Witamy na stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Polskie Towarzystwo Matematyczne istnieje od 1919 roku i jest członkiem założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Strona OK PTM pod tym adresem zawiera informacje o działalności Oddziału do 6 października 2020 r.
Zapraszamy na aktualną stronę Oddziału Krakowskiego PTM: http://ok-ptm.im.uj.edu.pl/

Wspomnienie Zjazdu PTM

13 miesięcy temu uczestniczyliśmy w Jubileuszowym Zjeździe Matematyków w Stulecie PTM. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu podsumowującego to wydarzenie, które pewnie na długo pozostanie w naszej pamięci.

Link do filmu


Zmarł prof. Andrzej Zajtz

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 14 września b.r. zmarł ś.p. profesor Andrzej Zajtz, uczeń prof. Stanisława Gołąba, kierownik Zakładu Geometrii Różniczkowej w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zastępca dyrektora ds. studenckich, prezes OK PTM w latach 1977-1979, później wieloletni kierownik Katedry Geometrii i Równań Różniczkowych w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, którego zainteresowania dotyczyły m.in. geometrii różniczkowej oraz teorii obiektów geometrycznych.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek 21 września o godz. 12:20 w Nowej Kaplicy na cmentarzu w Batowicach.

Zawiadomienie


Pierwszy numer biuletynu PTM

Polecamy pierwszy numer Biuletynu Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W numerze tym można przeczytać między innymi następujące artykuły:

 1. Zarys historyczny Biuletynu
 2. Nagrody Abela 2020
 3. Nagrody PTM za 2019
 4. Medal i Wykład im. Wacława Sierpińskiego 2020
 5. Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego 2020
 6. 10 lat Matematyki w obiektywie

Biuletyn można pobrać korzystając z poniższego linku:
Biuletyn PTM - nr 1


Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza

Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego zaprasza studentów do zgłaszania prac na 64. edycję Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę z dowolnej dziedziny matematyki.

Prace należy przesyłać do dnia 30 września 2020 roku na adres Oddziału Toruńskiego PTM.

Więcej informacji o konkursie na stronie PTM:
Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza


Małopolska Sesja Matematyczna - laureaci

W dniach 22-23 czerwca odbył się Finał Małopolskiego Konkursu Prac Uczniowskich, organizowanego wspólnie przez Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Finaliści Konkursu prezentowali swoje prace konkursowe. Wyłonieni laureaci w poszczególnych grupach wiekowych to:

szkoła podstawowa - klasy IV - VI

 1. I ex - Paweł Nawrocki (kl. VI) z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Jawiszowicach, praca "Wygrać matematykę" napisana pod opieką mgr Izabelli Pest-Janusz,
 2. I ex - Małgorzata Mazur i Maria Rychter (kl. V) ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie, praca "Niektóre właściwości ośmiościanu foremnego wykonanego w technice origami" napisana pod opieką mgr Doroty Szczepańskiej,
 3. II - Michał Rychter i Krzysztof Suliński (kl. VI) ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie, praca "Kostka Rubika w matematyce" napisana pod opieką mgr Doroty Szczepańskiej,
 4. III - Julia Taborska i Urszula Wolska (kl. V) ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie, praca "Zaszyfrowana matematyka" napisana pod opieką mgr Anny Szwancyber,
 5. wyróżnienie ex - Szymon Urbaniak (kl. VI) ze Szkoły Podstawowej nr 64 w Krakowie, praca "Jak uczciliśmy Rok Matematyki w mojej szkole" napisana pod opieką mgr Teresy Sklepek,
 6. wyróżnienie ex - Adam Ryńca (kl. VI) ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie, praca "Liczby wielokątne" napisana pod opieką mgr Anny Szwancyber,

szkoła podstawowa - klasy VII - VIII

 1. I - Kacper Błachut (kl. VIII) ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Targu, praca "Matematyka żonglowania" napisana pod opieką mgr Moniki Parzygnat,
 2. II - Magdalena Bachleda-Żarska (kl. VII) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Targu, praca "Trochę o historii. O historii liczb i ich liczeniu" napisana pod opieką mgr Ewy Kowal,
 3. III ex - Katarzyna Matoga, Oliwia Piątek i Wiktoria Wójcik (kl. VIII) ze Szkoły Podstawowej nr 64 w Krakowie, praca "Sztuczki z kartami" napisana pod opieką mgr Teresy Sklepek,
 4. III ex - Magdalena Kościelniak (kl. VIII) z Zespołu Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej i Gabriela Oleksy (kl. VII) ze Szkoły Podstawoej w Glisnem, praca "Matematyka staożytnego Egiptu" napisana pod opieką mgr Zofii Kościelniak,

