Witamy na stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Polskie Towarzystwo Matematyczne istnieje od 1919 roku i jest członkiem założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Laureaci Konkursu PTM z WMiI UJ

Z przyjemnością informujemy, że absolwenci kierunku Matematyka na WMiI UJ, P.T. Katarzyna Jabłońska i Łukasz Maziarka zostali laureatami Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki w roku 2017. Laureatom i ich opiekunom naukowym, dr Ewie Cygan i dr. Dariuszowi Zawisze, serdecznie gratulujemy!


Wykład popularyzacyjny dla uczniów - 21.12.2017

Serdecznie zapraszamy na wykład popularyzacyjny dla młodzieży zatytułowany Ach te liczby, który wygłosi dr Joanna Major ((Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Wykład odbędzie się w czwartek 21 grudnia br. o godz. 17.30 w Auli prof. W. Danka (w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego, ul. Podchorążych 2).

Plakat


Kalendarz matematycznych seminariów w Krakowie

Z przyjemnością informujemy, że od listopada br. do prowadzonego przez OK PTM kalendarza matematycznych seminariów w Krakowie dołączyły wszystkie seminaria z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszamy prowadzących seminaria matematyczne do dołączenia do nas i upowszechniania w ten sposób informacji o swoich spotkaniach.

Zachęcamy też wszystkich uczestników seminariów do korzystania z udostępnionych na stronie kalendarza seminariów linków ical, które umożliwiają zaimportowanie i wyświetlanie (z automatyczną aktualizacją) wybranych seminariów we własnych kalendarzach elektronicznych, w tym na urządzeniach przenośnych.

Szczegółowe informacje o sposobach wykorzystania kalendarza seminariów znajdują się na tej stronie.


Zgłoszenia na Konkurs im. prof. Krygowskiej

Uprzejmie informujemy, że 15 grudnia 2017 r. upływa termin nadsyłania prac na Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki. Według regulaminu można zgłaszać prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki: publikacje, prace licencjackie, prace magisterskie, a także wszelkie inne prace mające znaczenie dla dydaktyki matematyki. Serdecznie zachęcamy do udziału!

Szczegóły nt. formy zgłoszenia: ogłoszenie z dn. 14.06.2017.


40. edycja Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Zapraszamy do udziału w Konkursie Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego, organizowanego przez redakcję miesięcznika Delta i Polskie Towarzystwo Matematyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów z klas 7 i 8 szkół podstawowych. Zgłaszać można prace przedstawiające oryginalne matematyczne rozumowanie na dowolnie wybrany temat. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 30 kwietnia 2018 roku.

Więcej informacji na temat Konkursu i regulamin dostępne są pod adresem: http://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/.


Zmiany w Jury Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej od 1.11.2017

Uprzejmie informujemy, że dr hab. Grażyna Rygał, prof. AJD z dniem 31.10.2017 r. złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej Jury Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej. Zarząd Oddziału Krakowskiego PTM tę rezygnację przyjął oraz powołał dr hab. Annę Żeromską (AGH) na przewodniczącą Jury Konkursu od 1.11.2017 r.

W związku z tą zmianą Jury Konkursu od 1.11.2017 r. pracuje w składzie:

dr hab. Anna Żeromska - przewodnicząca
dr hab. Marianna Ciosek
dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof.USz
prof. dr hab. Ryszard Pawlak
dr hab. Grażyna Rygał, prof. AJD
dr Monika Czajkowska
dr Edyta Juskowiak
dr Mirosława Sajka
dr Anna Widur


Spotkanie członków i sympatyków PTM - 28.11.2017

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków PTM na kolejne spotkanie, które odbędzie się 28 listopada br. o godzinie 17.00 w sali 1016 w budynku WMiI UJ przy ul. Łojasiewicza 6.

Odczyt pt. Matematyka a społeczeństwo wygłosi dr hab. Eugeniusz Szumakowicz, prof. PK.


Seminarium Zastosowań Matematyki - 7.11.2017

Zapraszamy na referat w ramach Seminarium Zastosowań Matematyki. W dniu 7 listopada 2017 (WTOREK) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAI i IB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30

Dr inż. Marek Długosz
(Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Wydziału EAIiIB-AGH w Krakowie)

wygłosi odczyt pt.

