Seminarium odbywa się w poniedziałki w godzinach 10–12 w sali 1016 budynku Instytutu (+ MS Teams lub zoom).


Posiedzenie 2329
23 maja 2022

Żywomir Dinew

wygłosi referat:

tytuł zostanie podany wkrótce