licea

 1. I - Julia Galos z VIII Prywatnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, praca "Lew i człowiek" napisana pod opieką mgr Alicji Rozpędzkiej,
 2. wyróżnienie ex - Martyna Smolska (kl. I) z XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, praca "Albert Einstein i licealny problem z geometrii" napisana pod opieką mgr Agaty Białek,
 3. wyróżnienie ex - Magdalena Ciochoń (kl. I) z III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, praca "Urojone czy nie?" napisana pod opieką mgr Agnieszki Batko,
 4. nie przybyła na finał - Anna Fortecka z VIII Prywatnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, praca "Wieże Hanoi" napisana pod opieką mgr Alicji Rozpędzkiej.
Wszystkim uczestnikom Konkursu, a szczególnie laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy! Sam udział w Konkursie i zmierzenie się z przygotowaniem ciekawej pracy matematycznej to wielka przygoda, warta przeżycia.


Platforma Wymiany Naukowej PAU

Polska Akademia Umiejętności uruchomiła Platformę Wymiany Naukowej, na której można znaleźć prezentacje, przygotowane w ramach Komisji Nauk Technicznych PAU:

 1. "Sztuczna inteligencja i pojazdy autonomiczne" - dr hab. inż. Paweł Skruch, prof. AGH
 2. "Wykorzystanie metod optymalizacji w planowaniu trajektorii robotów mobilnych oraz samochodów osobowych" - mgr inż. Wojciech Turlej - doktorant wdrożeniowy Szkoły Doktorskiej AGH oraz firmy Aptiv
 3. "Efekt cieplarniany i globalne ocieplenie" - dr hab. inż. Wojciech Karmowski, prof. PK


Andrzej Pelczar - materiały z sesji wspomnieniowej

W dniu 2 czerwca 2020 r. odbyła się szczególna sesja, Sesja wspomnieniowa pamięci Profesora Pelczara - osoby ważnej dla społeczności Polskiego Towarzystwa Matematycznego, ale także dla całego środowiska matematycznego w Polsce. Profesor był osobą wielkiego formatu. Dla nas był to profesor, przełożony, promotor, kolega, ale przede wszystkim przyjaciel.

W tym gronie - osób zachowujących Profesora Andrzeja Pelczara we wdzięcznej pamięci - wspominaliśmy go w 10. rocznicę Jego śmierci, która przypadła 18 maja. Sesja stała się w sesję międzynarodową, ponieważ dzięki zdalnej formie możliwy był udział przyjaciół Profesora, obecnie przebywających za granicą. Uczestniczyło w niej 37 osób. Przedstawiamy poniżej sprawozdanie z sesji autorstwa Stanisława Domoradzkiego, Przewodniczącego Komisji Historycznej OK PTM, listę obecnych oraz odnośnik do nagrania sesji.

Sprawozdanie
Lista obecności
Nagranie sesji


Andrzej Pelczar - wspomnienie w rocznicę śmierci

Oddział Krakowski PTM i Komisja Historyczna OK PTM serdecznie zapraszają na spotkanie on-line, które odbędzie się we wtorek 2 czerwca br. o godz. 17.00.
Spotkanie odbędzie się poprzez platformę Zoom, zaś prelekcję pt.

„PROFESOR ANDRZEJ PELCZAR (1937-2010).
JEGO ZAINTERESOWANIA HISTORIĄ MATEMATYKI POLSKIEJ.
WSPOMNIENIE W 10. ROCZNICĘ ŚMIERCI”

wygłosi Stanisław Domoradzki, Przewodniczący Komisji Historycznej OK PTM.

Po prelekcji zaplanowana została część wspomnieniowa.
Osoby, które nie mogą być obecne, ale chciałyby się podzielić wspomnieniami, prosimy o przekazanie ich mailowo na adres Kol. Domoradzkiego: domoradz@ur.edu.pl

Plakat sesji
Strona z informacjami o Profesorze Andrzeju Pelczarze
Nagranie z sesji


Seminarium Zastosowań Matematyki - nagranie wykładu

Zapraszamy do obejrzenia wersji online wykładu, który odbył się 3 marca b.r. w ramach Seminarium Zastosowań Matematyki.
Dr inż. Marcin Szelest (IEEE) oraz mgr Paweł Kowalczyk (PŚ, Aptiv) zarejestrowali wykład pt. "Zastosowanie metryki Wassersteina do statystycznej analizy danych w samochodowych systemach percepcji otoczenia".

Wideo z wykładu


Konkurs PTM im. Witolda Wilkosza - edycja 2020

Serdecznie zapraszamy studentów do wzięcia udziału w nowej edycji Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza organizowanego przez Oddział Krakowski PTM. Na Konkurs można nadsyłać prace mające na celu popularyzację szeroko rozumianej matematyki.

