marca: Marcin Gębuś

21 marca: Krzysztof Nowak

14 marca: Wojciech Kucharz - "Stratyfikowalne algebraiczne wiązki wektorowe" (2)

13 marca: Artur Piękosz - "Topologiczna wersja twierdzenia Bertiniego"

6 i 7 marca: Zbigniew Błocki - "Oszacowanie Hörmandera dla operatora $\bar\delta$ i hipoteza Suity"

27 lutego: Wojciech Kucharz -"Stratyfikowalne algebraiczne wiązki wektorowe"

9, 10, 16 i 17 stycznia: Katarzyna Niemiec

19 grudnia: Artur Piękosz - Aksjomaty oddzielania i zupełność w topologii uogólnionej

12 listopada: Artur Piękosz -

23 lutego: Guillaume Valette - "Multiplicity mod2 as a metric invariant"

18 i 19 stycznia: Katarzyna Niemiec - "O pewnej elementarnej teorii zawężonych funkcji elementarnych" (na podstawie pracy Van Den Driesa)

4, 5, 11 i 12 stycznia:  Iwo Biborski

21 grudnia: David Trotman (Marsylia) - "Controlling the multiplicity in families of complex hypersurface germs with constant Milnor number"

14 grudnia: Wiesław Pleśniak: "Dopuszczalne siatki wielomianowe na zbiorach Markowa"

7 grudnia: Jacek Iwaniec - "Badanie surjektywności odwzorowania ("ślad, rzut") w przestrzeniach Banacha"

1 i 8 grudnia: Guillaume Valette (IM PAN)- "On Lipschitz stability of functions" (1 i 2)

24, 30 listopada: Wiesław Pawłucki - "Geometryczny dowód definiowalności granic Hausdorffa w dowolnej strukturze o-minimalnej" (1 i 2)

23 listopada: Zofia Ambroży - "O twierdzeniu Liona"

16 i 17 listopada: Wojciech Kucharz - "Przecięcia zupełne"

10 listopada: Nicolas Dutertre  (Marsylia) - "On the topology of semi-algebraic functions on closed semi-algebraic sets"

9 listopada: Artur Piękosz - "Kategorie sklejek w topologii uogólnionej"

3  listopada: Artur Piękosz - "Kategorie topologiczne a topologia uogólniona"

19, 26 października: Beata Kocel-Cynk - "Geometryczny dowód definiowalności granic Hausdorffa w dowolnej strukturze o-minimalnej" (1i 3)

20, 27 października: Anna Valette - "Geometryczny dowód definiowalności granic Hausdorffa w dowolnej strukturze o-minimalnej" (2 i 4)

13 października: Katarzyna Niemiec -"Lemat Poly'ego - Raby'ego"

5, 6 i 12 października: Marcin Gębuś - "O definiowalności w strukturze o-minimalnej regularnie skonczonej rodziny funkcyjnej (na podstawie pracy

J.-M. Liona)"

 

Rok akademicki 2010/2011:

8, 9 czerwca: Marcin Bilski- "Algebraic approximation of analytic maps into
affine algebraic varieties" (3 i 4)

2 czerwca: Guillaume Valette (IM PAN) - "A proof of preparation theorem for semialgrebraic functions"

1 czerwca: Mieczyslaw Mastylo (UAM) !uwaga zmiana terminu i sali!, godz. 10:15, sala 1016 seminarium Teorii Aproksymacji

25 i 26 maja: Maciej Denkowski - "O punktach realizujących odległość od zbioru definiowalnego"

23 maja: Walter Neumann (Columbia University, Nowy Jork) - "The thick-thin decomposition of a normal complex surface singularity";

Anne Pichon (Université de Marseille, Luminy, Francja)  -  "Resolution approach to the thick-thin decomposition of a normal surface singularity".

18, 19 maja: Marcin Bilski- "Algebraic approximation of analytic maps into
affine algebraic varieties"

11, 12  maja: Anna Sulima - "Twierdzenie Kirszbrauna"

28 kwietnia i 5 maja: Daniel Tulicki - "Topologiczny dowód twierdzenia o krotności" (1 i 2)

27 kwietnia: Guillaume Valette -"On 17th Hilbert's problem"

20 kwietnia: Wojciech Kucharz - "Przecięcia zupełne"

6, 7 i 13 kwietnia: Lev Birbrair - "Metric geometry of complex algebraic surfaces and 3-dimensional manifolds" (5,6,7)

31 marca: Iwo Biborski

30 marca: Beata Cynk - "1. Rozkład na komorki lipschitzowskie, 2. Definiowalnosc granicy w metryce Hausdorffa"

24 marca: Iwo Biborski

23 marca: Anna Valette - "Metryka Hausdorffa"

9, 10, 16 i 17 marca: Lev Birbrair - "Metric geometry of complex algebraic surfaces and 3-dimensional manifolds" (1,2,3,4)

2 i 3 marca: Wiesław Pawłucki - "Jeszcze o przedłużaniu funkcji"

