Seminarium odbywa się w poniedziałki w godzinach 10–12 w sali 1016 budynku Instytutu (+ MS Teams lub zoom).


Posiedzenie 2286
30 listopada 2020

Stephane Charpentier

wygłosi referat:

Tytuł zostanie podany wkrótce