'; function wyswietl_formularz() { $imie = $_POST['imie']; $nazwisko = $_POST['nazwisko']; $szkola = $_POST['szkola']; $klasa = $_POST['klasa']; $miejscowosc = $_POST['miejscowosc']; $email = $_POST['email']; echo '
Rejestracja
Imię:
Nazwisko:
Szkoła:
Klasa:
Miejscowość:
E-mail:

'; } function wyswietl_dane(){ $imie = $_POST['imie']; $nazwisko = $_POST['nazwisko']; $szkola = $_POST['szkola']; $klasa = $_POST['klasa']; $miejscowosc = $_POST['miejscowosc']; $email = $_POST['email']; echo '
Dane'; echo ("Imię: "); echo ($imie); echo ("
Nazwisko: "); echo ($nazwisko); echo ("
Szkoła: "); echo ($szkola); echo ("
Klasa: "); echo ($klasa); echo ("
Miejscowośc: "); echo ($miejscowosc); echo ("
Email: "); echo ($email); echo '
'; } if(isset($_POST['wyslij'])) { //Obrabiamy zmienne foreach ($_POST AS $klucz => $wartosc) if(($klucz!=$szkola)and($klucz!=$miejscowosc)) { $wartosc= trim($wartosc);//usuwamy białe znaki if (get_magic_quotes_gpc()) $wartosc= stripslashes($wartosc); $wartosc=htmlspecialchars($wartosc, ENT_QUOTES); $_POST[$klucz]=$wartosc; } $blad_txt=''; $blad=false; //$wyswietl = true; //sprawdzamy imie if((strlen($imie)<2)or(strlen($imie)>20)or(!ereg('^[A-ZĽĆĘŁŃӌŻ]{1}([a-zšćęłń󜟿])+$',$imie))){ $blad=true; $blad_txt.='Nieprawidłowe imię.
'; } //sprawdzamy nazwisko if((strlen($nazwisko)<2)or(strlen($nazwisko)>30)or(!ereg('^[A-ZĽĆĘŁŃӌŻ]{1}([A-ZĽĆĘŁŃӌŻa-zšćęłń󜟿\-\ \-])+$',$nazwisko))){ $blad=true; $blad_txt.='Nieprawidłowe nazwisko.
'; } //sprawdzamy szkole if((strlen($szkola)<2)or(!ereg('^[A-ZĽĆĘŁŃӌŻa-zšćęłń󜟿\-\ 0-9.]+$',$szkola))){ $blad=true; $blad_txt.='Nieprawidłowa nazwa szkoły.
'; } //sprawdzamy klase if((strlen($klasa)<1)or(!ereg('^[A-ZĽĆĘŁŃӌŻa-zšćęłń󜟿\-\ 0-9]+$',$klasa))){ $blad_txt.='Nieprawidłowa nazwa klasy.
'; $blad=true; } //sprawdzamy czy jest podane miasto if((strlen($miejscowosc)<2)or(!ereg('^[A-ZĽĆĘŁŃӌŻa-zšćęłń󜟿\-\ \-]+$',$miejscowosc))){ $blad=true; $blad_txt.='Nieprawidłowa nazwa miejscowości.
'; } //sprawdzamy czy jest podany prawidłowy adres e-mail if(!preg_match('|^[_a-z0-9.-]*[a-z0-9]@[_a-z0-9.-]*[a-z0-9].[a-z]{2,3}$|e', $email)){ $blad=true; $blad_txt.='Nieprawidłowy adres e-mail.
'; } $username = "imuj2"; $password = "12HSa#45"; $database = "imuj2"; $host = "localhost"; /* $connection = mysql_connect($host,$username,$password); if(!$connection){ die("Nie mozna ustanowic polaczenia z baza danych
".mysql_error()); } $db_select = mysql_select_db($database); if(!$db_select){ die("Nie mozna wybrac bazy
".mysql_error()); } $result = mysql_query("SELECT Login FROM Uzytkownicy WHERE Login='".$login."'"); if(!$result){ die("Nie mozna wykonac zapytania.
".mysql_error()); } if($result_row=mysql_fetch_array($result)){ $blad_txt.='Podany login jest już zajęty. Podaj inny.
'; } mysql_close($connection);*/ if(!$blad) { wyswietl_dane(); echo '
'; } else { wyswietl_formularz(); echo '

'; //cos jest zle; wyœwietlamy stosowne komunikaty echo $blad_txt; } } else { if(isset($_POST['edytuj'])){ wyswietl_formularz(); } else { if(isset($_POST['ok'])){ // wyswietl_dane(); /* $ulica.=" "; $ulica.=$numer_d; if(strlen($numer_m)>0){ $ulica.="/"; $ulica.=$numer_m; } */ $username = "imuj2"; $password = "12HSa#45"; $database = "imuj2"; $host = "localhost"; $connection = mysql_connect($host,$username,$password); if(!$connection){ die("Nie mozna ustanowic polaczenia z baza danych
".mysql_error()); } $db_select = mysql_select_db($database); if(!$db_select){ die("Nie mozna wybrac bazy
".mysql_error()); } // echo "INSERT INTO ZobaczycMatematyke (imie, nazwisko, szkola, klasa, miejscowosc, email) // VALUES ('$imie', '$nazwisko', '$szkola', '$klasa', '$miejscowosc', '$email')"; $result = mysql_query("INSERT INTO ZobaczycMatematyke (imie, nazwisko, szkola, klasa, miejscowosc, email) VALUES ('$imie', '$nazwisko', '$szkola', '$klasa', '$miejscowosc', '$email')"); if(!$result){ die("Nie mozna wykonac zapytania.
".mysql_error()); } else { echo 'Dziękujemy!

Powrót na stronę główną'; } mysql_close($connection); } else { wyswietl_formularz(); } } } echo ''; ?>