Witamy na stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Polskie Towarzystwo Matematyczne istnieje od 1919 roku i jest członkiem założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Walne zebranie Członków PTM z Oddziału Krakowskiego - 26.11.2019

Zarząd Oddziału Krakowskiego zwołuje Walne Zebranie Członków PTM z Oddziału Krakowskiego w dniu 26 listopada (wtorek) 2019 r. w sali 1016 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ przy ul. Łojasiewicza 6 w Krakowie
pierwszy termin: godz. 17.00
drugi termin: godz. 17:15.

Proponowany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania oraz członków komisji skrutacyjnej.
 2. Sprawozdanie Zarządu OK PTM z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 25 listopada 2019 r.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu OK PTM i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi OK PTM.
 4. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybory prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza oraz członków Zarządu OK PTM na kadencję od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
 6. Wybory członków Komisji Rewizyjnej OK PTM na kadencję od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
 7. Wybory 9 delegatów oraz zastępców delegatów OK PTM na Zgromadzenie Delegatów PTM na kadencję od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
 8. Wybory przewodniczących komisji OK PTM (Komisji Historycznej, Komisji Popularyzacji Matematyki i Współpracy ze Szkolnictwem oraz Komisji Zastosowań Matematyki).
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie zebrania.


Mural na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

10 października br. miało miejsce oficjalne odsłonięcie monumentalnego fresku krakowskiego artysty Ryszarda Paprockiego "Alegoria Matematyki i Informatyki" na tarasie budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego połączone z projekcją filmu o jego powstaniu "MuralUJ" w reżyserii Marka Welzla.

W tworzeniu muralu szeroko wykorzystana została technika anamorfozy. Przedstawione są na nim osiągnięcia matematyki krakowskiej od XVII wieku po czasy współczesne: wielokąty gwiaździste Brożka, twierdzenie Mertensa o gęstości liczb pierwszych, kryterium Żorawskiego, jądra reprodukujące Zaremby, dendryt Ważewskiego, punkty Leji, nierówności Łojasiewicza, nierówność Opiala, funkcja ekstremalna Siciaka i funkcja dolna Lasoty, a także wiele innych obiektów matematycznych.

Na metalowych belkach nad tarasem znajdują się słynne wzory Eulera, Hamiltona i Gaussa, oraz Gödla, Turinga i Shannona, hipotezy Riemanna i Cooka (P ≠ NP), a także kopia sławnego napisu witającego gości Akademii Platońskiej: Μηδεὶς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω μου τὴν στέγην - Kto nie zna geometrii, niechaj nie wchodzi pod ten dach.

WMI UJ

Galeria z uroczystości odsłonięcia muralu
Film "MuralUJ" w reż. Marka Welzela o powstawaniu muraluPoster "Fraktal na Stulecie"

Przedstawiamy poster Pauliny Gajdy, podsumowujący projekt "Fraktal na stulecie", zorganizowany w ramach obchodów Jubileuszowego Roku Matematyki 2019. Wzięło w nim udział szereg szkół w Polsce.Rozstrzygnięcie Konkursu "Matematyka inspiracją sztuki" dla amatorów

Uprzejmie informujemy, że Jury Konkuru na dzieło artystyczne "Matematyka inspiracją sztuki" (dla amatorów) na posiedzeniu w dn. 16 września zdecydowało przyznać Wyróżnienie

Pani Dorocie Zalitacz za pracę Niesprzeczność /Zupełność

Serdecznie gratulujemy!

Wręczenie nagrody nastąpi 25 września 2019 r., o godz. 18.00 w Galerii ASP, ul. Basztowa 18 wspólnie z laureatami części dla profesjonalistów:

Nagroda główna
Elżbieta Urban za pracę Zakłócony porządek
Trzy nagrody regulaminowe
Sara Hupas za pracę Teraz albo nigdy,
Magdalena Sara Krawczyk za pracę Linie,
Piotr Kwiatkowski za pracę Kompozycja organowa.


