Adres:
    Marcin Kulczycki
    Instytut Matematyki
    Wydział Matematyki i Informatyki
    Uniwersytet Jagielloński
    Ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6
    30-348 Kraków
    E-mail:
    Marcin kropka Kulczycki małpa uj.edu.pl






    Materiały dydaktyczne:
Elementy logiki i teorii mnogości: zadania sprawdziany zadania (grupa teoretyczna)
Analiza matematyczna 1: zadania sprawdziany 
Topologia 1: zadania sprawdziany zadania (grupa teoretyczna)
   Równania różniczkowe zwyczajne: wykładzadania sprawdziany zadania (grupa teoretyczna)
Rachunek prawdopodobieństwa 1: zadania sprawdziany
Rachunek prawdopodobieństwa 2: zadania sprawdziany

Analiza matematyczna 1 (fizyka): zadania sprawdziany 

Zajęcia matematyczne (Kopernik): zadania
Zajęcia matematyczne w V LO, kl. 1: zadania sprawdziany
Zajęcia matematyczne w V LO, kl. 2: zadania sprawdziany

    Magistranci:    pakiet informacyjno-pomocniczy