Polskie Towarzystwo Matematyczne
Witamy na stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Polskie Towarzystwo Matematyczne istnieje od 1919 roku i jest członkiem założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Jakub Konieczny laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków

Nagrodę PTM dla Młodych Matematyków za 2016 rok otrzymał Jakub Konieczny z University of Oxford (UK) za cykl trzech prac z zakresu kombinatoryki addytywnej i teorii ergodycznej. W uzasadnieniu werdyktu jury czytamy: Nagrodzone prace doktora Jakuba Koniecznego stanowią istotny wkład w rozwój kombinatorycznej teorii liczb i teorii ergodycznej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje rozwiązanie problemu Erdösa dotyczącego baz zbioru liczb naturalnych oraz wyniki dotyczące struktury kombinatorycznej zbiorów liczb naturalnych wyznaczonych przez pewne układy dynamiczne (zbiorów nil-Bohra), w tym uzyskanie częściowej odpowiedzi na pytanie Hosta i Kra o syndetyczności takich zbiorów. Prace Jakuba Koniecznego zostały opublikowane w bardzo dobrych czasopismach: Acta Arithmetica, Israel J. Math. oraz Quarterly J. Math.

Jakub Konieczny w latach 2008-2011 studiował w Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach licencjackich Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, wieńcząc je dyplomem licencjata matematyki. Dwa lata później obronił magisterium z matematyki, uzyskując podwójny dyplom UJ oraz Vrije Universiteit w Amsterdamie (NL) w wyniku wspólnego programu studiów II stopnia tych uczelni. Pracę magisterską pt. Applications of Ultrafiltres in Ergodic Theory and Combinatorial Number Theory przygotował pod opieką promotorów: Tanji Eisner (VU) i Piotra Niemca (UJ). Już jako uczeń szkoły średniej oraz student wyróżniał się zdolnościami matematycznymi, zostając m.in. laureatem 57., 58. oraz 59. Olimpiad Matematycznych i Fizycznej, zdobywcą srebrnego medalu na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Madrycie, International Mathematics Competition for University Students oraz Vojtěch Jarník International Mathematical Competition. Od 2013 r. jest doktorantem w Mathematical Institute University of Oxford (UK), gdzie pracuje pod kierunkiem Bena Greena. Jakub Konieczny jest także członkiem Oddziału Krakowskiego PTM.

Nagroda zostanie wręczona laureatowi w Lublinie podczas 8. Forum Matematyków Polskich, 18-22 września 2017 r. Serdecznie gratulujemy!

OK PTM & PTM


80. rocznica urodzin Prof. Andrzeja Pelczara - 12.04.2017

W dniu 12 kwietnia 2017 r. przypada 80. rocznica urodzin Śp. prof. Andrzeja Pelczara. Profesor był wyjątkową postacią krakowskiego środowiska matematycznego. Szerokie horyzonty naukowe zaowocowały długą listą osiągnięć, m.in. utworzeniem krakowskiej szkoły układów dynamicznych. Przez lata swojej aktywności zawodowej Profesor wspierał też niezmiennie Polskie Towarzystwo Matematyczne. Jego członkiem został 31 maja 1961 r., później, w latach 1975-77 pełnił funkcję prezesa Oddziału Krakowskiego PTM, w kadencji 1973-1975 wiceprezesa, a w latach 1977-1979 był członkiem zarządu Oddziału Krakowskiego PTM. Ponadto w latach 1987-1991 był prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, w latach 1985-1987 był wiceprezesem, a w latach 1991-2010 członkiem kolejnych zarządów PTM. Był także jednym z członków-założycieli Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (EMS).

Requiescat in pace.


Wykłady popularyzacyjne dla uczniów

W dniach 26-27 kwietnia 2017 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka, odbędzie się finał Konkursu Prac Uczniowskich, podczas którego wygłoszone zostaną dwa wykłady:

26 kwietnia: Sesja Matematyczna - szkoły ponadgimnazjalne, wykład ok. godz. 15.30
prof. dr hab. Marek Capiński (AGH)
Dowód źródłem bogactwa

27 kwietnia: Sesja Matematyczna - szkoły podstawowe i gimnazja, wykład ok. godz. 17.00
dr Karol Gryszka (UP)
Przewodnik po dużych liczbach

Konkurs Prac Uczniowskich jest organizowany przez OK PTM we współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Sztuk pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana.


Prof. dr hab. Piotr Zgliczyński laureatem Nagrody im. Steinhausa

Prof. dr hab. Piotr Zgliczyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Hugona Steinhausa za całokształt dorobku ze szczególnym uwzględnieniem metod arytmetyki przedziałowej w zastosowaniu do ścisłego badania własności trajektorii układów dynamicznych, w tym problemu n-ciał. Wręczenie matematycznej statuetki, będącej nagrodą w tym konkursie, nastąpi w Lublinie podczas 8. Forum Matematyków Polskich, 18-22 września 2017.

Serdecznie gratulujemy profesorowi Zgliczyńskiemu tego prestiżowego wyróżnienia. Warto podkreślić, że Nagroda Główna PTM im. Hugona Steinhausa jest najważniejszą polską nagrodą naukową w zakresie zastosowań matematyki.


Przesunięcie terminu ogłoszenia Konkursu Krygowskiej

Z powodu zmian w regulaminie nowa edycja Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki zostanie ogłoszona w drugiej połowie kwietnia.


Kalendarz seminariów naukowych w Krakowie

Serdecznie zapraszamy na naszą nową podstronę Kalendarz seminariów naukowych. Znajduje się na niej kalendarz, zawierający informacje o spotkaniach seminaryjnych w ramach wybranych naukowych matematycznych seminariów krakowskich, które zgłosiły się do pilotażu. Uczestników seminariów zapraszamy także do skorzystania z możliwości importowania poszczególnych kalendarzy seminaryjnych do aplikacji na urządzenia mobilne.


