Witamy na stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Polskie Towarzystwo Matematyczne istnieje od 1919 roku i jest członkiem założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Radosnego Alleluja!


Zmarł prof. Stanisław Brzychczy

Ze smutkiem zawiadamiany, że w dniu 7 kwietnia 2019 r. zmarł dr hab. Stanisław Brzychczy, emerytowany profesor i były dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, specjalista z dziedziny równań różniczkowych cząstkowych oraz wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Stanisław Brzychczy ukończył studia matematyczne w r. 1961 na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie studiów został wybrany pierwszym prezesem (w r. 1959/60 i ponownie w r. 1960/61) reaktywowanego Koła Matematyków Studentów UJ. W 1964 r. doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. Jacka Szarskiego, w 1966 r. zaś otrzymał nagrodę PTM dla młodych matematyków. Habilitował się także na UJ w r. 1995. Był częstym gościem na Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, uczestniczył przez wiele lat w seminarium prof. Bolesława Szafirskiego, pojawiał się regularnie na rocznicowych spotkaniach Koła Matematyków, wnosząc na nie zawsze swoje charakterystyczne poczucie humoru i dar opowiadania.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w piątek, 12 kwietnia 2019 r. w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim.

Zawiadomienie (AGH)
Zawiadomienie (WMI UJ)


Kartka okolicznościowa z okazji stulecia PTM

Z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Matematycznego Poczta Polska wydała okolicznościową kartkę. Można ją nabyć na stoisku filatelistycznym na Poczcie Głównej przy ul. Westerplatte w Krakowie. Przez 28 dni będzie można ją także podpić okolicznościowym stemplem.

Od 5 kwietnia przez 3 tygodnie będzie można będzie zakupić kartkę ze stemplem w sklepie filatelistycznym.


100 lat Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Równo 100 lat temu zostało założone Towarzystwo Matematyczne w Krakowie - było to we wtorek, 2 kwietnia 1919, o godz. 17.00, w gmachu Collegium Nowodworskiego przy ul. Św. Anny 12. Poniżej skan protokołu z Zebrania Konstytuującego - z nazwiskami znamienitych założycieli. Nieco ponad rok później Towarzystwo to przekształciło się w Polskie Towarzystwo Matematyczne. Więcej o historii powstania PTM na tej stronie.


Konkurs "Wielcy polscy matematycy znani i nieznani"

Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę.
Hugo Steinhaus

Pod tym hasłem, wpisując się w obchody Roku Matematyki, mFundacja ogłosiła konkurs dla szkół ponadpodstawowych i organizacji pozarządowych na pracę dotyczącą matematyków polskich - znanych i nieznanych. Serdecznie zachęcamy do udziału!

Szczegóły i lista tematów konkursowych na stronie "Wielcy polscy matematycy znani i nieznani".


Fraktal na 100-lecie PTM

W ramach obchodów Jubileuszowego Roku Matematyki zapraszamy do udziału w projekcie Fraktal na 100-lecie PTM. Do wspólnej zabawy zapraszamy uczniów szkół małopolskich. Celem będzie ułożenie "żywego" fraktala - trójkąta Sierpińskiego, co będzie miało miejsce 30 maja 2019 r. na krakowskich Błoniach.

W organizację wydarzenia zaangażowany jest m.in. Oddział Krakowski PTM wraz z Komisją Popularyzacji Matematyki i Współpracy ze Szkolnictwem. Więcej szczegółów na stronie Jubileuszowego Roku Matematyki.


Seminarium Zastosowań Matematyki - 2.04.2019

Zapraszamy na referat w ramach Seminarium Zastosowań Matematyki. W dniu 2 kwietnia 2019 (WTOREK) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAI i IB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30

Mgr Mateusz Brzęk
(Katedra Automatyki i Robotyki, WEAIiIB-AGH w Krakowie, doktorant)

wygłosi odczyt pt.

PRZYBLIŻONE LOKALIZOWANIE USZKODZENIA STRUKTURY W WYBRANYCH OBSZARACH GEOMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM TEORII SPEKTRALNEJ


Konkurs im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę

Oddział Krakowski PTM z okazji setnej rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza Konkurs im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę.

Celem prac zgłaszanych na Konkurs powinna być popularyzacja matematyki. Prace powinny zostać przygotowane w formie opracowania pisemnego. Poza tym zastrzeżeniem, charakter prac oraz zakres popularyzowanej matematyki nie jest w żaden sposób ograniczony. Szczegóły w regulaminie Konkursu poniżej.