Zastosowania teorii sterowania w wybranych układach regulacji pojazdami autonomicznymi

Plik z ogłoszeniem o seminarium


Krzysztof Ciesielski i Grzegorz Lewicki odznaczeni Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski

Z radością informujemy, że dr Krzysztof Ciesielski oraz prof. dr hab. Grzegorz Lewicki (obaj z Instytutu Matematyki UJ) za swoje wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz za popularyzowanie matematyki w Polsce zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Adrzeja Dudę Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystość odbyła się w piątek 13 października 2017 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Obydwaj odznaczeni matematycy są członkami Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Serdecznie gratulujemy!


Dyżury członków Zarządu OK PTM

Zapraszamy do kontaktowania się z nami osobiście lub drogą mailową w sprawach, które są dla Państwa interesujące. Aby ułatwić kontakt bezpośredni, członkowie Zarządu OK PTM w czasie roku akademickiego (począwszy od listopada 2017 r.) będą pełnić dyżury w naszej siedzibie, czyli pok. 3023, Instytut Matematyki UJ, ul. Łojasiewicza 6. Godziny dyżurów podane są na stronie Kontakt.


Wykład popularyzacyjny dla uczniów - 26.10.2017

Serdecznie zapraszamy na wykład popularyzacyjny dla młodzieży zatytułowany Opcje finansowe - awers i rewers, który wygłosi dr Agnieszka Rygiel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Opcje należą do najmłodszej grupy instrumentów finansowych, jednak ich rodowód sięga czasów bardzo odległych. Czy są narzędziami zabezpieczającymi inwestora przed ryzykiem? Czy są instrumentami szkodliwymi? Przekonamy się o tym poznając mechanizm transferu ryzyka towarzyszący umowie opcyjnej. Skonstruujemy typowe strategie opcyjne oraz zbadamy przykład tzw. opcji toksycznych, które stały się przyczyną dotkliwych strat finansowych podczas ostatniego kryzysu.

Wykład odbędzie się w czwartek 26 października br. o godz. 17.00 w sali C w pawilonie C (Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27).


Spotkanie członków i sympatyków PTM - 24.10.2017

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków PTM na kolejne spotkanie zainicjowane przez dr Jana Korońskiego. Spotkania będą się odbywały w czwarte wtorki miesiąca o godzinie 17.00 w sali 1016 w budynku WMiI UJ przy ul. Łojasiewicza 6.

Na najbliższym spotkaniu we wtorek 24 października odczyt pt. O życiu i działalności naukowej Prof. Ireny Łojczyk-Królikiewicz z okazji 95. rocznicy urodzin Jubilatki wygłosi dr Jan Koroński z Politechniki Krakowskiej.


Andrzej Malawski Memorial Session - 23.10.2017

W październiku 2016 r. pożegnaliśmy naszego kolegę, prof. dr. hab. Andrzeja Malawskiego (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Zapraszamy na sesję naukową Andrzej Malawski Memorial Session, na której referaty wygłoszą Jego współpracownicy i przyjaciele. Sesja odbędzie się 23 października 2017 r. (poniedziałek), w godz. 12.00-16.00, w sali G 13, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27. Szczegółowe informacje na temat sesji dostępne są na stronie www.matematyka.uek.krakow.pl/AMMS.


Wręczenie dyplomu uznania właścicielowi restauracji Anatomia

Dzisiejsze spotkanie Zarządu OK PTM odbyło się w restauracji Anatomia (ul. Dajwór na Kazimierzu). Wybór miejsca nie był przypadkowy - właściciel tej restauracji, Pan Dariusz Pasternak, prowadzi ciekawą akcję popularyzującą matematykę: za rozwiązanie całki można otrzymać kawę lub obiad (w zależności od stopnia trudności zadania). Niecodzienna akcja zwróciła już uwagę studentów i niektórych mediów, np. Radia Kraków. W ramach wsparcia tej oryginalnej inicjatywy wręczyliśmy restauratorowi dyplom uznania dla podjętych działań. Zapraszamy na krótką relację fotograficzną z naszej wizyty.