Konferencja Dickstein Forum - 19-21.09.2019

W dniach 19-21 września 2019r. odbędzie się konferencja "Dickstein Forum" organizowana we współpracy z Oddziałem Krakowskim PTM.
Zapraszamy na obrady do gmachu PAU, ul. Sławkowska 17, Kraków

Plakat
Program


Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich za nami!

Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich przeszedł już do historii. Pozostają nam po nim wspaniałe wspomnienia i niezapomniane wrażenia. Był on ucztą duchową, intelektualną i naukową, a każdy miłośnik Królowej Nauk znalazł w nim coś dla siebie.

Zapraszamy do zapoznania się z doniesieniami medialnymi na temat Zjazdu - informacjami i wywiadami: [LINK] oraz ze statystyką Zjazdu: [LINK].

Już wkrótce galerie zdjęciowe!


Transmisja na żywo przedstawienia "Opera matematyczna, czyli paradoksalny rozkład sfery"

Zapraszamy dziś wieczór na "Operę matematyczną, czyli paradoksalny rozkład sfery" - przedstawienie muzyczne, uświetniające obchody Stulecia Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Początek o godz. 19.30.


Transmisja na żywo z obrad Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w Stulecie PTM

Transmisja na żywo z obrad Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w Stulecie PTM - zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy nie mogli do nas dotrzeć osobiście!


Konkurs "Matematyka inspiracją sztuki" - II etap edycji dla amatorów

Uprzejmie informujemy, że wszystkie prace przesłane na konkurs "Matematyka inspirację sztuki" dla amatorów zostały zakwalifikowane do finału. Prosimy o przesyłanie oryginałów prac do dnia 30 sierpnia włącznie na adres:
prof. Robert Wolak
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Stanisława Łojasiewicza 6
30-348 Kraków

Wręczenie nagród nastąpi w sobotę 7 września podczas uroczystego zakończenia Zjazdu.

Przepraszamy za opóźnienie w terminarzu konkursu.

Pytania lub wątpliwości można kierować do Koordynatora Konkursu prof. Roberta Wolaka na adres: robert.wolak@uj.edu.pl

Regulamin Konkursu "Matematyka inspiracją sztuki" dla profesjonalistów

Regulamin Konkursu "Matematyka inspiracją sztuki" dla amatorów - obowiązuje ze zmianami dotyczącymi terminu przesyłania prac (31.VII) i terminu ogłoszenia wyników I etapu (07.VIII)

Karta uczestnika

Oświadczenie RODO


Rozstrzygnięcie Konkursu Matematyka mi w duszy gra

Oceny nadesłanych piosenek na Konkurs Matematyka mi w duszy gra dokonało Jury Konkursu w składzie:

 1. Marek Ptak prof. nauk matematycznych, wiceprezes OK PTM
 2. Zofia Rożen dr nauk matematycznych, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie
 3. Piotr Peszat kompozytor, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, pracownik Katedry Kompozycji na AM w Krakowie, w 2018 uzyskał tytuł doktora sztuki
 4. Zuzanna Szancer dr nauk matematycznych, absolwentka Szkoły Muzycznej I st. w Będzinie, absolwentka Studium Muzycznego w Będzinie

Postanowiono przyznać
Trzecia Nagroda: Pan Marek Szajduk za piosenkę Zrozum

Serdecznie gratulujemy! Wręczenie nagrody odbędzie się w czwartek 5 września 2019 roku o godz. 11.30 na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6 w Krakowie podczas Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM.

Nagrody sponsoruje Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.


Rozstrzygnięcie Konkursu im. Witolda Wilkosza

Oceny nadesłanych prac na Konkurs im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę w 2019 roku dokonało Jury Konkursu w składzie: Bartłomiej Bzdęga, Krzysztof Ciesielski - przewodniczący, Andrzej Dąbrowski, Adam Dzedzej, Jarosław Górnicki, Zdzisław Pogoda, Michał Szurek. Postanowiono przyznać następujące nagrody:

 1. Dwie równorzędne Nagrody II stopnia
  Piotr Pikul (UJ, matematyka) za pracę O ortocentrach i parabolach, a zwłaszcza o twierdzeniu odwrotnym Steinera
  Filip Rękawek (UW, MISMaP) za pracę Jedno zadanie, wiele możliwości
 2. Nagroda III stopnia
  Maria Gałuszka (UJ, matematyka) za pracę Sumy kwadratów wielomianów
 3. Wyróżnienie
  Nina Bażela (AGH, informatyka) za pracę Kwantowa strona mocy

Laureatom serdecznie gratulujemy! Wręczenie nagród odbędzie się w czwartek 5 września 2019 roku o godz. 11.30 na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6 w Krakowie podczas Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM.

