materiały dla studentów:

Analiza matematyczna I MS (wersja z 2022-12-01) pdf
Egzaminy z analizy matematycznej I MS (2021/2022) pdf

Wykład z matematyki dla I roku Biotechnologii i Biochemii (wersja z 2022-11-30) pdf
Egzamin z matematyki dla I roku Biotechnologii i Biochemii (rok akademicki 2021/2022) pdf

Zadania z matematyki dla I roku Biochemii, grupy 1–3 (zestawy 1–9) pdf
Odpowiedzi do zadań z matematyki dla I roku Biochemii, grupy 1–3 (zestawy 1–8) pdf