Zmiany w Zarządzie Oddziału Krakowskiego PTM

Na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 r. Zarząd Oddziału Krakowskiego PTM przyjął pisemną rezygnację dotychczasowego Członka Zarządu dr. hab. Macieja Ulasa. Bardzo dziękujemy mu za pracę na rzecz OK PTM.


Nowy członek PTM

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Oddziału Krakowskiego PTM na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 r. przyjął w poczet członków Towarzystwa laureatkę International Banach Prize 2017, dr Annę Szymysiak (UJ). Jest ona już 26. nowym członkiem przyjętym w 2017 roku. Członkowie wcześniej przyjęci w tym roku to:

 1. Tomasz Beberok
 2. Zbigniew Burdak
 3. Anna Denkowska
 4. Piotr Dymek
 5. Kamila Kliś-Garlicka
 6. Karol Gryszka
 7. Andrzej Grzesik
 8. Mariusz Jużyniec
 9. Maciej Klimek
 10. Jakub Konieczny
 11. Marta Kosek
 12. Łukasz Kosiński
 13. Łukasz Lenart
 14. Witold Majdak
 15. Paweł Morkisz
 16. Rafał Pierzchała
 17. Artur Płaneta
 18. Paweł Przybyłowicz
 19. Agnieszka Rutkowska
 20. Małgorzata Stawiska-Friedland
 21. Michał Szancer
 22. Zuzanna Szancer
 23. Grzegorz Szulik
 24. Ivan Telega
 25. Tomasz Zabawa

Wszystkich nowych członków serdecznie witamy w szeregach Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Po uzupełnieniu listy Oddział Krakowski liczy obecnie 219 członków.

Pełna lista członków OK PTM.


Jubileuszowy Rok Matematyki

Zarząd Główny PTM na posiedzeniu w dniu 18 września 2017 roku podczas 8 Forum Matematyków Polskich w Lublinie, na wniosek Prezesa i Wiceprezesa Oddziału Krakowskiego PTM obecnych na posiedzeniu, ogłosił rok 2019 Jubileuszowym Rokiem Matematyki. Ponadto Wiceprezes Oddziału Krakowskiego PTM, Prof. Marek Ptak, został powołany na koordynatora działań krajowych w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki.


Wręczenie nagród w Konkursie im. Anny Zofii Krygowskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

W ramach XXVIII Szkoły Dydaktyki Matematyki, która w tym roku odbyła się w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w dn. 16.09. 2017 r. wręczono pamiątkowe dyplomy Laureatkom Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej: Annie Plewińskiej i Marcie Witkowskiej. Spotkanie to było również okazją do przekazania podziękowań dr hab. Grażynie Rygał, prof. AJD - Przewodniczącej Jury, oraz Członkom Jury obecnym na konferencji: dr hab. Annie Katarzynie Żeromskiej i dr Edycie Juskowiak, a także do rozmów na temat promocji Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej.


Nowi członkowie OK PTM

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Oddziału Krakowskiego PTM przyjął w szeregi Towarzystwa czterech nowych członków: dr. Łukasza Lenarta (UEK), dr Zuzannę Szancer (UR), dr. Michała Szancera (Ericsson) oraz dr. hab. Rafała Pierzchałę (UJ).


Konferencja naukowa Development of mathematics and related sciences in Central-Eastern Europe in the 20th century

W dniach 13-15 września 2017r. odbędzie się konferencja naukowa Development of mathematics and related sciences in Central-Eastern Europe in the 20th century. Konferencja jest organizowana przez PAU, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnikę Krakowską oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie we współpracy z PAN, the Ivan Franko National University of Lviv, Oddział Krakowski PTM oraz the International Academy of the History of Science.

Na obrady zapraszamy do gmachu PAU, ul. Sławkowska 17, Kraków.

Program konferencji


Zapisy na zajęcia dla gimnazjalistów trwają

W ramach projektu "Szczęście mnoży się, gdy się je dzieli", który uzyskał dofinansowanie w konkursie mBanku "Wakacje z matematyką" w dniach 26-28.VII.2017r. zostaną zorganizowane trzydniowe zajęcia dla gimnazjalistów na Kampusie UJ w Krakowie

Więcej informacji na stronie https://www.facebook.com/events/902888829864348.