Nagrody sponsoruje bank Brown Brothers Harriman, a także Wydział Matematyki i Informatyki UJ oraz redakcja czasopisma "Delta".


Zmarła Pani Profesor Irena Łojczyk-Królikiewicz (09.08.1922-22.07.2019)

Ze smutkiem zawiadamiany, że w dniu 22 lipca 2019 r. w wieku 96 lat zmarła Irena Łojczyk-Królikiewicz, emerytowana profesor Politechniki Krakowskiej. Od ponad 59 lat była członkiem OK PTM i wspierała jego działania. W Instytucie Matematyki Politechniki Krakowskiej przez wiele lat pełniła funkcję Kierownika Zakładu Analizy Matematycznej.

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano w piątek, 26 lipca 2019 roku, o godzinie 13:30, w Kościele o. o. Reformatów (Franciszkanów) w Wieliczce przy ul. Kosiby 31.


Konkurs "Matematyka inspiracją sztuki"

Lista godeł - prace zakwalifikowane do II etapu edycji dla profesjonalistów.

Autorów prac zakwalifikowanych do II etapu prosimy o dostarczenie ich do Galerii ASP, ul. Basztowa 18, 31-143 Kraków, w godzinach otwarcia Galerii do 20 sierpnia 2019.

Uwaga! Termin nadsyłania prac dla amatorów uległ zmianie - prace można przesyłać do 31 lipca 2019 elektronicznie na adres ok.ptm@uj.edu.pl (załączniki podpisane i zeskanowane w formacie pdf) lub pocztą tradycyjną: Prof. Robert Wolak, Wydział Matematyki i Informatyki UJ, ul. S. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków.
Nowy termin ogłoszenia wyników I etapu konkursu dla amatorów to 7 sierpnia 2019.

Pytania lub wątpliwości można kierować do Koordynatora Konkursu prof. Roberta Wolaka na adres: robert.wolak@uj.edu.pl

Regulamin Konkursu "Matematyka inspiracją sztuki" dla profesjonalistów

Regulamin Konkursu "Matematyka inspiracją sztuki" dla amatorów - obowiązuje ze zmianami dotyczącymi terminu przesyłania prac (31.VII) i terminu ogłoszenia wyników I etapu (07.VIII)

Karta uczestnika

Oświadczenie RODO


Zmarł prof. Zdzisław Denkowski

Ze smutkiem zawiadamiany, że w dniu 28 czerwca 2019 r. po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 79 lat zmarł Pan Profesor Zdzisław Denkowski. Od ponad 54 lat był członkiem OK PTM i wspierał jego działania. Był jednym z założycieli Instytutu Informatyki UJ i przez długie lata pełnił funkcję jego dyrektora.

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano we wtorek 2 lipca 2019 roku o godzinie 10:30 na cmentarzu w Nowym Sączu.

Zawiadomienie (II UJ)
Strona Pana Profesora (II UJ)


Fraktal na stulecie został ułożony

Z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Matematycznego 30 maja 2019r. na krakowskich Błoniach uczniowie i studenci ustawili się w kształt Trójkąta Sierpińskiego. Wydarzenie „Fraktal na stulecie” objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Krakowa. Głównym sponsorem była mFundacja, której misją jest wspieranie edukacji matematycznej dzieci i młodzieży. W organizacji pomogła Szkoła Matematyki Alfa. Autorem zdjęcia jest Patryk Morzonek.

Album ze zdjęciami.

Film na stronie TVP3.

Informacja Radia Kraków.

Informacja w Gazecie Wyborczej.


