Witamy na stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Polskie Towarzystwo Matematyczne istnieje od 1919 roku i jest członkiem założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Nowe władze OK PTM na kadencję 2017-2019

W dniu 22.11.2016r. odbyło się Walne Zgromadzenie OK PTM, na którym wybrano nowe władze oddziału na kadencję 2017-2019:

Leokadia Białas-Cież-Prezes

Marek Ptak-Wiceprezes

Agnieszka Kowalska-Sekretarz

Zofia Rożen- Skarbnik

Marta Kornafel- Członek Zarządu

Wojciech Mitkowski- Członek Zarządu

Maciej Ulas- Członek Zarządu

Anna Widur- Członek Zarządu


Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Oddział Krakowski PTM ogłasza kolejną edycję Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki.
Prace należy nadsyłać do końca grudnia 2016 roku w wersji elektronicznej (pdf) na adres: ptm@im.uj.edu.pl oraz dwa egzemplarze maszynopisu na adres:
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6
30-348 Kraków
z dopiskiem: Konkurs im. Prof. Z. Krygowskiej

Jury Konkursu:

Prof. AJD dr hab. Grażyna Rygał- przewodnicząca

Prof. dr hab. Marianna Ciosek

Prof. dr hab. Ryszard Pawlak

Prof. USz dr hab. Małgorzata Makiewicz

Dr hab. Anna Żeromska

Dr Monika Czajkowska

Dr Edyta Juskowiak


Seminarium Zastosowań Matematyki - 6.12.2016 r.

W dniu 6 grudnia 2016 (wtorek) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAIiB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30 odczyt pt.

Rachunek operatorów Mikusińskiego

wygłosi

Dr inż. Piotr Szymczyk
(Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, WEAIiIB-AGH w Krakowie)

Zapraszamy!


Zmarł Profesor Bolesław Szafirski

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 6 listopada 2016 r. zmarł

Profesor Bolesław Szafirski

matematyk, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 1999-2003 członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki UJ w latach 1987-1993.

Uroczystości żałobne rozpoczną się w środę 9 listopada 2016 roku o godz. 10:20 Mszą św. w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego.


Wykład Komisji Popularyzacji Matematyki - 17.11.2016 r.

W dniu 17 listopanda 2016 r. o godz. 18.00 w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, ul. Podchorążych 2, w Auli A1 odczyt pt.

Przykłady kształtowania wzajemnych związków miedzy matematyką i przyrodą

wygłosi

dr Zbigniew Powązka (emeryt UP)

Zapraszamy!


Walne Zebranie Oddziału Krakowskiego PTM

Zarząd Oddziału Krakowskiego  PTM, zgodnie z  § 29  pkt. 2 i 3  Statutu PTM zwołuje Walne Zebranie Oddziału w dniu 22 listopada 2016. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 17:15 w sali 1016 Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie przy ul. Łojasiewicza 6.

Proponowany porządek obrad
1. Wybór przewodniczącego zebrania oraz członków komisji skrutacyjnej.
2. Sprawozdanie Zarządu OK PTM z działalności w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 22 listopada 2016. r.
3. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej.
4. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu OK PTM i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi  OK PTM.
5. Wybory prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza oraz członków Zarządu OK PTM na okres kadencji od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.
6. Wybory członków Komisji Rewizyjnej OK PTM na okres kadencji od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.
7. Wybory siedmiu delegatów oraz zastępców delegatów OK PTM na Zgromadzenie Delegatów PTM na kadencję od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.
8. Wybory przewodniczących komisji OK PTM (Komisji Historycznej, Komisji Popularyzacji Matematyki i Współpracy ze Szkolnictwem oraz Komisji Zastosowań Matematyki).
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie zebrania.


Sesja naukowo-wspomnieniowa prof. Eugeniusza Wachnickiego

ODDZIAŁ KRAKOWSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO
oraz
INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KEN W KRAKOWIE


zapraszają do udziału w

SESJI NAUKOWO-WSPOMNIENIOWEJ W PIERWSZĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI PROFESORA EUGENIUSZA WACHNICKIEGO

Sesja odbędzie się 8 listopada 2016 r. (wtorek) w godz. 16.15-19.30 w sali audytoryjnej im. prof. W. Danka (obok Auli) w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie.

PROGRAM KONFERENCJI
16.15-16.30 Powitanie uczestników sesji przez Prezesa Oddziału Krakowskiego PTM i Dyrektora Instytutu Matematyki UP.
16.30-17.00 Agnieszka Kowalska i Grażyna Krech: Profesor Eugeniusz Wachnicki (1940-2015); życie i dzieło.
17.00-17.40 Wiesław Pleśniak: Pożytki dla aproksymacji wielomianiowej z mariażu geometrii subanalitycznej z teorią pluripotencjału.
17.40-18.00 Przerwa
18.00-18.30 Helena Siwek: Zainteresowanie Profesora Eugeniusza Wachnickiego pracami z dydaktyki matematyki - migawki wspomnień.
18.30-19.00 Antoni Leon Dawidowicz: Równania różniczkowe cząstkowe w przestrzeniach Orlicza.
19.00-19.30 Wspomnienia uczestników sesji o Profesorze Eugeniuszu Wachnickim.

