Witamy na stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Polskie Towarzystwo Matematyczne istnieje od 1919 roku i jest członkiem założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Statut PTM

Statut Polskiego Towarzystwa Matematycznego w obowiązującej postaci został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniach 4 września 2006 r. i 21 marca 2007 r., zatwierdzony przez Sąd Rejonowy w Warszawie dnia 6 kwietnia 2007 r.

statut w formie pdf (obowiązuje od 6 kwietnia 2007r.)
statut on-line

Regulaminy PTM

Ordynacja Wyborcza PTM
Regulamin Zgromadzenia Delegatów
Regulamin Komisji Rewizyjnej
Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Uchwały Zgromadzenia Delegatów PTM

Wykaz uchwał podjętych przez Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Matematycznego można znaleźć na stronie ZG PTM.