Witamy na stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Polskie Towarzystwo Matematyczne istnieje od 1919 roku i jest członkiem założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Seminarium Zastosowań Matematyki - 10.04.2018

Zapraszamy na referat w ramach Seminarium Zastosowań Matematyki. W dniu 10 kwietnia 2018 (WTOREK) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAI i IB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30

Dr inż. Paweł Zagórski
(Katedra Automatyki i Robotyki Wydziału EAIiIB-AGH w Krakowie)

wygłosi odczyt pt.

Problemy sterowania dla małych, sztucznych satelitów Ziemi.

Plik z ogłoszeniem o seminarium.


Spotkanie członków i sympatyków PTM - 27.03.2018

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Spotkania członków i sympatyków PTM, które odbędzie się we wtorek 27 marca 2018r. o godzinie 17.00 w sali 1016, w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6. Odczyt pt. Adam Bielecki (1910-2003) – wioślarz, taternik, poeta, pianista, malarz, przede wszystkim jednak matematyk wygłosi dr hab. Antoni Leon Dawidowicz (Uniwersytet Jagielloński).


Wykład popularyzacyjny dla uczniów - 22.03.2018

Serdecznie zapraszamy na wykład popularyzacyjny dla młodzieży zatytułowany Czy matematyka może być pomocna w zapobieganiu powodzi?, który wygłoszą dr hab. Agnieszka Rutkowska oraz dr Wojciech Młocek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

Wykład odbędzie się w czwartek 22 marca br. o godz. 17.30 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28 (nowy gmach - budynek przed fontanną), w sali 120.

Plakat


Seminarium pamięci Prof. Mariana Malca - 20.03.2018

Zapraszamy do udziału w Seminarium poświęconym pamięci prof. Mariana Malca, które odbędzie się we wtorek 20 marca o godz. 17.00 na AGH, przewiązka A3-A4, piętro I, sala 103.


Walne Zebranie członków OK PTM - 13.03.2018

W dn. 13 marca (wtorek) o godz. 17.00 w sali 1016 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ przy ul. Łojasiewicza 6 w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Członków PTM z Oddziału Krakowskiego. Zebraniu przewodniczył Kol. Krzysztof Ciesielski.

Na Zebraniu Prezes OK PTM Leokadia Białas-Cież wręczyła Kol. Zdzisławowi Pogodzie dyplom uznania od Zarządu Głównego PTM.

Przeprowadzono także wybory uzupełniające do Zarządu OK PTM. Nowym członkiem Zarządu został Kol. Mariusz Jużyniec (Politechnika Krakowska).


Walne Zebranie członków OK PTM - 13.03.2018

Zarząd Oddziału Krakowskiego zwołuje Walne Zebranie Członków PTM z Oddziału Krakowskiego w dniu 13 marca (wtorek) o godz. 17.00 w sali 1016 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ przy ul. Łojasiewicza 6 w Krakowie zgodnie z następującym porządkiem obrad:

  1. Wręczenie Kol. Zdzisławowi Pogodzie dyplomu uznania od Zarządu Głównego PTM
  2. Wybory uzupełniające do Zarządu Oddziału Krakowskiego PTM na miejsce Kol. Macieja Ulasa, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu
  3. Przedstawienie działań związanych z organizacją Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM
  4. Rozmowy na temat organizacji Zjazdu i wolne wnioski

Seminarium Zastosowań Matematyki - 6.03.2018

Zapraszamy na referat w ramach Seminarium Zastosowań Matematyki. W dniu 6 marca 2018 (WTOREK) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAI i IB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30

Prof. n. dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz
(Katedra Automatyki i Robotyki Wydziału EAIiIB-AGH w Krakowie)

wygłosi odczyt pt.

Modelowanie procesów cieplnych z użyciem modeli niecałkowitego rzędu

Plik z ogłoszeniem o seminarium.


Spotkanie członków i sympatyków PTM - 30.01.2018

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Spotkania członków i sympatyków PTM, które odbędzie się we wtorek 30 stycznia 2018r. o godzinie 17.00 w sali 1016, w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6. Odczyt pt. Co to jest biomatematyka? wygłosi dr hab. Antoni Leon Dawidowicz (Uniwersytet Jagielloński).


Konferencja naukowa Nauki społeczne - matematyczne czy matematyzowalne?

W dniach 27-28 września 2018 r. na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, odbędzie się konferencja naukowa Nauki społeczne - matematyczne czy matematyzowalne?, poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Malawskiego, członka Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Konferencja została zorganizowana z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora. Zachęcamy do udziału.

Zgłoszenia wystąpień przyjmowane są do 31 marca br. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://www.matematyka.uek.krakow.pl/AMC/.


Międzynarodowa Konferencja Dzieci i Młodzieży EUROMATH & EUROSCIENCE 2018

W dniach 7-11 marca 2018r. odbędzie się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie Międzynarodowa Konferencja Dzieci i Młodzieży EUROMATH & EUROSCIENCE 2018. Konferencja jest organizowana przez Cyprus Mathematical Society i Thales Foundation we współpracy z PTM.

Konferencja jest objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego.

Organizatorzy wprowadzili ostatnio dodatkowo możliwość udziału w wybranym dniu tej konferencji za opłatą 40zł od osoby bez obiadu albo 80zł z obiadem. Zachęcamy do przekazania informacji o tym wydarzeniu dzieciom i młodzieży.

Strona konferencji.


Zebranie Zarządu OK PTM w poszerzonym składzie - 16.01.2018

W dn. 16 stycznia 2018 r. w Uniwersytecie Rolnicznym w Krakowie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Krakowskiego PTM z udziałem władz dziekańskich, dyrektorów instytutów i kierowników katedr matematycznych uczelni krakowskich. Przedstawiliśmy nasze działania z ostatniego roku. Spotkanie było także okazją do dyskusji nad sprawami naszego środowiska. Jednym z punktów obrad były przygotowania do Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich z okazji 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego, który odbędzie się w dniach 3-7 września 2019 r. w Krakowie, oraz do Jubileuszowego Roku Matematyki 2019, który z tej okazji został ogłoszony.


Prezes i Wiceprezes OK PTM w czasie spotkania na Uniwersytecie Rolnicznym (fot. J. Szczepański).


Międzynarodowa Konferencja Dzieci i Młodzieży EUROMATH & EUROSCIENCE 2018

W dniach 7-11 marca 2018r. odbędzie się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie międzynarodowa konferencja dzieci i młodzieży EUROMATH & EUROSCIENCE 2018. Konferencja jest organizowana przez Cyprus Mathematical Society i Thales Foundation we współpracy z PTM. Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego.

Strona konferencji.


Małopolski Konkurs Prac Matematycznych

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w Małopolskim Konkursie Prac Matematycznych. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego br. Konkurs współorganizowany jest przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk. Więcej szczegółów, w tym regulamin konkursu, lista laureatów z lat ubiegłych i nagrodzone prace, dostępne są na stronie http://towarzystwo.edu.pl/konkursy-1/.