Konkurs Matematyka mi w duszy gra - wydłużenie

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego przypomina o ogłoszonym w styczniu 2019 roku konkursie „Matematyka mi w duszy gra” na najlepszą piosenkę w języku polskim, której motywami przewodnimi będą: matematyka, postacie znanych matematyków, pojęcia matematyczne, obchody 100-lecia PTM, Rok Matematyki.

Prace można przesłać na adres: ok.ptm@uj.edu.pl do dnia 30.06.2019 r. (nowy dłuższy termin!). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 lipca 2019r. (nowy termin!).

Konkurs Matematyka mi w duszy gra jest jednym z wydarzeń Jubileuszowego Roku Matematyki.

Regulamin Konkursu - obowiązuje ze zmianami dotyczącymi terminu przesyłania prac (30.VI) i ogłoszenia wyników (31.VII).
Plakat Konkursu


Fraktal na stulecie 30 maja 2019r.

Z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Matematycznego 30 maja 2019r. w godzinach 10:00-12:15 na krakowskich Błoniach uczniowie i studenci ustawią się w kształt Trójkąta Sierpińskiego.

Informacja na Facebooku.

Informacja na stronie Live in Kraków.

Informacja na stronie TVP3.

Informacja na stronie Szkoły Matematyki Alfa.


Otwarcie nowej edycji Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki (2019).

Serdecznie zapraszamy studentów do wzięcia udziału w nowej edycji Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej organizowanego przez Oddział Krakowski PTM. Jak co roku Sponsorem nagród jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Na Konkurs można nadsyłać prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki, w szczególności: prace magisterskie, prace licencjackie, publikacje.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2019r.
(Uwaga! Zmiana terminu w stosunku do lat ubiegłych)

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 grudnia 2019r.


Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko autora, nazwę uczelni, w której autor studiuje lub w której uzyskał tytuł zawodowy,
 2. adres e-mail autora,
 3. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status autora,
 4. oświadczenie autora pracy o zgłoszeniu jej na Konkurs,
 5. oświadczenie autora o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz zgodzie na ujawnienie danych (imienia, nazwiska, nazwy uczelni) na stronie PTM w przypadku zostania laureatem lub osobą wyróżnioną w Konkursie,
 6. pracę zgłaszaną na Konkurs.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pomocą formularza internetowego.

Szczegóły można znaleźć w Regulaminie Konkursu - w tej edycji obowiązuje z wyłączeniem części par 3, pkt 1 dotyczącej terminu ogłoszenia edycji konkursu.


Rozstrzygnięcie Konkursu im. A. Z. Krygowskiej - edycja 2018.

Oceny nadesłanych 9 prac na Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dziedziny dydaktyki matematyki w edycji 2018 dokonali członkowie Jury Konkursu w składzie:

 1. dr hab. Marianna Ciosek, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 2. dr Monika Czajkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 3. dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński)
 4. prof. dr hab. Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki)
 5. dr Anna Widur (Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 6. dr hab. Anna Żeromska, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Postanowiono przyznać następujące Nagrody za najlepszą pracę z dydaktyki matematyki za rok 2017:

 1. Nagroda Pierwsza
  mgr Paulina Molęda, Misconceptions uczniów szkoły podstawowej związane z uczeniem się algebry - polsko-słowackie badania porównawcze, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, promotor dr Mirosława Sajka
 2. Nagroda Druga
  lic. Paulina Fraś, Badanie możliwości wykorzystania muzyki w nauczaniu symetrii osiowej i środkowej na poziomie szkoły podstawowej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, promotor dr Mirosława Sajka
 3. Nagroda Trzecia
  mgr Agata Polowczyk, Matematyka w szkole zawodowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, promotor dr Edyta Juskowiak
 4. Wyróżnienie
  lic. Magdalena Cieślak, Ozoboty - roboty edukacyjne, jako współczesna propozycja prowokowania aktywności uczniowskiej w ramach zajęć dodatkowych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, promotor dr Edyta Juskowiak

dr hab. Anna Katarzyna Żeromska
Przewodnicząca Jury

Laureatom serdecznie gratulujemy! Wręczenie nagród odbędzie się 4 września 2019 roku podczas Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM w Krakowie w Dniu Popularyzacji.


