Witamy na stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Polskie Towarzystwo Matematyczne istnieje od 1919 roku i jest członkiem założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

IV Konferencja "Filozofia matematyki i informatyki"

W dniach 5-6 grudnia 2014 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM (ul. Umultowska 87) odbędzie się IV Konferencja "Filozofia matematyki i informatyki. Na stronie http://www.logika.amu.edu.pl/konferencjaIV.php znaleźć można program konferencji i abstrakty referatów.


Seminarium Zastosowań Matematyki - 2.12.2014 r.

W dniu 2 grudnia 2014 (WTOREK) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAIiB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30 odczyt pt.

Zastosowanie metod sterowania predykcyjnego do sterowania procesem nawadniania

wygłosi

Mgr inż. Marta Zagórowska
(Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Doktorantka Wydziału EAI i IB AGH-Kraków)


Komisja Popularyzacji Matematyki - 4.12.2014 r.

W dniu 4 grudnia 2014r. o godz. 18.15 w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka odczyt pt.

O wizualizacji wybranych treści matematyki szkolnej

wygłosi

Dr Zbigniew Powązka


Komisja Popularyzacji Matematyki - 6.11.2014 r.

W dniu 6 listopada 2014r. o godz. 18.15 w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka odczyt pt.

Od 2D do 3D

wygłosi

Prof. dr hab. Tomasz Szemberg


Seminarium Zastosowań Matematyki - 4.10.2014 r.

W dniu 4 listopada 2014 (WTOREK) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAIiB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30 odczyt pt.

O pewnym uogólnionym ułamkowym zadaniu Mayera z pochodną Caputo

wygłosi

Dr hab. Dariusz Idczak oraz Prof. dr hab. Stanisław Walczak
(Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego)


Sesja naukowo-wspomnieniowa prof. J. Gancarzewicza

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego

zapraszają na
SESJĘ NAUKOWO-WSPOMNIENIOWĄ

ku czci
PROF. JACKA GANCARZEWICZA

Sesja odbędzie się we wtorek 14 października 2014 r. o godz. 17.00 w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 24. W ramach sesji zostaną wygłoszone następujące odczyty:

Zdzisław Pogoda: Teoria obiektów geometrycznych – narodziny i rozwój

Włodzimierz Mikulski: Naturalne operatory podnoszące koneksje do wiązek kostycznych wyższych rzędów

Jacek Dębecki: Podniesienia wielowektorów i form do wiązek Weila

Sesję poprzedzi Msza Św. w intencji Śp. prof. Jacka Gancarzewicza, która odprawiona zostanie w Kolegiacie św. Anny o godz. 16.00.


Seminarium Zastosowań Matematyki - 6.05.2014 r.

W dniu 6 maja 2014 (WTOREK) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAIiB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30 odczyt pt.

Zastosowanie bezpośredniej metody Lapunowa w układach niecałkowitego rzędu

wygłosi

Mgr inż. Marta Zagórowska
(Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Doktorantka Wydziału EAIiIB AGH-Kraków)


Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Oddział Krakowski PTM ogłasza konkurs na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 grudnia 2014r.

Jury Konkursu:

Prof. Grażyna Rygał- przewodnicząca

Prof. Ryszard Pawlak

Prof. Marianna Ciosek

Dr Anna Żeromska

Dr Monika Czajkowska

Prof. Ewa Swoboda


Konferencja Naukowa "Transgresje matematyczne"

Zapraszamy do wzięcia udziału w I-szej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pod hasłem "Transgresje matematyczne".

Konferencja ma na celu zintegrowanie przedstawicieli różnych, pozornie odległych dziedzin naukowych. Środowisko krakowskich dydaktyków matematyki pragnie poprzez tą konferencję zainicjować współpracę naukową przedstawicieli nauk ścisłych i humanistycznych. Zapraszamy do udziału w konferencji w szczególności matematyków oraz psychologów, filozofów, dydaktyków i pedagogów. Informacje szczegółowe znajdują się na stronie:
http://ikntm.up.krakow.pl/


Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Miło nam poinformować, iż laureatką w edycji 2012 Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki została

Anna Danek – Rzeszowska

absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za pracę magisterską pt.

