Witamy na stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Polskie Towarzystwo Matematyczne istnieje od 1919 roku i jest członkiem założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Sylwetka

Profesor Andrzej Pelczar urodził się 12 kwietnia 1937 roku w Gdańsku. Od rozpoczęcia studiów matematycznych w 1954 roku (poza dwuletnim okresem pracy w IM PAN oraz AGH) był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. W tej uczelni uzyskał dyplom magistra matematyki (1959), obronił pracę doktorską (1964), uzyskał habilitację (1971) oraz profesurę (1989). Wybitny matematyk, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1990-1993, profesor honorowy UJ (2010), przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w latach 1996-2002 oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 1987-1991. Był także inicjatorem powstania Europejskiego Towarzystwa Matematycznego.

Życiorys w datach

 1. 1954-1959 ukończenie studiów matematycznych w UJ
 2. 1964 doktorat w UJ
 3. 1971 habilitacja w UJ
 4. 1975-1977 Prezes Oddziału Krakowskiego PTM
 5. 1981-1984 Dyrektor IM UJ
 6. 1984-1987 Prorektor UJ ds. studenckich
 7. 1985-1987 Wiceprezes PTM
 8. 1987-1990 Dyrektor IM UJ
 9. 1987-1991 Prezes PTM
 10. 1989 profesor zwyczajny
 11. 1990-1993 Rektor UJ
 12. 1991-2010 Członek Zarządu Głównego PTM
 13. 1993-1996 Członek Executive Committee EMS
 14. 1993-1996 Wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
 15. 1996-2002 Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
 16. 1997-2000 Wiceprezes EMS
 17. 2010 profesor honorowy UJ

Wspomnienia Profesora Pelczara

Wywiady z Profesorem Pelczarem, przeprowadzone w ramach projektu "Pamięć Uniwersytetu", realizowanego przez Oddział Dokumentacji Audiowizualnej Archiwum UJ - Kronika Filmowa UJ.
Link do strony UJ - wywiady

Artykuły nt. prof. A. Pelczara

K. Ciesielski, J. Ombach, R. Srzednicki Jubileusz Profesora Andrzeja Pelczara, Roczniki PTM, Seria II: Wiadomości matematyczne XLIII (2007)
K. Ciesielski, J. Ombach, R. Srzednicki Andrzej Pelczar (1937–2010), EMS Newsletter September 2010
B. Szafirski Z żałobnej karty. Andrzej Pelczar (1937–2010), Wiadomości Matematyczne 47 (1) 2011, 121-139
K. Ciesielski, J. Ombach, R. Srzednicki Andrzej Pelczar (12 IV 1937 - 18 V 2010), Kronika UJ, 2010
PAUza Akademicka 86 (2010) - Pożegnanie
UJ - strona www, zawiadomienie o śmierci Profesora Pelczara
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie - strona FB, wspomnienie Profesora Pelczara (18.05.2020)