Profesor Witold Kleiner - 90. rocznica urodzin i 1. rocznica śmierci - 28.05.2019

Uprzejmie informujemy, że zaplanowane zostało złożenie kwiatów na grobie Profesora Witolda Kleinera na Cmentarzu Rakowickim we wtorek 28 maja 2019r. - spotkanie przy głównej bramie cmentarza od ulicy Rakowickiej o godzinie 16, więcej informacji na tej stronie.


Konkurs "Matematyka inspiracją sztuki"

Z okazji Jubileuszu stu lat istnienia Polskiego Towarzystwa Matematycznego, który w tym roku obchodzimy, Oddział Krakowski PTM i Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ogłosiło Konkurs "Matematyka inspiracją sztuki" w zakresie malarstwa, rzeźby i grafiki artystycznej.

Konkurs składa się z dwóch części: dla profesjonalistów i dla amatorów sztuki.

Uwaga! Termin ogłoszenia wyników I etapu konkursu dla profesjonalistów uległ zmianie na 30 czerwca 2019.

Nagrody w Konkursie zostały ufundowane przez:
Zarząd Główny PTM
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Prezesa PTM Wacława Marzantowicza
Oddział Poznański PTM
Oddział Krakowski PTM.

Pytania lub wątpliwości można kierować do Koordynatora Konkursu prof. Roberta Wolaka na adres: robert.wolak@uj.edu.pl
Osoby powołane przez Zarząd OK PTM do Biura Konkursu to:
dr Anna Gierzkiewicz-Pieniążek z ramienia OK PTM,
pani Karolina Jakubowska z ramienia Stowarzyszenia Przyjaciół ASP.
Sekretarzem Konkursu została dr Anna Gierzkiewicz-Pieniążek.

Prace w pierwszym etapie konkursowym proszę przesyłać zgodnie z terminarzem podanym w regulaminach elektronicznie na adres ok.ptm@uj.edu.pl (załączniki podpisane i zeskanowane w formacie pdf) lub pocztą tradycyjną: Prof. Robert Wolak, Wydział Matematyki i Informatyki UJ, ul. S. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków.

Regulamin Konkursu "Matematyka inspiracją sztuki" dla profesjonalistów

Regulamin Konkursu "Matematyka inspiracją sztuki" dla amatorów

Karta uczestnika

Oświadczenie RODO


Seminarium Zastosowań Matematyki - 21.05.2019

Zapraszamy na referat w ramach Seminarium Zastosowań Matematyki. W dniu 21 maja 2019 (WTOREK) o godz. 16.00, w gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17, parter, w sali im. Gerarda Labudy

Prof. dr hab. Jerzy Klamka
(Instytut Automatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach)

wygłosi odczyt pt.

STEROWALNOŚĆ UKŁADÓW DYNAMICZNYCH


Seminarium z Historii Matematyki - 29.04.2019

Zapraszamy na referat w ramach Seminarium z Historii Matematyki. W dniu 29 kwietnia 2019 (poniedziałek) o godz. 12.15, w sali 1106 Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 6.

Prof Stefan Jackowski
(UW)

wygłosi odczyt pt.

Warszawska Szkoła Matematyczna 1918-1939

Serdecznie zapraszamy!

Streszczenie


Radosnego Alleluja!


Zmarł prof. Stanisław Brzychczy

Ze smutkiem zawiadamiany, że w dniu 7 kwietnia 2019 r. zmarł dr hab. Stanisław Brzychczy, emerytowany profesor i były dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, specjalista z dziedziny równań różniczkowych cząstkowych oraz wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Stanisław Brzychczy ukończył studia matematyczne w r. 1961 na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie studiów został wybrany pierwszym prezesem (w r. 1959/60 i ponownie w r. 1960/61) reaktywowanego Koła Matematyków Studentów UJ. W 1964 r. doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. Jacka Szarskiego, w 1966 r. zaś otrzymał nagrodę PTM dla młodych matematyków. Habilitował się także na UJ w r. 1995. Był częstym gościem na Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, uczestniczył przez wiele lat w seminarium prof. Bolesława Szafirskiego, pojawiał się regularnie na rocznicowych spotkaniach Koła Matematyków, wnosząc na nie zawsze swoje charakterystyczne poczucie humoru i dar opowiadania.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w piątek, 12 kwietnia 2019 r. w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim.