Fałszywe przekonania sześcioklasistów i gimnazjalistów odnoszące się do matematyki w szkole

napisaną pod kierunkiem dr hab. Marianny Ciosek.

Natomiast laureatką w edycji 2013 Konkursu została

Joanna Sęk

absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za pracę magisterską pt.

Geometria dziewięciu punktów narzędziem do diagnozowania i rozwijania umiejętności matematycznych uczniów

napisaną pod kierunkiem dr Joanny Major.
Gratulujemy!


Seminarium Zastosowań Matematyki - 1.04.2014 r.

W dniu 1 kwietnia 2014 r. (WTOREK) o godz. 10.30, w pawilonie B-1, I p., w sali 121, Wydział EAIiB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30 odczyt pt.

Jan Paweł II - o relacjach między wiarą a rozumem

wygłosi

dr hab. inż. Adam Piłat
(Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Wydziału EAIiIB AGH-Kraków)


XX Konferencja Zastosowan Matematyki w Biologii i Medycynie

W dniach 23 – 27 września w Łochowie pod Warszawą odbędzie się XX Konferencja Zastosowan Matematyki w Biologii i Medycynie. Więcej informacji na stronie:
http://kkzmbm.mimuw.edu.pl/


The 6th Podlasie Conference on Mathematics

The Bialystok Branch of the Polish Mathematical Society invites to participate in the 6th Podlasie Conference on Mathematics (6PCM), July 1-4, 2014, Bialystok, Poland,

The Podlasie Conference on Mathematics is a biennial international conference organised by the Bialystok Branch of Polish Mathematical Society in cooperation with Bialystok University of Technology (the Faculty of Computer Science) and the University of Bialystok (the Faculty of Economics and Management and the Faculty of Mathematics and Informatics). The conference usually spans three and a half days devoted to presentations and discussion. As during earlier PCMs, there will be organised a plenary session and several special sessions. An excursion and a conference dinner are planned too. The 6PCM is supported by Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland.

More information

Poster


Seminarium Zastosowań Matematyki - 4.03.2014 r.

W dniu 4 marca 2014 r. (WTOREK) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H24 B1, Wydział EAIiB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30 odczyt pt.

O świecie bez komputerów, plamach na Słońcu i wizualizacji danych, która pozwala odkrywać to, co ukryte

wygłosi

dr hab. inż. Paweł Zydroń
(Kierownik Katedry Elektrotechniki i Elektroenergetyki Wydziału EAIiIB-AGH w Krakowie)


Komisja Popularyzacji Matematyki - 16.01.2014 r.

W dniu 16 stycznia 2014r. o godz. 18.15 w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka odczyt pt.

Czy kula musi być okrągła?

wygłosi

dr Zbigniew Powązka
(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)


Seminarium Zastosowań Matematyki - 7.01.2014 r.

W dniu 7 stycznia 2014 (WTOREK) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H24 B1, Wydział EAIiB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30 odczyt pt.

Matematyczne ujęcie diagnostyki obrazowej in-vivo oraz ex-vivo na poziomie mikroskopowym

wygłosi

mgr inż. Tomasz Pięciak
(Katedra Informatyki Stosowanej AGH, Kraków)


Rok Profesora Stanisława Zaremby

3 października 2013 r. odchodzimy 150. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Zaremby, słynnego krakowskiego matematyka, jednego z członków-założycieli Towarzystwa Matematycznego w Krakowie, które przekształciło się w Polskie Towarzystwo Matematyczne. Zarząd Oddziału Krakowskiego PTM w dniu 10 września 2013 r. podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2013/14 Rokiem Profesora Stanisława Zaremby.

Biogram Prof. Stanisława Zaremby