Jury Konkursu:
Bartłomiej Bzdęga (Poznań)
Krzysztof Ciesielski (Kraków) - przewodniczący
Andrzej Dabrowski (Wrocław)
Adam Dzedzej (Gdańsk)
Jarosław Górnicki (Rzeszów)
Zdzisaw Pogoda (Kraków)
Michał Szurek (Warszawa)

Zgłoszenie pracy na Konkurs należy przesłać do dnia 30 czerwca 2019 r. drogą emailową na adres ok.ptm@uj.edu.pl

Regulamin Konkursu im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzujacą matematykę


Wykład popularyzacyjny - 4.04.2019

W dniu 4 kwietnia 2019 o godz. 17.15 odbędzie się wykład dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Dr Zdzisław Pogoda (UJ) opowie Wielościany i analogie, w ramach Spotkań matematyków - organizowanych we współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana. Spotkanie w s. 004, Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 6.
Serdecznie zapraszamy!


Wykład popularyzacyjny - 28.02.2019

W dniu 28 lutego 2019 o godz. 16.30 odbędzie się wykład dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dr Anna Widur (UJ) opowie Logicznie o kapeluszach, w ramach Spotkań matematyków - organizowanych we współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana. Spotkanie w s. 004, Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 6.
Serdecznie zapraszamy!


Seminarium Zastosowań Matematyki - 5.03.2019

Zapraszamy na referat w ramach Seminarium Zastosowań Matematyki. W dniu 5 marca 2019 (WTOREK) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAI i IB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30

Dr inż. Joanna Kwiecień
(Katedra Automatyki i Robotyki, WEAIiIB-AGH w Krakowie)

wygłosi odczyt pt.

ALGORYTMY BAZUJĄCE NA INTELIGENCJI ROJU - MECHANIZMY I WYZWANIA


Sesja wspominkowa ku pamięci prof. Józefa Siciaka - 18.02.2019

Instytut Matematyki UJ zaprasza na sesję wspominkową ku pamięci ś.p. Profesora Józefa Siciaka. Sesja ta odbędzie się dnia 18 lutego 2019 r. w Instytutcie Matematyki UJ, s. 1094.

Harmonogram Sesji:
10:15-12 Uroczyte posiedzenie seminarium Katedry Analizy Matematycznej.
   1. Przedstawienie historii katedry oraz dokonań uczniów profesora Józefa Siciaka
   2. wykład prof. Sławomira Kołodzieja pt. Siciak extremal function and capacities
12-13 obiad
13-14 Wykład prof. Christera Kiselmana pt. Jozef Siciak, a great mathematician and a faithful friend
14:15-15:15 wykład prof. Wiesława Pleśniaka pt. The Bernstein-Walsh-Siciak Theorem - a fundamental tool in multivariate polynomial approximation


Konkurs Matematyka mi w duszy gra

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego, w związku z obchodzoną w 2019 roku 100. rocznicą powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz uznaniem roku 2019 Rokiem Matematyki, zaprasza do udziału w konkursie „Matematyka mi w duszy gra” na najlepszą piosenkę w języku polskim, której motywami przewodnimi będą: matematyka, postacie znanych matematyków, pojęcia matematyczne, obchody 100-lecia PTM, Rok Matematyki.

Prace należy przesłać na adres: ok.ptm@uj.edu.pl do dnia 01.06.2019 r.

Konkurs Matematyka mi w duszy gra jest jednym z wydarzeń Jubileuszowego Roku Matematyki.

Regulamin Konkursu
Plakat Konkursu


Rok 2019 Rokiem Matematyki!

Z przyjemnością poinformujemy, że w dniu 20 grudnia 2018 r. Senat RP ogłosił rok 2019 Rokiem Matematyki w Polsce.

Jest to inicjatywa środowiska krakowskiego. Informacje na temat wydarzeń przewidzianych w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki w Polsce można znaleźć na stronie http://www.jrm2019.pl/. Kulminacyjnym punktem Jubileuszowego Roku Matematyki jest Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w stulecie PTM, który odbędzie się w dn. 3-7.09.2019 w Krakowie.


Seminarium Zastosowań Matematyki - 8.01.2019

Zapraszamy na referat w ramach Seminarium Zastosowań Matematyki. W dniu 8 stycznia 2019 (WTOREK) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAI i IB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30

Dr inż. Marek Długosz
(Katedra Automatyki i Robotyki, WEAIiIB-AGH w Krakowie)

wygłosi odczyt pt.

MODELOWANIE MATEMATYCZNE DYNAMIKI CIEPLNEJ BUDYNKÓW