Plakat

Szczegółowy Plan Zajęć

Zgoda rodziców do wypełnienia


Projekt "Szczęście mnoży się, gdy się je dzieli"

Miło nam poinformować, że projekt "Szczęście mnoży się, gdy się je dzieli" przygotowany w Krakowie przez przedstawicieli Koła Matematyków Studentów UJ we współpracy z OK PTM, otrzymał dofinansowanie w konkursie mBanku "Wakacje z matematyką". Wyniki konkursu zostały ogłoszone 27 czerwca br. na stronie: https://www.mbank.pl/mfundacja/wakacje-z-matematyka.

W ramach projektu w dniach 26-28.VII.2017r. zostaną zorganizowane trzydniowe zajęcia dla gimnazjalistów na Kampusie UJ w Krakowie. Zaplanowane są m.in. warsztaty, wykład i gra terenowa z nagrodami.


IX Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice

IX Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice będzie miała miejsce w Poraju w dniach 18-21 września 2017 r.

Więcej informacji na stronie im.pcz.pl/konferencja.

Komunikat


Konkurs im. prof. A. Z. Krygowskiej - edycja 2017 - informacja uzupełniająca

W uzupełnieniu wiadomości o ogłoszeniu kolejnej edycji Konkursu im. prof. A. Z. Krygowskiej na rok 2017 (post z dn. 30 kwietnia 2017 r.) uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pomocą formularza internetowego (konieczne dane osobowe), zaś zaświadczenia (skan) oraz pracy konkursowej (format doc, docx lub pdf) poprzez e-mail na adres ok.ptm@uj.edu.pl.

Regulamin Konkursu.


Zmarła Alicja Pieniążek - 4.06.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dn. 4 czerwca 2017 r. zmarła dr Alicja Pieniążek, długoletni zasłużony emerytowany nauczyciel akademicki Instytutu Matematyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 9 czerwca 2017 r. na Cmentarzu Batowickim w Krakowie i rozpoczną Mszą Św. o godz. 11.00 w Kaplicy przy ul. Powstańców ("Nowa" Kaplica - "niebieska").

Nekrolog


Anna Szymusiak laureatką International Banach Prize 2017

Anna Szymusiak z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymała Międzynarodową Nagrodę im. Stefana Banacha w roku 2017 za rozprawę doktorską Minimization of the entropy of measurement for symmetric POVMs and their informational power, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Słomczyńskiego (IM UJ). Do konkursu zgłoszono osiem rozpraw doktorskich, zaś w finale jury głosowało nad trzema nominowanymi pracami. Pozostałymi nominowanymi byli Włoch Matteo Marcozzi (University of Helsinki) oraz Grek Elefterios Soultanis (IM PAN & University of Helsinki). Nagroda zostanie wręczona podczas 8. Forum Matematyków Polskich w Lublinie we wrześniu br.

Więcej informacji na stronie http://www.ptm.org.pl/.


8. Forum Matematyków Polskich - 18-22.09.2017

W dniach 18-22 września 2017 roku w Lublinie odbędzie się 8. Forum Matematyków Polskich (8.FMP), cykliczna konferencja PTM, której początki (pod inną nazwą) sięgają 1927 roku. W roku bieżącym Forum organizowane jest przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Matematycznego wspólnie z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zachęcamy do uczestnictwa w tej konferencji naukowej. W szczególności istnieje możliwość zorganizowania samodzielnych sesji tematycznych. Serdecznie zapraszamy!

Więcej szczegółów na stronie https://8forum.ptm.org.pl/.


Prof. Artur Avila - wykład im. Stanisława Łojasiewicza 2017 - 8.06.2017

Dnia 8 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz. 16.00 w sali 0004 Wykład im. Stanisława Łojasiewicza wygłosi prof. Artur Avila (CNRS, IMPA), laureat Medalu Fieldsa w 2014 roku. Tytuł wykładu to:

One frequency Schrodinger operators and the almost reducibility conjecture

W środę, 7 czerwca, odbędą się warsztaty przygotowawcze. Serdecznie zapraszamy!

Więcej szczegółów na stronie http://www.im.uj.edu.pl/lojasiewicz.


