Witamy na stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Polskie Towarzystwo Matematyczne istnieje od 1919 roku i jest członkiem założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Konferencja naukowo-wspomnieniowa prof. Mirosława Godzimira Krzyżańskiego

ODDZIAŁ KRAKOWSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO oraz INSTYTUT MATEMATYKI WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

zapraszają do udziału w

KONFERENCJI NAUKOWO-WSPOMNIENIOWEJ W PIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI PROFESORA MIROSŁAWA GODZIMIRA KRZYŻAŃSKIEGO

Konferencja odbędzie się 1 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali S-1 w budynku Galerii Gil PK przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.
Dzień wcześniej, 30 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 19.30 w Kolegiacie Akademickiej Św. Anny w Krakowie zostanie odprawiona Msza Święta za duszę
śp. prof. Mirosława Godzimira Krzyżańskiego w pięćdziesiątą rocznicę śmierci.

PROGRAM KONFERENCJI
16.00-16.10 Powitanie uczestników konferencji przez Prezesa Oddziału Krakowskiego PTM i Dyrektora Instytutu Matematyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej
16.10-16.40 Jan Koroński: Profesor Mirosław Godzimir Krzyżański (31 X 1907 -1 XII 1965)–życie i dzieło
16.40-17.00 Irena Łojczyk-Królikiewicz: Rozwiązywanie równań różniczkowych poprzez zastosowanie nierówności różniczkowych
17.00-17.20 Ludwik Byszewski: Zastosowanie metody Greena i teorii potencjału do badania semiliniowych iterowanych zagadnień parabolicznych
17.20-17.40 Przerwa.
17.40-18.00 Antoni Leon Dawidowicz: Probabilistyczne i miarowe aspekty w wybranych pracach Profesora Mirosława Krzyżańskiego
18.00-18.20 Stanisław Domoradzki: Wileńskie środowisko matematyczne w czasach młodości Profesora Krzyżańskiego
19.30-20.00 Wspomnienia uczestników konferencji o Profesorze Mirosławie Krzyżańskim

Zapraszamy!


Komisja Popularyzacji Matematyki - 26.11.2015 r.

W dniu 26 listopada 2015r. o godz. 18.00 w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka odczyt pt.

Kwadraty i inne figury magiczne

wygłosi

Prof. dr hab. Tomasz Szemberg

Zapraszamy!


Jubileusz prof. Bolesława Szafirskiego

Spotkanie z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin prof. dr hab. Bolesława Szafirskiego, w latach 1999-2003 Prezesa PTM, odbędzie się w dniu 27 października 2015 roku (wtorek) w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6 (nowy kampus UJ).

Rozpocznie je o godzinie 16.00 w sali 1093 sesja naukowa, podczas której referaty przedstawią potomkowie naukowi Jubilata. Następnie, o godzinie 17.00, w sali 1016 będzie miała miejsce główna uroczystość.


Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Oddział Krakowski PTM ogłasza konkurs na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 grudnia 2015r.

Jury Konkursu:

Prof. Grażyna Rygał- przewodnicząca

Prof. Ryszard Pawlak

Prof. Marianna Ciosek

Dr Anna Żeromska

Dr Monika Czajkowska

Prof. Ewa Swoboda


Seminarium Zastosowań Matematyki - 3.11.2015 r.

W dniu 3 listopada 2015 (wtorek) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAIiB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30 odczyt pt.

Wybrane problemy mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

wygłosi

dr hab. inż. Józef Tutaj
(Kierownik Zakładu Mechatroniki, Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej)


Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Jury Konkursu dokonało oceny prac i po dyskusji postanowiono nie przyznawać nagrody za najlepszą pracę z dydaktyki matematyki za rok 2014. Postanowiono przyznać dwa równorzędne wyróżnienia dla prac:
1. Dorota Kędroń

Uniwersytet Jagielloński

Wykłady dotyczące nauczania matematyki przedstawione na Międzynarodowych Kongresach Matematyków w okresie 1897-1912

napisaną pod kierunkiem dr Krzysztofa Ciesielskiego.
2. Kamil Palusiński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przestrzeń kolorów RGB jako element uatrakcyjnienia zajęć z geometrii analitycznej w przestrzeni oraz motywacja do połączenia lekcji matematyki z programowaniem w języku Java

Gratulujemy!


Zmarł Profesor Czesław Olech (1931-2015)

W dniu 1 lipca 2015 roku (w wieku 84 lat) zmarł w Warszawie Profesor Czesław Olech, wybitny specjalista w zakresie równań różniczkowych zwyczajnych i matematycznej teorii sterowania. Jeden z czołowych przedstawicieli krakowskiej szkoły równań różniczkowych Tadeusza Ważewskiego. Członek Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1955 roku.

Więcej informacji na stronie PTM:
Zmarł Profesor Czesław Olech