Witamy na stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Polskie Towarzystwo Matematyczne istnieje od 1919 roku i jest członkiem założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Komisja Historyczna przy Oddziale Krakowskim PTM została powołana na Walnym Zebraniu OK w dniu 15 maja 1979 r. na wniosek ustępującego Zarządu. Skład Komisji był następujący: dr Zofia Pawlikowska-Brożek (przewodnicząca), doc. Adam Wachułka, dr Alina Dawidowiczowa, prof. Jacek Szarski, prof. Andrzej Turowicz, prof. Anna Zofia Krygowska, mgr Antoni Bielak (kolejność, tytuły i stopnie naukowe podane są zgodnie z protokołem z Walnego Zebrania).

Działalność Komisji wspierało wielu matematyków, wśród nich profesorowie: Feliks Barański (1915-2006), Bogdan Choczewski (1935-2011), Stanisław Gołąb (1902-1980), Andrzej Pelczar (1937-2010), Bolesław Szafirski (1935-2016), Eugeniusz Wachnicki (1940-2015), Zenon Moszner.

Postacią niezwykle barwną, aktywnie działającą w Komisji była Alina z Chwistków Dawidowiczowa (1918-2007) - autorka malowniczej opowieści Zeschnięte liście i kwiat..., w której wspomina ludzi nauki i sztuki.

Celem prac Komisji Historycznej jest wspieranie Zarządu OK PTM w propagowaniu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego matematyków krakowskich poprzez:

  • pomoc przy organizacji wystaw historycznych, konferencji naukowych, sesji naukowo-wspomnieniowych,
  • redagowanie informacji i materiałów historycznych,
  • zbieranie dokumentacji faktograficznej,
  • spotkania z nauczycielami matematyki i uczniami.

Komisja inicjuje również przedsięwzięcia związane z historią matematyki jako dyscypliną naukową.

Członkowie Komisji od 2013 r. współorganizują cykliczne konferencje naukowe (2015, 2017) dotyczące rozwoju nauk matematycznych i fizycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Obecnie Komisja Historyczna pracuje w składzie: Stanisław Domoradzki (przewodniczący), Jan Koroński, Zofia Pawlikowska-Brożek, Józef Pociecha, Zdzisław Pogoda, Tadeusz Stanisz, Adam Winiarz.

Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach Komisji.

Przewodniczący
Stanisław Domoradzki