Witamy na stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Polskie Towarzystwo Matematyczne istnieje od 1919 roku i jest członkiem założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Zaproszenie

Kraków, 20 października 2003 r.

Szanowni Koledzy,

W dniu 14 listopada 2003 r. przypada pierwsza rocznica śmierci naszego wybitnego Kolegi, Profesora Stanisława Łojasiewicza, członka honorowego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTM oraz Dyrekcja Instytutu Matematyki UJ organizują z tej okazji w dniu 29 listopada 2003 r. sesję poświęconą uczczeniu Jego pamięci. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.

Organizatorzy nie dysponują, niestety, środkami na pokrycie uczestnikom kosztów przejazdów oraz pobytu w Krakowie, mogą natomiast pomóc w zarezerwowaniu noclegu.

Uprzejme prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas o zamiarze udziału w spotkaniu na jeden z następujących adresów:

Adres pocztowy: Sekretariat IM UJ: e-mail:
Oddział Krakowski PTM Fax: 0-12-632-43-72 ptm@im.uj.edu.pl
Ul. Reymonta 4 Tel.: 0-12-633-97-81
30-059 Kraków

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Prezes OK. PTM Dyrektor IM UJ
Prof. dr hab. Tadeusz Winiarski Prof. dr hab. Roman Srzednicki

Program sesji

9.00Msza św. w Kolegiacie św. Anny
10.30Spotkanie uczestników w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
10.40-11.25Prof. Wiesław Pawłucki: O dokonaniach naukowych Profesora Stanisława Łojasiewicza
11.25-12.00Przerwa na kawę i herbatę
12.00-Sesja wspomnieniowa z udziałem zaproszonych gości

Pięć motywów poznania Św. Bernarda z Clairvaux

W trakcie spotkania zaprezentowane zostało wystąpienie Profesora Łojasiewicza pt. Pięć motywów poznania Św. Bernarda z Clairvaux.

Uczestnicy spotkania podzielili się wspomnieniami związanymi z Prof. Łojasiewiczem.