Zawiadomienie (AGH)
Zawiadomienie (WMI UJ)


Kartka okolicznościowa z okazji stulecia PTM

Z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Matematycznego Poczta Polska wydała okolicznościową kartkę. Można ją nabyć na stoisku filatelistycznym na Poczcie Głównej przy ul. Westerplatte w Krakowie. Przez 28 dni będzie można ją także podpić okolicznościowym stemplem.

Od 5 kwietnia przez 3 tygodnie będzie można będzie zakupić kartkę ze stemplem w sklepie filatelistycznym.


100 lat Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Równo 100 lat temu zostało założone Towarzystwo Matematyczne w Krakowie - było to we wtorek, 2 kwietnia 1919, o godz. 17.00, w gmachu Collegium Nowodworskiego przy ul. Św. Anny 12. Poniżej skan protokołu z Zebrania Konstytuującego - z nazwiskami znamienitych założycieli. Nieco ponad rok później Towarzystwo to przekształciło się w Polskie Towarzystwo Matematyczne. Więcej o historii powstania PTM na tej stronie.


Konkurs "Wielcy polscy matematycy znani i nieznani"

Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę.
Hugo Steinhaus

Pod tym hasłem, wpisując się w obchody Roku Matematyki, mFundacja ogłosiła konkurs dla szkół ponadpodstawowych i organizacji pozarządowych na pracę dotyczącą matematyków polskich - znanych i nieznanych. Serdecznie zachęcamy do udziału!

Szczegóły i lista tematów konkursowych na stronie "Wielcy polscy matematycy znani i nieznani".


Fraktal na 100-lecie PTM

W ramach obchodów Jubileuszowego Roku Matematyki zapraszamy do udziału w projekcie Fraktal na 100-lecie PTM. Do wspólnej zabawy zapraszamy uczniów szkół małopolskich. Celem będzie ułożenie "żywego" fraktala - trójkąta Sierpińskiego, co będzie miało miejsce 30 maja 2019 r. na krakowskich Błoniach.

W organizację wydarzenia zaangażowany jest m.in. Oddział Krakowski PTM wraz z Komisją Popularyzacji Matematyki i Współpracy ze Szkolnictwem. Więcej szczegółów na stronie Jubileuszowego Roku Matematyki.


Seminarium Zastosowań Matematyki - 2.04.2019

Zapraszamy na referat w ramach Seminarium Zastosowań Matematyki. W dniu 2 kwietnia 2019 (WTOREK) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAI i IB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30

Mgr Mateusz Brzęk
(Katedra Automatyki i Robotyki, WEAIiIB-AGH w Krakowie, doktorant)

wygłosi odczyt pt.

PRZYBLIŻONE LOKALIZOWANIE USZKODZENIA STRUKTURY W WYBRANYCH OBSZARACH GEOMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM TEORII SPEKTRALNEJ


Konkurs im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę

Oddział Krakowski PTM z okazji setnej rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza Konkurs im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę.

Celem prac zgłaszanych na Konkurs powinna być popularyzacja matematyki. Prace powinny zostać przygotowane w formie opracowania pisemnego. Poza tym zastrzeżeniem, charakter prac oraz zakres popularyzowanej matematyki nie jest w żaden sposób ograniczony. Szczegóły w regulaminie Konkursu poniżej.

Jury Konkursu:
Bartłomiej Bzdęga (Poznań)
Krzysztof Ciesielski (Kraków) - przewodniczący
Andrzej Dabrowski (Wrocław)
Adam Dzedzej (Gdańsk)
Jarosław Górnicki (Rzeszów)
Zdzisaw Pogoda (Kraków)
Michał Szurek (Warszawa)

Zgłoszenie pracy na Konkurs należy przesłać do dnia 30 czerwca 2019 r. drogą emailową na adres ok.ptm@uj.edu.pl

Regulamin Konkursu im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzujacą matematykę

Plakat Konkursu im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzujacą matematykę


Wykład popularyzacyjny - 4.04.2019

W dniu 4 kwietnia 2019 o godz. 17.15 odbędzie się wykład dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Dr Zdzisław Pogoda (UJ) opowie Wielościany i analogie, w ramach Spotkań matematyków - organizowanych we współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana. Spotkanie w s. 004, Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 6.
Serdecznie zapraszamy!