Sławomir Dinew laureatem Nagrody im. Szolema Mandelbrojta

Dr Sławomir Dinew (członek Oddziału Krakowskiego PTM) został laureatem Nagrody im. Szolema Mandelbrojta (Prix Szolem Mandelbrojt) dla matematyków polskich, którzy nie ukończyli 45 roku życia, ustanowioną przez Instytut Francuski w Polsce we współpracy z Francuskim Towarzystwem Matematycznym. Serdecznie gratulujemy!


Zmarł Adam Wołoszyn - 10.05.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dn. 10 maja 2017 r. zmarł mgr Adam WOŁOSZYN, długoletni zasłużony emerytowany nauczyciel akademicki Instytutu Matematyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, odznaczony m.in. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę oraz Honorową Odznaką Politechniki Krakowskiej.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 16 maja 2017 r. o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Piaskach Nowych, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego w Piaskach Wielkich.


Rozstrzygnięcie Konkursu im. A. Z. Krygowskiej - edycja 2016

Jury Konkursu w składzie:

 1. dr hab. Marianna Ciosek prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
 2. dr Monika Czajkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie),
 3. dr hab. Małgorzata Makiewicz prof. Usz (Uniwersytet Szczeciński)
 4. prof. dr hab. Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki),
 5. dr hab.Grażyna Rygał prof. AJD (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) - Przewodnicząca Jury,
 6. dr hab. Anna Żeromska prof. AGH (Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie),
dokonało oceny nadesłanych trzech prac i postanowiło przyznać następujące Nagrody za najlepszą pracę z dydaktyki matematyki za rok 2016:
 1. Nagroda Pierwsza
  Anna Plewińska
  Sprawdzian szóstoklasisty z matematyki - analiza zmian i stopnia przygotowania uczniów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, promotor dr Edyta Juskowiak.
 2. Nagroda Druga
  Marta Witkowska
  Matematyka w świecie dźwięków – propozycja warsztatów dla uczniów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, promotor dr Edyta Juskowiak.
 3. Nagroda Trzecia
  Kornelia Jurga
  – Wpływ gier dydaktycznych opracowanych przez GWO na rozwijanie aktywności matematycznej uczniów gimnazjum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, promotor dr Edyta Juskowiak.

dr hab. Grażyna Rygał prof. AJD
Przewodnicząca Jury

Nagrody zostaną wręczone na Uniwersytecie Pedagogicznym w sobotę 16 września 2017 r. podczas XXVIII Szkoły Dydaktyki Matematyki


Spotkanie dla członków i sympatyków PTM - 16.05.2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych członków i sympatyków PTM na spotkanie zainicjowane przez dr Jana Korońskiego, które odbędzie się we wtorek 16 maja o godzinie 17.00 w sali 1016 w budynku WMiI UJ przy ul. Łojasiewicza 6.

Spotkanie to ma zapoczątkować cykliczne spotkania członków PTM, którzy będą chcieli podyskutować o różnych sprawach dotyczących naszego środowiska.

Na najbliższym spotkaniu 16 maja wystąpienie pt.

O początkach równań różniczkowych w Polsce
wygłosi
dr Jan Koroński
Politechnika Krakowska


Wykład popularyzacyjny dla uczniów - 18.05.2017

Przewodnicząca Komisji Popularyzacji Matematyki i Współpracy ze Szkolnictwem OK PTM i Zarząd Oddziału Krakowskiego PTM zapraszają na wykład popularyzacyjny dla uczniów. W dniu 18 maja 2017r. (czwartek) o godz. 18.00 w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, ul. Podchorążych 2, Audytorium im. Prof. W. Danka, odczyt pt.

Punkty szczególne trójkąta

wygłosi

dr Agnieszka Kowalska
Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego

Plik z ogłoszeniem o wykładzie


Otwarcie nowej edycji Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki.

Serdecznie zapraszamy studentów do wzięcia udziału w nowej edycji Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej organizowanego przez Oddział Krakowski PTM. Jak co roku Sponsorem nagród jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Na Konkurs można nadsyłać prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki, w szczególności: prace magisterskie, prace licencjackie, publikacje.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2017r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 marca 2018r.


Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko autora, nazwę uczelni, w której autor studiuje lub w której uzyskał tytuł zawodowy,
 2. adres e-mail autora,
 3. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status autora,
 4. oświadczenie autora pracy o zgłoszeniu jej na Konkurs,
 5. oświadczenie autora o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz zgodzie na ujawnienie danych (imienia, nazwiska, nazwy uczelni) na stronie PTM w przypadku zostania laureatem lub osobą wyróżnioną w Konkursie,
 6. pracę zgłaszaną na Konkurs.

Sposób przesyłania wyżej wymienionych danych i dokumentów zostanie sprecyzowany do 15 czerwca 2017r.

Szczegóły można znaleźć w Regulaminie Konkursu

Skład Jury Konkursu:

 1. Marianna Ciosek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 2. Monika Czajkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 3. Edyta Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 4. Małgorzata Makiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
 5. Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki)
 6. Grażyna Rygał (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) - Przewodnicząca Jury
 7. Mirosława Sajka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 8. Anna Widur (Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 9. Anna Żeromska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)


Seminarium Zastosowań Matematyki - 23.05.2017

Zapraszamy na referat w ramach Seminarium Zastosowań Matematyki. W dniu 23 maja 2017 (WTOREK) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAI i IB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30

Mgr inż. Józef Gromba
oraz
Mgr inż. Sylwester Sobieraj
Doktoranci Wydziału EAIiIB-AGH w Krakowie

wygłoszą odczyt pt.

Modelowanie pojazdu elektrycznego z silnikiem indukcyjnym klatkowym

Plik z ogłoszeniem o seminarium


Jakub Konieczny laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków

Nagrodę PTM dla Młodych Matematyków za 2016 rok otrzymał Jakub Konieczny z University of Oxford (UK) za cykl trzech prac z zakresu kombinatoryki addytywnej i teorii ergodycznej. W uzasadnieniu werdyktu jury czytamy: Nagrodzone prace doktora Jakuba Koniecznego stanowią istotny wkład w rozwój kombinatorycznej teorii liczb i teorii ergodycznej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje rozwiązanie problemu Erdösa dotyczącego baz zbioru liczb naturalnych oraz wyniki dotyczące struktury kombinatorycznej zbiorów liczb naturalnych wyznaczonych przez pewne układy dynamiczne (zbiorów nil-Bohra), w tym uzyskanie częściowej odpowiedzi na pytanie Hosta i Kra o syndetyczności takich zbiorów. Prace Jakuba Koniecznego zostały opublikowane w bardzo dobrych czasopismach: Acta Arithmetica, Israel J. Math. oraz Quarterly J. Math.

Jakub Konieczny w latach 2008-2011 studiował w Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach licencjackich Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, wieńcząc je dyplomem licencjata matematyki. Dwa lata później obronił magisterium z matematyki, uzyskując podwójny dyplom UJ oraz Vrije Universiteit w Amsterdamie (NL) w wyniku wspólnego programu studiów II stopnia tych uczelni. Pracę magisterską pt. Applications of Ultrafiltres in Ergodic Theory and Combinatorial Number Theory przygotował pod opieką promotorów: Tanji Eisner (VU) i Piotra Niemca (UJ). Już jako uczeń szkoły średniej oraz student wyróżniał się zdolnościami matematycznymi, zostając m.in. laureatem 57., 58. oraz 59. Olimpiad Matematycznych i Fizycznej, zdobywcą srebrnego medalu na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Madrycie, International Mathematics Competition for University Students oraz Vojtěch Jarník International Mathematical Competition. Od 2013 r. jest doktorantem w Mathematical Institute University of Oxford (UK), gdzie pracuje pod kierunkiem Bena Greena. Jakub Konieczny jest także członkiem Oddziału Krakowskiego PTM.

Nagroda zostanie wręczona laureatowi w Lublinie podczas 8. Forum Matematyków Polskich, 18-22 września 2017 r. Serdecznie gratulujemy!

