Witamy na stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Polskie Towarzystwo Matematyczne istnieje od 1919 roku i jest członkiem założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Zarząd OK PTM

Prezes   Marta Kornafel (Uniwesytet Ekonomiczny w Krakowie)
marta.kornafel@uek.krakow.pl
Wiceprezes   Marcin Dumnicki (Uniwersytet Jagielloński)
marcin.dumnicki@uj.edu.pl
Sekretarz   Agnieszka Kowalska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
akowalskat@gmail.com
Skarbnik   Zofia Rożen
zambrozy@gmail.com
Webmaster   Grzegorz Szulik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
grzegorz.szulik@uek.krakow.pl
Członek Zarządu   Mariusz Jużyniec (Politechnika Krakowska)
juzyniec@pk.edu.pl
Członek Zarządu   Konrad Nosek (Akademia Górniczo-Hutnicza)
konosek@agh.edu.pl
Członek Zarządu   Agnieszka Rutkowska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
rmrutkow@cyf-kr.edu.pl
 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący   Antoni Leon Dawidowicz (Uniwesytet Jagielloński)
antoni.dawidowicz@im.uj.edu.pl
Członek Komisji   Jan Koroński (Politechnika Krakowska)
jkorons@pk.edu.pl
Członek Komisji   Marek Ptak (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
rmptak@cyf-kr.edu.pl
 

Komisje

 1. Komisja Historyczna
 2. Stanisław Domoradzki - przewodniczący
  (Uniwersytet Rzeszowski)
  domoradz@univ.rzeszow.pl
  Jan Koroński
  (Politechnika Krakowska)
  jan.koronski@pk.edu.pl
  Zofia Pawlikowska-Brożek
  (Akademia Górniczo-Hutnicza)
  Józef Pociecha
  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  jozef.pociecha@uek.krakow.pl
  Zdzisław Pogoda
  (Uniwersytet Jagielloński)
  zdzislaw.pogoda@im.uj.edu.pl
  Tadeusz Stanisz
  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  tadeusz.stanisz@uek.krakow.pl
  Adam Winiarz
  (Politechnika Krakowska)
  awiniarz@pk.edu.pl

 3. Komisja Popularyzacji Matematyki i Współpracy ze Szkolnictwem
 4. Karol Gryszka - przewodniczący
  (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  karolgryszka@gmail.com
  Anna Gierzkiewicz-Pieniążek
  (Uniwersytet Rolniczy)
  anna.gierzkiewicz@urk.krakow.pl
  Agnieszka Kowalska
  (Uniwersytet Pedagogiczny)
  agnieszka.kowalska@up.krakow.pl
  Michał Kozdęba
  (Uniwersytet Rolniczy)
  michal.kozdeba@urk.edu.pl
  Agnieszka Kozdęba
  (Uniwersytet Jagielloński)
  agnieszka.kozdeba@student.uj.edu.pl
  Joanna Major
  (Uniwersytet Pedagogiczny)
  jmajor@up.krakow.pl
  Anna Widur
  (Uniwersytet Jagielloński)
  anna.widur@uj.edu.pl

 5. Komisja Zastosowań Matematyki
 6. Wojciech Mitkowski - przewodniczący
  (Akademia Górniczo-Hutnicza)
  mitkowsk@agh.edu.pl
  Marta Kornafel
  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  marta.kornafel@uek.krakow.pl
  Maciej Kostrzewski
  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  maciej.kostrzewski@uek.krakow.pl
  Andrzej Olajossy
  (Akademia Górniczo-Hutnicza)
  olajossy@agh.edu.pl
  Krzysztof Oprzędkiewicz
  (Akademia Górniczo-Hutnicza)
  kop@agh.edu.pl
  Agnieszka Rutkowska
  (Uniwersytet Rolniczy)
  rmrutkow@cyf-kr.edu.pl
  Agnieszka Rygiel
  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  agnieszka.rygiel@uek.krakow.pl
  Paweł Skruch
  (Akademia Górniczo-Hutnicza)
  pawel.skruch@agh.edu.pl
  Wojciech Słomczyński
  (Uniwersytet Jagielloński)
  wojciech.slomczynski@uj.edu.pl
  Piotr Szymczyk
  (Akademia Górniczo-Hutnicza)
  piotrs@agh.edu.pl
  Justyna Wróblewska
  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  justyna.wroblewska@uek.krakow.pl

Delegaci na Walne Zgromadzenie PTM

Marta Kornafel
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
marta.kornafel@uek.krakow.pl
Krzysztof Ciesielski
(Uniwersytet Jagielloński)
krzysztof.ciesielski@im.uj.edu.pl
Wojciech Słomczyński
(Uniwersytet Jagielloński)
wojciech.slomczynski@uj.edu.pl
Włodzimierz Zwonek
(Uniwersytet Jagielloński)
wlodzimierz.zwonek@uj.edu.pl
Piotr Oprocha
(Akademia Górniczo-Hutnicza)
oprocha@agh.edu.pl
Maciej Denkowski
(Uniwersytet Jagielloński)
maciej.denkowski@uj.edu.pl
Marcin Dumnicki
(Uniwersytet Jagielloński)
marcin.dumnicki@uj.edu.pl
Wojciech Mitkowski
(Akademia Górniczo-Hutnicza
mitkowsk@agh.edu.pl
Agnieszka Kowalska
(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
akowalskat@gmail.com

Zastępcy Delegatów na Walne Zgromadzenie PTM

Antoni L.Dawidowicz
(Uniwersytet Jagielloński)
antoni.dawidowicz@im.uj.edu.pl
Anna Pelczar-Barwacz
(Uniwersytet Jagielloński)
anna.pelczar-barwacz@im.uj.edu.pl
Stanisław Domoradzki
(Uniwersytet Rzeszowski)
domoradz@univ.rzeszow.pl
Jacek Chmieliński
(Uniwesytet Pedagogiczny w Krakowie)
jacek@up.krakow.pl
Agnieszka Rygiel
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
agnieszka.rygiel@uek.krakow.pl
Mariusz Jużyniec
(Politechnika Krakowska)
juzyniec@pk.edu.pl
Grzegorz Kapustka
(Uniwersytet Jagielloński)
grzegorz.kapustka@im.uj.edu.pl
Łukasz Struski
(Uniwersytet Jagielloński)
lukasz.struski@im.uj.edu.pl
Piotr Kalita
(Uniwersytet Jagielloński)
piotr.kalita@ii.uj.edu.pl
Rafał Czyż
(Uniwersytet Jagielloński)
rafal.czyz@im.uj.edu.pl