Witamy na stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Polskie Towarzystwo Matematyczne istnieje od 1919 roku i jest członkiem założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Pomnik Stefana Banacha

W 1992 roku, w setna rocznicę urodzin Stefana Banacha - jednego z najwybitniejszych matematyków XX-go wieku - który urodził się, dorastał i zdobywał wykształcenie w naszym mieście, Zarzad Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego podjał inicjatywę ufundowania w Krakowie popiersia uczonego. Koordynacja wszystkich prac zwiazanych z budowa pomnika podjał się Pan Profesor Eugeniusz Wachnicki, najpierw jako Prezes Oddziału Krakowskiego, a później jako jego Vice-Prezes. Projekt pomnika oraz model gipsowy popiersia wykonała Pani Małgorzata Olkuska, profesor rzeźby Akademii Pedagogicznej w Krakowie, wspierana radami zmarłego w styczniu b.r. doktora Stefana Banacha juniora. Odlew popiersia w brazie oraz odlew napisów powstał w pracowni Pana Mariana Boruty w Krakowie-Olszanicy. Prace kamieniarskie wykonała pracownia Impala Pana Andrzeja Brańki z Wadowic, zaś fundamenty i prace brukarskie firma Konsolid Panów Mirosława Wilgockiego i Jana Sobczyka z Krakowa Prace finansowane były dzięki hojności osób prywatnych (w tym rodziny Stefana Banacha), uczelni oraz innych instytucji naukowych.

(fot. pomnika Piotr Kuliszewicz)

Pomnik jest usytuowany na skwerze przed dawnym budynkiem Instytutu Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Reymonta 4, a jego odsłonięcie odbyło się 30 sierpnia 1999 roku w dniu rozpoczęcia XV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Odsłonięcia dokonał Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Profesor Aleksander Koj w towarzystwie Pani Profesor Haliny Filipowicz-Banach synowej Stefana Banacha i Profesora Kazimierza Goebla ówczesnego Prezesa PTM. Pomnik został poświęcony przez Księdza Profesora Bolesława Tomasza Jelonka członka Oddziału Krakowskiego PTM.


Pokaż Pomnik Stefana Banacha w Krakowie na większej mapie

Lista sponsorów pomnika

Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Stefan Banach, jr
Instytut Ekonometrii SGH Warszawa
Instytut Informatyki UJ
Instytut Matematyki PAN w Warszawie
Instytut Matematyki AGH
Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej
Instytut Matematyki UJ
Kancelaria Prezydenta RP
Oddział Zielonogórski PTM
Politechnika Zielonogórska
Polska Akademia Umiejętności w Krakowie
Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie
WAT Warszawa
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH
Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
Wydawnictwo KLEKS z Bielska-Białej - wydawca podręczników szkolnych z serii Błękitna Matematyka
Wydawnictwo Szkolne OMEGA s.c. Dariusz Jodłowski, Witold Stachnik
Andrzej Birkholc, Warszawa
Stanisław Burys
Jan Butkiewicz
Krzysztof Duda, Kraków
Jan Janas
L. Kowalski
Bronisław Maciejewski, Zabierzów
Aleksy Tralle, Olsztyn
Janusz Wywiał, Katowice

Nadmieniamy, że nie jest to pełna lista tych, którzy wspomogli finansowo nasze przedsięwzięcie. Zawiera ona wszystkich tych sponsorów, którzy dokonali wpłat bezpośrednio na konto Oddziału Krakowskiego PTM.

Nie wymieniliśmy również licznych członków i sympatyków PTM, którzy badź wspomogli finansowo badź pomagali w zdobywaniu funduszy na zebraniach czy konferencjach naukowych.

Wszystkim Zarzad Oddziału Krakowskiego PTM składa serdeczne podziękowania.