OK PTM & PTM


80. rocznica urodzin Prof. Andrzeja Pelczara - 12.04.2017

W dniu 12 kwietnia 2017 r. przypada 80. rocznica urodzin Śp. prof. Andrzeja Pelczara. Profesor był wyjątkową postacią krakowskiego środowiska matematycznego. Szerokie horyzonty naukowe zaowocowały długą listą osiągnięć, m.in. utworzeniem krakowskiej szkoły układów dynamicznych. Przez lata swojej aktywności zawodowej Profesor wspierał też niezmiennie Polskie Towarzystwo Matematyczne. Jego członkiem został 31 maja 1961 r., później, w latach 1975-77 pełnił funkcję prezesa Oddziału Krakowskiego PTM, w kadencji 1973-1975 wiceprezesa, a w latach 1977-1979 był członkiem zarządu Oddziału Krakowskiego PTM. Ponadto w latach 1987-1991 był prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, w latach 1985-1987 był wiceprezesem, a w latach 1991-2010 członkiem kolejnych zarządów PTM. Był także jednym z członków-założycieli Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (EMS).

Requiescat in pace.


Wykłady popularyzacyjne dla uczniów

W dniach 26-27 kwietnia 2017 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka, odbędzie się finał Konkursu Prac Uczniowskich, podczas którego wygłoszone zostaną dwa wykłady:

26 kwietnia: Sesja Matematyczna - szkoły ponadgimnazjalne, wykład ok. godz. 15.30
prof. dr hab. Marek Capiński (AGH)
Dowód źródłem bogactwa

27 kwietnia: Sesja Matematyczna - szkoły podstawowe i gimnazja, wykład ok. godz. 17.00
dr Karol Gryszka (UP)
Przewodnik po dużych liczbach

Konkurs Prac Uczniowskich jest organizowany przez OK PTM we współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Sztuk pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana.


Prof. dr hab. Piotr Zgliczyński laureatem Nagrody im. Steinhausa

Prof. dr hab. Piotr Zgliczyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Hugona Steinhausa za całokształt dorobku ze szczególnym uwzględnieniem metod arytmetyki przedziałowej w zastosowaniu do ścisłego badania własności trajektorii układów dynamicznych, w tym problemu n-ciał. Wręczenie matematycznej statuetki, będącej nagrodą w tym konkursie, nastąpi w Lublinie podczas 8. Forum Matematyków Polskich, 18-22 września 2017.

Serdecznie gratulujemy profesorowi Zgliczyńskiemu tego prestiżowego wyróżnienia. Warto podkreślić, że Nagroda Główna PTM im. Hugona Steinhausa jest najważniejszą polską nagrodą naukową w zakresie zastosowań matematyki.


Przesunięcie terminu ogłoszenia Konkursu Krygowskiej

Z powodu zmian w regulaminie nowa edycja Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki zostanie ogłoszona w drugiej połowie kwietnia.


Kalendarz seminariów naukowych w Krakowie

Serdecznie zapraszamy na naszą nową podstronę Kalendarz seminariów naukowych. Znajduje się na niej kalendarz, zawierający informacje o spotkaniach seminaryjnych w ramach wybranych naukowych matematycznych seminariów krakowskich, które zgłosiły się do pilotażu. Uczestników seminariów zapraszamy także do skorzystania z możliwości importowania poszczególnych kalendarzy seminaryjnych do aplikacji na urządzenia mobilne.


Zmarł dr hab. Dobiesław Brydak (1935-2017)

W dniu 21 marca 2017 roku zmarł dr hab. Dobiesław Brydak , emerytowany profesor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, specjalista z zakresu równań i nierówności funkcyjnych, twórca serii Międzynarodowych Konferencji z Równań i Nierówności Funkcyjnych ICFEI. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1997 roku. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 24 marca 2017 roku o godz. 13:00 na Cmentarzu Białoprądnickim w Krakowie przy ul. Piaszczystej.


Strona OK PTM na Facebooku

Zapraszamy na naszą nową stronę Oddziału Krakowskiego PTM na portalu Facebook:


Seminarium Zastosowań Matematyki - 4.04.2017

Zapraszamy na referat w ramach Seminarium Zastosowań Matematyki. W dniu 4 kwietnia 2017 (WTOREK) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAI i IB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30

dr hab. inż. Paweł Skruch
Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, WEAIiIB-AGH w Krakowie

wygłosi odczyt pt.

Matematyczne metody detekcji i klasyfikacji obiektów w samochodowych systemach radarowych

Plik z ogłoszeniem o seminarium


Wykład popularyzacyjny dla uczniów - Komisja Popularyzacji Matematyki i Współpracy ze Szkolnictwem - 16.03.2017

Przewodnicząca Komisji Popularyzacji Matematyki i Współpracy ze Szkolnictwem OK PTM i Zarząd Oddziału Krakowskiego PTM zapraszają na wykład popularyzacyjny dla uczniów. W dniu 16 marca 2017r. o godz. 18.00 w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, ul. Podchorążych 2, Aula A1 (nowy budynek) odczyt pt.