Wykład popularyzacyjny - 28.02.2019

W dniu 28 lutego 2019 o godz. 16.30 odbędzie się wykład dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dr Anna Widur (UJ) opowie Logicznie o kapeluszach, w ramach Spotkań matematyków - organizowanych we współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana. Spotkanie w s. 004, Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 6.
Serdecznie zapraszamy!


Seminarium Zastosowań Matematyki - 5.03.2019

Zapraszamy na referat w ramach Seminarium Zastosowań Matematyki. W dniu 5 marca 2019 (WTOREK) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAI i IB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30

Dr inż. Joanna Kwiecień
(Katedra Automatyki i Robotyki, WEAIiIB-AGH w Krakowie)

wygłosi odczyt pt.

ALGORYTMY BAZUJĄCE NA INTELIGENCJI ROJU - MECHANIZMY I WYZWANIA


Sesja wspominkowa ku pamięci prof. Józefa Siciaka - 18.02.2019

Instytut Matematyki UJ zaprasza na sesję wspominkową ku pamięci ś.p. Profesora Józefa Siciaka. Sesja ta odbędzie się dnia 18 lutego 2019 r. w Instytutcie Matematyki UJ, s. 1094.

Harmonogram Sesji:
10:15-12 Uroczyte posiedzenie seminarium Katedry Analizy Matematycznej.
   1. Przedstawienie historii katedry oraz dokonań uczniów profesora Józefa Siciaka
   2. wykład prof. Sławomira Kołodzieja pt. Siciak extremal function and capacities
12-13 obiad
13-14 Wykład prof. Christera Kiselmana pt. Jozef Siciak, a great mathematician and a faithful friend
14:15-15:15 wykład prof. Wiesława Pleśniaka pt. The Bernstein-Walsh-Siciak Theorem - a fundamental tool in multivariate polynomial approximation


Konkurs Matematyka mi w duszy gra

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego, w związku z obchodzoną w 2019 roku 100. rocznicą powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz uznaniem roku 2019 Rokiem Matematyki, zaprasza do udziału w konkursie „Matematyka mi w duszy gra” na najlepszą piosenkę w języku polskim, której motywami przewodnimi będą: matematyka, postacie znanych matematyków, pojęcia matematyczne, obchody 100-lecia PTM, Rok Matematyki.

Prace należy przesłać na adres: ok.ptm@uj.edu.pl do dnia 01.06.2019 r.

Konkurs Matematyka mi w duszy gra jest jednym z wydarzeń Jubileuszowego Roku Matematyki.

Regulamin Konkursu
Plakat Konkursu


Rok 2019 Rokiem Matematyki!

Z przyjemnością poinformujemy, że w dniu 20 grudnia 2018 r. Senat RP ogłosił rok 2019 Rokiem Matematyki w Polsce.

Jest to inicjatywa środowiska krakowskiego. Informacje na temat wydarzeń przewidzianych w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki w Polsce można znaleźć na stronie http://www.jrm2019.pl/. Kulminacyjnym punktem Jubileuszowego Roku Matematyki jest Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w stulecie PTM, który odbędzie się w dn. 3-7.09.2019 w Krakowie.


Seminarium Zastosowań Matematyki - 8.01.2019

Zapraszamy na referat w ramach Seminarium Zastosowań Matematyki. W dniu 8 stycznia 2019 (WTOREK) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAI i IB AGH-Kraków, Al. Mickiewicza 30

Dr inż. Marek Długosz
(Katedra Automatyki i Robotyki, WEAIiIB-AGH w Krakowie)

wygłosi odczyt pt.

MODELOWANIE MATEMATYCZNE DYNAMIKI CIEPLNEJ BUDYNKÓW