15 oraz 16 grudnia: Zofia Ambroży  - "Twierdzenie Wilkiego o dopełnieniu. Struktura RPfaff

8 oraz 9 grudnia: Wiesław Pawłucki - "O rozwiązaniu Feffermana problemu Whitneya o przedłużaniu funkcji różniczkowalnych"

1 oraz 2 grudnia:   Artur Piękosz - "Concrete Grothendieck sites"

18 listopada: Łukasz Maciejewski - "Uogólniony lemat Thoma" (2)

17 listopada:   Marcin Gębuś - "Twierdzenie przygotowawcze Weierstrassa dla szeregów potęgowych" oraz Łukasz Maciejewski - "Uogólniony lemat Thoma"

10 listopada: Anna Valette - "Geometry of polynomial mappings at infinity via intersection homology" - dokończenie

oraz   Marcin Gębuś - "Twierdzenie przygotowawcze Weierstrassa dla szeregów potęgowych"

4 listopada: David Trotman (Université de Provence, Marsylia, Francja) - Equimultiplicity of complex hypersurfaces

3 listopada: David Trotman (Université de Provence, Marsylia, Francja) - Whitney fibering conjecture

28 października: Anna Valette - "Geometry of polynomial mappings at infinity via intersection homology"

21 i 27 października: Wojciech Kucharz - "Complex cycles on algebraic models of smooth manifolds" (1,2)

6, 7, 13, 14 i 20 października: Krzysztof Nowak - "Quasianalytic version of Tamm's theorem" (1,2,3,4,5)

 

Rok akademicki 2009/2010:

9 i 10 czerwca: Nicolas Dutertre (Université de Provence, Marsylia, Francja) - "Euler characteristic and Lipschitz-Killing curvatures of closed semi-algebraic sets"

2 czerwca: Łukasz Maciejewski - "Algorytm wyznaczania triangulacji zbiorow semialgebraicznych" (2)

27 maja: Vincent Grandjean (Bath, Anglia) - "Gradient curves on surfaces do not oscillate"

26 maja: Łukasz Maciejewski - "Algorytm wyznaczania triangulacji zbiorow semialgebraicznych"

12 maja : Anna Valette - "Osobliwości odwzorowań wielomianowych w nieskończoności i homologie przecięć"

6 maja: Yosef Yomdin (Weizmann Institute, Rehovot, Izrael) - "Reconstruction of Semi-Algebraic Sets from Integral Measurements and Moment vanishing Problem"

5 maja: James Damon (UNC, Chapel Hill, NC St. Zjednoczone) - "Solvable Group Representations and Free Divisors whose complements are
K(\pi, 1)'s"

28 kwietnia: Jacek Iwaniec - "Punkty ekstremalne przestrzeni sprzężonej do operatorów zwartych"

22 kwietnia: Zofia Ambroży - "Formuła Cauchy-Croftona i łukowa własność Whitney'a dla zbiorów definiowalnych" (2)

21 kwietnia: Krzysztof Nowak - "Quasianalytic perturbation of multiparameter hyperbolic polynomials and symmetric matrices"

14, 15 kwietnia: Wojciech Kucharz - "Kompleksyfikacja modeli algebraicznych rozmaitości gładkiej"

7 i 8 kwietnia: Krzysztof Nowak - "Twierdzenie Abhyankara - Junga" (6,7)

17, 18, 24, 25, 31 marca: Krzysztof Nowak - "Twierdzenie Abhyankara - Junga" (1,2,3,4,5)

5, 6, 10, 11 marca: Guillaume Valette (IM PAN) - "L1 cohomology of bounded subanalytic manifolds" (1,2,3,4)

20, 21 stycznia: Lev Birbrair (Fortaleza, Brazylia) - "Metric Theory of Singularities: Real Theory, Complex Theory" (1,2)

7 stycznia: Krzysztof Kurdyka (Université de Savoie, Chambéry, Francja) - "O punktach nieanalitycznosci funkcji łukowo-analitycznej"

6, 13 i 14 stycznia: Zofia Ambroży - "Formuła Cauchy-Croftona i łukowa własność Whitney'a dla zbiorów definiowalnych"

2, 3, 15, 16 grudnia: Krzysztof Nowak - "Subanalityczna wersja twierdzenia o funkcji złożonej" (1,2,3,4)

4, 5, 18, 19 listopada, grudzień: Guillaume Valette (IM PAN) - "L? cohomology is intersection cohomology" (7,8,9,10)

22, 28, 29 października: Guillaume Valette (IM PAN) - "L? cohomology is intersection homology" (4,5,6)

21 października: Krzysztof Grelowski - "O złożeniach funkcji subanalitycznych" (na podstawie pracy Andreasa Fischera)

8 ,14, 15 października: Guillaume Valette (IM PAN) - "L? cohomology is intersection homology" (1,2,3)

7 października: Barbara Dziadkowiec - "A lower bound on the radius of analyticity of a power series in a real Banach space"