materiały dla studentów:

Zadania z Analizy matematycznej 3, grupa 1 (wykład prof. M. Jarnickiego) (zestawy 1–5) pdf

Analiza matematyczna I MS (wersja z 19.11.2020) pdf

Wykład z matematyki dla I roku Biotechnologii i Biochemii (wersja z 25.11.2020) pdf
Zadania z matematyki dla I roku Biochemii, grupy 1–3 (zestawy 1–6) pdf