Polecana literatura i strony internetowe

[Ac] Amir Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2004

[Ba] Jarosław Bartoszewicz, Wykłady ze statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1989

[GK] Lesław Gajek, Marek Kałuszka, Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000

[KM] Jacek Koronacki, Jan Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001

[Kr] W.Krysicki, J.Bartos, W.Dyczka, K.Królikowska, M.Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa 2005

[OM] Jerzy Ombach, Marcin Mazur Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (kurs e-learningowy, http://wazniak.mimuw.edu.pl/)

[Si] S.D.Silvey, Wnioskowanie statystyczne, PWN, Warszawa 1978