Witamy na stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Polskie Towarzystwo Matematyczne istnieje od 1919 roku i jest członkiem założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Składki członkowskie należy wpłacać do 31 marca każdego roku na rachunek:

Polskie Towarzystwo Matematyczne
Oddział Krakowski
ul. Łojasiewicza 6
30-348 Kraków

Bank Zachodni WBK SA
nr rachunku: 67 1500 1777 1217 7008 6545 0000

podając w tytule wpłaty: "Składka ..." (np. "Składka 2017") lub "Składka jednorazowa".

Szczegółowe pytania dotyczące wysokości zaległych składek za lata ubiegłe prosimy kierować na adres pani Zofii Rożen, skarbnika OK PTM (e-mail: Zofia.Rozen_at_im.uj.edu.pl).

Ogłoszenie o wysokości składek w latach ubiegłych można znaleźć na stronie ZG PTM.

Rodzaje i wysokości składek

  • członkowie zwyczajni - 90 zł
  • członkowie zwyczajni małżeństwo - 150 zł
  • członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - 60 zł
  • członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa - 90 zł
  • jednorazowa za cały okres przynależności do PTM - 2250 zł
  • jednorazowa za cały okres przynależności do PTM dla osób, które ukończyły 60 lat - 1080 zł