Adres:
    Marcin Kulczycki
    Instytut Matematyki
    Wydział Matematyki i Informatyki
    Uniwersytet Jagielloński
    Ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6
    30-348 Kraków
    E-mail:
    Marcin kropka Kulczycki małpa uj.edu.pl


    Materiały dydaktyczne:
Elementy logiki i teorii mnogości: zadania sprawdziany zadania (grupa teoretyczna)
Analiza matematyczna 1: zadania sprawdziany 
   Równania różniczkowe zwyczajne: wykładzadania sprawdziany zadania (grupa teoretyczna)