O koszykach i wyborach konsumenckich

wygłosi

dr Marta Kornafel
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Plik z ogłoszeniem o wykładzie


Seminarium Zastosowań Matematyki - 7.03.2017

Przewodniczący Komisji Zastosowań OK PTM i Zarząd Oddziału Krakowskiego PTM zapraszają na referat w ramach Seminarium Zastosowań Matematyki. W dniu 7 marca 2017 (WTOREK) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAI i IB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30

mgr inż. Michał Domka
Doktorant w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, WEAIiIB-AGH w Krakowie

wygłosi odczyt pt.

Modelowanie systemów dynamicznych przy wykorzystaniu rozmaitości gładkich

Plik z ogłoszeniem o seminarium


Ambasadorzy OK PTM

Dnia 16 stycznia 2017r. Zarząd OK PTM ustanowił funkcje ambasadorów OK PTM (uchwała nr 1/2017) i powołał:

Mariusza Jużyńca
na ambasadora OK PTM w Politechnice Krakowskiej

oraz

Witolda Majdaka
na ambasadora OK PTM w Akademii Górniczo-Hutniczej.


Spotkanie noworoczne OK PTM - 24.01.2017

W dniu 24.01.2017r. odbyło się posiedzenie Zarządu OK PTM w poszerzonym składzie, z udziałem przewodniczących Komisji OK PTM oraz Dziekanów Wydziałów, Dyrektorów Instytutów i Katedr Matematyki krakowskich uczelni. W tym roku gospodarzem spotkania był Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W czasie spotkania uczestnicy zapoznali się z działaniami podejmowanymi przez Zarząd w roku 2016, przedstawione zostały też plany na najbliższy rok. Szczególne miejsce w dyskusji zajęły sprawy związane z organizacją jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich, przypadającego w roku 2019, który odbędzie się w Krakowie.

Na zakończenie spotkania Prezes OK PTM wręczyła dyplomy. Dyplomy za zasługi w pracy dla Polskiego Towarzystwa Matematycznego od Zarzadu Glownego PTM zostały przyznane Krzysztofowi Ciesielskiemu i Zdzisławowi Pogodzie. Dyplomy uznania od Zarządu Oddzialu Krakowskiego PTM zostały przyznane Ks. Tomaszowi Jelonkowi i Joannie Major.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania.


Nowe władze OK PTM na kadencję 2017-2019

W dniu 22.11.2016r. odbyło się Walne Zgromadzenie OK PTM, na którym wybrano nowe władze oddziału na kadencję 2017-2019:

Zarząd OK PTM

Prezes Leokadia Białas-Cież (UJ)
Vice-prezes Marek Ptak (UR)
Sekretarz Agnieszka Kowalska (UP)
Skarbnik Zofia Rożen (UJ)
Członek Zarządu Marta Kornafel (UEK)
Członek Zarządu Wojciech Mitkowski (AGH)
Członek Zarządu Maciej Ulas (UJ)
Członek Zarządu Anna Widur (UJ)

Komisja Rewizyjna

Członek Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
Członek Jan Koroński (PK)
Członek Lucjan Sapa (AGH)


Ogłoszenie Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Oddział Krakowski PTM ogłasza kolejną edycję Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki.

Prace należy nadsyłać do końca grudnia 2016 roku w wersji elektronicznej (pdf) na adres: ptm(at)im.uj.edu.pl oraz dwa egzemplarze maszynopisu na adres:

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6
30-348 Kraków
z dopiskiem: Konkurs im. Prof. Z. Krygowskiej

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki w 2016 roku zostanie rozstrzygnięty do 30 kwietnia 2017 r. przez jury w składzie:

dr hab. Grażyna Rygał, prof. AJD - przewodnicząca
dr hab. Marianna Ciosek
prof. dr hab. Ryszard Pawlak
dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof.USz
dr hab. Anna Żeromska
dr Monika Czajkowska
dr Edyta Juskowiak