'en') { $query1 = "select tytul from tytuly_stron where sciezka = '$PHP_SELF'"; $query2 = "select naglowek from konfiguracja"; } else { $query1 = "select tytul_en from tytuly_stron where sciezka = '$PHP_SELF'"; $query2 = "select naglowek_en from konfiguracja"; } $result1 = mysql_db_query($baza,$query1); $result2 = mysql_db_query($baza,$query2); $OFFDATA1 = mysql_fetch_array ($result1); $OFFDATA2 = mysql_fetch_array ($result2); echo("\n\n$OFFDATA1[0]"); echo("$OFFDATA2[0]\n"); ?>
'en') echo("Regulamin korzystania z adresów e-mail pracowników i doktorantów Instytutu Matematyki UJ

   Pracownicy i doktoranci Instytutu Matematyki UJ, posiadaj± adresy mailowe postaci: Imie.Nazwisko@im.uj.edu.pl, gdzie w imieniu i nazwisku należy wymienić ewentualnie występuj±ce polskie litery (±ćęłń󶼿ˇĆĘŁŃÓ¦¬Ż) na ich łacińskie odpowiedniki (acelnoszzACELNOSZZ). Np., gdyby miał tu taki adres Paweł Iksiński, to byłby on następuj±cy: Pawel.Iksinski@im.uj.edu.pl.

   UWAGA: Podane tu adresy służ± wył±cznie do korespondencji służbowej pracowników i doktorantów Instytutu Matematyki UJ. Zastrzegamy sobie prawo interpretacji powyższego stwierdzenia oraz prawo podejmowania dowolnych nie zakazanych prawem kroków wobec nie stosuj±cych się do powyższego zastrzeżenia. W szczególno¶ci wszystkie poł±czenia mailowe z sieci, z których przyszła niechciana poczta (spam), mog± być przez nas odrzucane bez ostrzeżenia. Informujemy też, że nie życzymy sobie żadnych materiałów ani ofert reklamowych, informacji handlowych ani promocyjnych itp.

*   *   *
Regulations of using e-mail addresses of people at the Institute of Mathematics of the Jagiellonian University

   At the Institute of Mathematics of the Jagiellonian University, e-mail addresses of the faculty members, Phd students and staff look like this: Name.Surname@im.uj.edu.pl. In this form any Polish diacriticals (±ćęłń󶼿ˇĆĘŁŃÓ¦¬Ż) in the individual's name and surname should be replaced by their latin counterparts (acelnoszzACELNOSZZ). For example, if Paweł Iksiński has his e-mail account here, his address is: Pawel.Iksinski@im.uj.edu.pl.

   NOTE: The addresses given here are only for purposes connected with individual's work. We do reserve a right to interpret the above statement and to take any steps not forbidden by law to anyone not following this rule. In particular all mail connections from the nets from which unwanted messages are sent could be rejected without a warning. We inform that we do not wish to receive any offers, promotional materials, commercial information etc."); else echo("Regulations of using e-mail addresses of people at the Institute of Mathematics of the Jagiellonian University

   At the Institute of Mathematics of the Jagiellonian University, e-mail addresses of the faculty members and Phd students look like this: Name.Surname@im.uj.edu.pl. In this form any Polish diacriticals (±ćęłń󶼿ˇĆĘŁŃÓ¦¬Ż) in the individual's name and surname should be replaced by their latin counterparts (acelnoszzACELNOSZZ). For example, if Paweł Iksiński has his e-mail account here, his address is: Pawel.Iksinski@im.uj.edu.pl.

   NOTE: The addresses given here are only for purposes connected with individual's work. We do reserve a right to interpret the above statement and to take any steps not forbidden by law to anyone not following this rule. In particular all mail connections from the nets from which unwanted messages are sent could be rejected without a warning. We inform that we do not wish to receive any offers, promotional materials, commercial information etc."); ?>


'en') { $query = "select stopka from konfiguracja"; } else { $query = "select stopka_en from konfiguracja"; } $result = mysql_db_query($baza,$query); $OFFDATA = mysql_fetch_array ($result); echo("$OFFDATA[0]"); ?>