Prace mogą być opublikowane, wysłane do publikacji lub napisane dla celów Konkursu. Ważne terminy:

 1. termin nadsyłania zgłoszeń:
  30 października 2020 r.
 2. rozstrzygnięcie Konkursu:
  do 30 grudnia 2020 r.
 3. ogłoszenie wyników:
  do 31 stycznia 2021 r.

Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko autora lub imiona i nazwiska zespołu autorów (do 3 osób),
 2. nazwę uczelni, w której autor/autorzy studiują,
 3. w przypadku, gdy w zespole autorskim jest osoba niebędąca studentem, informację, czy ta osoba ukończyła studia wyższe i jakie,
 4. adres (adresy) e-mail autora (autorów),
 5. pracę zgłaszaną na Konkurs zapisaną w pliku w formacie pdf,
 6. zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że autor jest studentem studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 7. oświadczenie uczestnika Konkursu o zgłoszeniu pracy na Konkurs,
 8. oświadczenie autora (autorów) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz zgodzie na ujawnienie imienia, nazwiska oraz nazwy uczelni w przypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie.
Szczegóły można znaleźć w Regulaminie Konkursu.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pomocą formularza internetowego.

Skład Jury Konkursu:

 1. Bartłomiej Bzdęga (Poznań)
 2. Krzysztof Ciesielski (Kraków) - przewodniczący
 3. Andrzej Dąbrowski (Wrocław)
 4. Adam Dzedzej (Gdańsk)
 5. Jarosław Górnicki (Rzeszów)
 6. Zdzisław Pogoda (Kraków)
 7. Michał Szurek (Warszawa)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie uczestników Konkursu
Plakat


Życzenia świąteczne


Konferencja studencka MathUp

W dn. 6-8 kwietnia 2020 r. odbędzie się konferencja studencka MathUp, organizowana przez grupę studentów Politechniki Łódzkiej, pasjonujących się matematyką. W tym roku po raz pierwszy on-line. Zachęcamy do udziału!

Plakat MathUp
Strona wydarzenia na Facebooku
Transmija na YouTube


101. rocznica założenia PTM

Dziś 101. urodziny Polskiego Towarzystwa Matematycznego!
Wszystkim członkom - życzymy wszystkiego dobrego, no bo przecież to Wy tworzycie to Towarzystwo!

Z historycznej karty (OK PTM)
Powstanie Polskiego Towarzystwa Matematycznego (Zjazd Jubileuszowy PTM)


Nowi członkowie OK PTM

W ostatnim czasie społeczność Oddziału Krakowskiego PTM poszerzyła się o nowych członków:
- Katarzyna Budny (Uniwersytet Ekonomiczny),
- Andrzej Czarnecki (Uniwersytet Jagielloński),
- Józef Duda (Akademia Górniczo-Hutnicza),
- Maciej Kostrzewski (Uniwersytet Ekonomiczny),
- Justyna Wróblewska (Uniwersytet Ekonomiczny).
Gratulujemy nowym członkom i zachęcamy jeszcze niezdecydowanych do dołączenia do Towarzystwa!


Matematyka w walce z koronawirusem

Matematycy z London School of Hygiene & Tropical Medicine przedstawili model rozwoju epidemii koronawirusa COVID-19. Zostały rozważone dwa scenariusze - wstępnie zakładany na Wyspach Brytyjskich, polegający na izolowaniu osób, które wykazują objawy zakażenia wirusem, oraz podjęty przez większość krajów europejskich, przewidujący profilaktyczne ograniczenie kontaktów społecznych poprzez zamknięcie szkół i ograniczenia pracy instytucji. Wnioski płynące z analizy zmieniły podejście rządu brytyjskiego i spowodowały zmianę strategii postępowania.

Jednym z autorów analizy jest Adam Kucharski - matematyk, pracownik London School of Hygiene & Tropical Medicine.
Poniżej podajemy linki, pod którymi można zapoznać się z pracą:

 1. →  artykuł w The New York Times
 2. →  wykład Adama Kucharskiego i dyskusja na temat prognoz staystycznych
 3. →  popularnonaukowy opis wyników naukowych
 4. →  artykuł na stronie PTM

Warto odnotować także sukces prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej, który wraz ze swoim zespołem zidentyfikował enzym, kluczowy dla walki z koronawirusem. Podkreślenia godny jest fakt, że naukowcy zrezygnowali z opatentowania swojego wyniku, podając szczegóły osiągnięcia do publicznej wiadomości i tym samym umożliwiając laboratoriom na całym świecie szybkie dalsze prace nad opracowaniem testów diagnostyczych i leku na koronawirusa. Więcej informacji w poniższym linku: Artykuł na portalu Nauka w Polsce

Z kolei naukowcy z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ są coraz bliżej opracowania ultraszybkiego testu diagnostycznego na obecność koronawirusa.
Więcej informacji w poniższych linkach:

 1. →  Puls Medycyny
 2. →  Informacja ze strony UJ


Przyznano Nagrodę Abela 2020

Norweska Akademia Nauk i Literatury przyznała tegoroczną Nagrodę Abela - otrzymali ją Hillel Furstenberg z Hebrew University of Jerusalem oraz Gregory Margulis z Yale University. Nagroda została przyznana za pionierskie zastosowania metod probabilistyki i układów dynamicznych w teorii grup, teorii liczb i kombinatoryce.