Zmarł dr hab. Dobiesław Brydak (1935-2017)

W dniu 21 marca 2017 roku zmarł dr hab. Dobiesław Brydak , emerytowany profesor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, specjalista z zakresu równań i nierówności funkcyjnych, twórca serii Międzynarodowych Konferencji z Równań i Nierówności Funkcyjnych ICFEI. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1997 roku. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 24 marca 2017 roku o godz. 13:00 na Cmentarzu Białoprądnickim w Krakowie przy ul. Piaszczystej.


Strona OK PTM na Facebooku

Zapraszamy na naszą nową stronę Oddziału Krakowskiego PTM na portalu Facebook:


Seminarium Zastosowań Matematyki - 4.04.2017

Zapraszamy na referat w ramach Seminarium Zastosowań Matematyki. W dniu 4 kwietnia 2017 (WTOREK) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAI i IB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30

dr hab. inż. Paweł Skruch
Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, WEAIiIB-AGH w Krakowie

wygłosi odczyt pt.

Matematyczne metody detekcji i klasyfikacji obiektów w samochodowych systemach radarowych

Plik z ogłoszeniem o seminarium


Wykład popularyzacyjny dla uczniów - Komisja Popularyzacji Matematyki i Współpracy ze Szkolnictwem - 16.03.2017

Przewodnicząca Komisji Popularyzacji Matematyki i Współpracy ze Szkolnictwem OK PTM i Zarząd Oddziału Krakowskiego PTM zapraszają na wykład popularyzacyjny dla uczniów. W dniu 16 marca 2017r. o godz. 18.00 w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, ul. Podchorążych 2, Aula A1 (nowy budynek) odczyt pt.

O koszykach i wyborach konsumenckich

wygłosi

dr Marta Kornafel
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Plik z ogłoszeniem o wykładzie


Seminarium Zastosowań Matematyki - 7.03.2017

Przewodniczący Komisji Zastosowań OK PTM i Zarząd Oddziału Krakowskiego PTM zapraszają na referat w ramach Seminarium Zastosowań Matematyki. W dniu 7 marca 2017 (WTOREK) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAI i IB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30

mgr inż. Michał Domka
Doktorant w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, WEAIiIB-AGH w Krakowie

wygłosi odczyt pt.

Modelowanie systemów dynamicznych przy wykorzystaniu rozmaitości gładkich

Plik z ogłoszeniem o seminarium


Ambasadorzy OK PTM

Dnia 16 stycznia 2017r. Zarząd OK PTM ustanowił funkcje ambasadorów OK PTM (uchwała nr 1/2017) i powołał:

Mariusza Jużyńca
na ambasadora OK PTM w Politechnice Krakowskiej

oraz

Witolda Majdaka
na ambasadora OK PTM w Akademii Górniczo-Hutniczej.


Spotkanie noworoczne OK PTM - 24.01.2017

W dniu 24.01.2017r. odbyło się posiedzenie Zarządu OK PTM w poszerzonym składzie, z udziałem przewodniczących Komisji OK PTM oraz Dziekanów Wydziałów, Dyrektorów Instytutów i Katedr Matematyki krakowskich uczelni. W tym roku gospodarzem spotkania był Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W czasie spotkania uczestnicy zapoznali się z działaniami podejmowanymi przez Zarząd w roku 2016, przedstawione zostały też plany na najbliższy rok. Szczególne miejsce w dyskusji zajęły sprawy związane z organizacją jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich, przypadającego w roku 2019, który odbędzie się w Krakowie.

W uznaniu zasług i wkładu pracy dla Polskiego Towarzystwa Matematycznego Prezes OK PTM wręczyła dyplomy dr. Krzysztofowi Ciesielskiemu (UJ) oraz dr Joannie Major (UP). Podkreślała także ogromne zasługi dr. Zdzisława Pogody (UJ) i wieloletnią służbę ks. prof. dr. hab. Tomasza Jelonka (UP im. JPII).

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania.


Nowe władze OK PTM na kadencję 2017-2019

W dniu 22.11.2016r. odbyło się Walne Zgromadzenie OK PTM, na którym wybrano nowe władze oddziału na kadencję 2017-2019:

Zarząd OK PTM

Prezes Leokadia Białas-Cież (UJ)
Vice-prezes Marek Ptak (UR)
Sekretarz Agnieszka Kowalska (UP)
Skarbnik Zofia Rożen (UJ)
Członek Zarządu Marta Kornafel (UEK)
Członek Zarządu Wojciech Mitkowski (AGH)
Członek Zarządu Maciej Ulas (UJ)
Członek Zarządu Anna Widur (UJ)

Komisja Rewizyjna

Członek Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
Członek Jan Koroński (PK)
Członek Lucjan Sapa (AGH)


Ogłoszenie Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Oddział Krakowski PTM ogłasza kolejną edycję Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki.

Prace należy nadsyłać do końca grudnia 2016 roku w wersji elektronicznej (pdf) na adres: ptm(at)im.uj.edu.pl oraz dwa egzemplarze maszynopisu na adres:

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6
30-348 Kraków
z dopiskiem: Konkurs im. Prof. Z. Krygowskiej

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki w 2016 roku zostanie rozstrzygnięty do 30 kwietnia 2017 r. przez jury w składzie:

dr hab. Grażyna Rygał, prof. AJD - przewodnicząca
dr hab. Marianna Ciosek
prof. dr hab. Ryszard Pawlak
dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof.USz
dr hab. Anna Żeromska
dr Monika Czajkowska
dr Edyta Juskowiak