20.00 Msza Św. w intencji śp. prof. E. Wachnickiego - Kościół NMP z Lourdes, ul. Misjonarska 37 (róg Lea).

Zapraszamy!


Seminarium Zastosowań Matematyki - 8.11.2016 r.

W dniu 8 listopada 2016 (wtorek) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAIiB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30 odczyt pt.

Metody psychofizjologiczne w dydaktyce nauk ścisłych

wygłoszą

Dr Mirosława Sajka
(Katedra Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

oraz
Dr hab. Roman Rosiek
(Instytut Fizyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Zapraszamy!


Profesor Andrzej Malawski

W dniu 13 października 2016 roku zmarł Andrzej Malawski, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Matematyki, kierownik Zakładu Ekonomii Matematycznej, prodziekan Wydziału Finansów w latach 2005-2008, prodziekan Wydziału Zarządzania w latach 1996-1999, zastępca kierownika Studium Podstawowego w latach 1993-1996 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zastępca przewodniczącego Komisji Ekonomicznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, członek International J.A.Schumpeter Society, członek Society for Economic Design.


Profesor Marian Malec (1940 – 2016)

W dniu 31 lipca 2016 roku zmarł Marian Malec, profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, prezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 1987 – 1991. Był długoletnim kierownikiem Zakładu Analizy Matematycznej i Numerycznej, a w latach 1983 - 1985 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych Instytutu Matematyki AGH. Był autorem wielu podręczników akademickich z zakresu matematyki. Wypromował czterech doktorów. Był redaktorem naczelnym czasopisma Opuscula Mathematica w latach 1995 – 2002.


Wykład Komisji Popularyzacji Matematyki - 5.05.2016 r.

W dniu 5 maja 2016 r. o godz. 18.00 w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka odczyt pt.

Gdy skończoność spotyka się z nieskończonością

wygłosi

mgr Joanna Sęk (doktorantka IM UP)

Zapraszamy!


Seminarium Zastosowań Matematyki - 10.05.2016 r.

W dniu 10 maja 2016 (wtorek) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAIiB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30 odczyt pt.

O "geometrii" Kartezjusza i rewolucji w matematyce

wygłosi

Dr hab. prof. UP Piotr Błaszczyk
(Kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Zapraszamy!


Seminarium Zastosowań Matematyki - 5.04.2016 r.

W dniu 5 kwietnia 2016 (wtorek) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAIiB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30 odczyt pt.

Wybrane zagadnienia matematyki w tworzeniu modeli 3D ze zdjęć

wygłoszą

Dr inż. Bartosz Mitka
(Terramap sp. z o.o.)
Mgr inż. Waldemar Bauer
(Doktorant w KAiIB-AGH-Kraków)

Zapraszamy!


Komisja Popularyzacji Matematyki - 7 i 13.04.2016 r.

Zapraszamy na dwa wykłady w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka:
1. 7 kwietnia 2016r. (około 16.30 w przerwie finału konkursu prac matematycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów)

Problemy z podziałem

wygłosi

dr Agnieszka Kowalska (Instytut Matematyki Uniwersytet Pedagogiczny)

2. 13 kwietnia 2016r. (około 15.30 w przerwie finału konkursu prac matematycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)
O złocie słów kilka...

wygłosi

dr Tadeusz Ratusiński (Instytut Matematyki Uniwersytet Pedagogiczny)

Zapraszamy!


Komisja Popularyzacji Matematyki - 10.03.2016 r.

W dniu 10 marca 2016r. o godz. 18.00 w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka odczyt pt.

Jak pociągi dwa

wygłosi

Dr Zbigniew Powązka

Zapraszamy!


Seminarium Zastosowań Matematyki - 1.03.2016 r.

W dniu 1 marca 2016 (wtorek) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAIiB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30 odczyt pt.

Modelowanie panelowe i inne wybrane zastosowania matematyki w ekonomii

wygłosi

Dr hab. Joanna Wyrobek
(Katedra Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)

Zapraszamy!


Komisja Popularyzacji Matematyki - 11.02.2016 r.

W dniu 11 lutego 2016r. o godz. 18.00 w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka odczyt pt.

Matematyczne niespodzianki

wygłosi

Dr Joanna Major oraz dr Maciej Major

Zapraszamy!


Seminarium Zastosowań Matematyki - 12.01.2016 r.

W dniu 12 stycznia 2016 (wtorek) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAIiB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30 odczyt pt.

Wpływ matematyki na rozwój elektromagnetyzmu

wygłosi

Dr inż. Przemysław Syrek
(Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki Wydziału EAI i IB AGH-Kraków)

Zapraszamy!