Witamy na stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Polskie Towarzystwo Matematyczne istnieje od 1919 roku i jest członkiem założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Kraków jest najstarszym ośrodkiem uniwersyteckim w Polsce i kolebką Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Te dwa powody wystarczyły już do powołania przy OK PTM Komisji Historii Matematyki. Zainteresowania historią matematyki w Krakowie mają bogatą tradycję, m.in. w latach 30. XX wieku historię nauk matematycznych w Krakowie w wieku XIX wykładał A. L. Birkenmajer. Zainteresowania historią matematyki wspierali profesorowie Z. Opial, S. Gołąb, A. Pelczar i wielu innych. Pierwszą przewodniczącą Komisji została dr Zofia Pawlikowska-Brożek z AGH, promotorem jej rozprawy doktorskiej z historii matematyki był Z. Opial. Członkowie Komisji współpracują z krakowskimi Instytutami Matematyki, Stowarzyszeniem Nauczycieli Matematyki, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, krakowskim Oddziałem Instytutu Historii Nauki PAN, z seminarium z historii matematyki na UJ, które regularnie funkcjonuje od r. akad. 2009/10.

Celem prac Komisji Historii Matematyki jest pielęgnowanie dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego matematyków krakowskich, poprzez:

  • organizację wystaw (ostatnio współpracowaliśmy nad wystawą, która miała miejsce podczas III Forum Matematyków w 2009 roku),
  • zbieranie dokumentacji faktograficznej,
  • współpracę krajową i międzynarodową,
  • działalność naukową,
  • propagowanie idei z historii matematyki na konferencjach, seminariach i innych spotkaniach.

Członkami Komisji byli zasłużeni dla historii matematyki: Adam Wachułka i Alina Dawidowiczowa.

Obecnie Komisja pracuje w składzie: Stanisław Domoradzki (przewodniczący), Krzysztof Ciesielski, Antoni Leon Dawidowicz, Jan Koroński, Zofia Pawlikowska-Brożek, Zdzisław Pogoda, Zbigniew Powązka, Danuta Węglowska, Zbigniew Węglowski, Adam Winiarz. Z Komisją współpracuje Danuta Ciesielska.