Witamy na stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Polskie Towarzystwo Matematyczne istnieje od 1919 roku i jest członkiem założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Regulamin i zasady przeprowadzania konkursów PTM:
Uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawką w §4 ust.2 z dnia 30 czerwca 2010 roku

Nagrody Główne PTM

Nagroda im. Stefana Banacha przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych.

Nagroda im. Hugona Steinhausa przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki.

Nagroda im. Samuela Dicksteina przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki.

Nagroda PTM dla młodych matematyków

Nagroda dla młodych matematyków - mogą do niej kandydować osoby, które w roku, za który przyznawana jest nagroda ukończyły co najwyżej 27 (dwudziesty siódmy) rok życia.

Konkursy Oddziałów PTM

Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą studencką pracę matematyczną – Oddział Toruński

Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki – Oddział Wrocławski

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki – Oddział Krakowski

Regulamin Konkursu im. Prof. Krygowskiej - obowiązuje od edycji 2020 konkursu.

Konkurs im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę – Oddział Krakowski

Konkurs "Matematyka inspiracją sztuki" – Oddział Krakowski

Konkursy organizowane przy współpracy PTM

Konkurs Matematyka mi w duszy gra – Oddział Krakowski

The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego

Nagroda im. Władysława Orlicza

Wykład im. Wacława Sierpińskiego

Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego