Strona seminarium układów dynamicznych zmieniła adres. Prosimy zaktualizować swoje zakładki.

W ciągu 5 sekund nastąpi automatyczne przekierowanie na nową stronę seminarium.


The web page of the dynamical systems seminar has been moved. Please update your bookmarks.

Within the next 5 seconds you will be redirected to the seminar's new web page.