Więcej informacji na stronie Nagrody Abela.


ISCB 41, 23-27.08.2020 r.

Międzynarodowe Towarzystwo Biostatystyki Klinicznej (International Society for Clinical Biostatistics) zaprasza na Konferencję ISCB41, która odbędzie się w dniach 23-27 sierpnia 2020 r. w Krakowie (po raz pierwszy w Polsce). Konferencja ta staje się co roku forum międzynarodowej wymiany osiągnięć naukowych z zakresu metod statystycznych oraz ich zastosowań w badaniach medycznych. W konferencjach organizowanych przez ISCB biorą udział statystycy, farmakolodzy, klinicyści oraz specjaliści w zakresie zdrowia publicznego, epidemiologii, jak i innych dyscyplin biomedycznych z ponad 50 krajów.

Zaproszenie


Zmarła dr Danuta Węglowska

Ze smutkiem zawiadamiany, że w dniu 27 lutego 2020 r. zmarła dr Danuta Węglowska, długoletni członek Komisji Historycznej Okręgu Krakowskiego PTM i Komisji Historii Matematyki przy Zarządzie Głównym PTM, współredaktorka Słownika Biograficznego Matematyków Polskich, nieoceniona współorganizatorka wielu Szkół Historii Matematyki, emerytowany adiunkt Wydziału Matematyki Stosowanej AGH w Krakowie.


Posiedzenie naukowe KNT-PAU i KZC-PAU, 17.03.2020 r.

Komisja Nauk Technicznych PAU i Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU zapraszają na posiedzenie naukowe, które odbędzie się we wtorek 17 marca 2020 r. o godz. 16.00 w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 17 w sali im. Gerarda Labudy. W trakcie posiedzenia prof. Stanisław Nagy (AGH), wygłosi wykład "„Gospodarka wodorowa” a dekarbonizacja energetyki, transportu i przemysłu EU. Nowe propozycje EU na lata 2030-2050 w świetle porozumień paryskich (2015)".

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO POSIEDZENIE ODWOŁANO.


Seminarium Zastosowań Matematyki - 3.03.2020 r.

Zapraszamy na referat w ramach Seminarium Zastosowań Matematyki.
W dniu 3 marca 2020 (WTOREK) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAIiIB, AGH, al. Mickiewicza 30

dr inż. Marcin Szelest
(IEEE Senior Member)
oraz
mgr Paweł Kowalczyk
(doktorant wdrożeniowy Politechniki Śląskiej i firmy Aptiv)

wygłoszą odczyt pt.

ZASTOSOWANIE METRYKI WASSERSTEINA
DO STATYSTYCZNEJ ANALIZY DANYCH
W SAMOCHODOWYCH SYSTEMACH PERCEPCJI OTOCZENIA


Wykład popularyzacyjny - 20.02.2020 r.

Zapraszamy na referat w ramach Komisji Popularyzacji Matematyki.
W dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 16.30, w Auli A1 Uniwersytetu Pedagogicznego, ul. Podchorążych 2

dr Karol Gryszka
(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

wygłosi odczyt pt.

WIEŻE HANOI I WĘDRÓWKI PO FRAKTALACH


Posiedzenie naukowe KNT-PAU, 18.02.2020 r.

Komisja Nauk Technicznych PAU (KNT-PAU, Sekcja Inżynieria Lądowa i Wodna) zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się we wtorek 18 lutego 2020 r. o godz. 16.00 w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 17 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej. W trakcie posiedzenia dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej), wygłosi wykład "Numeryczna symulacja niestatecznego zachowania materiałów".


Zmarł prof. Edward Smaga

Ze smutkiem zawiadamiany, że w dniu 31 stycznia 2020 r. w wieku 78 lat zmarł Edward Smaga, emerytowany profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Oddziału Krakowskiego PTM. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pełnił funkcje Prodziekana Wydziału Finansów, Kierownika Katedry Matematyki, Kierownika Zakładu Matematyki Finansowej.

Msza Św. żałobna przy zmarłym odprawiona zostanie we wtorek, dnia 4 lutego 2020 roku o godzinie 12.00 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mydlnikach, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Zawiadomienie


Rozstrzygnięcie Konkursu im. A. Z. Krygowskiej - edycja 2019.Oceny nadesłanych 8 prac na Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dziedziny dydaktyki matematyki w edycji 2019 dokonali członkowie Jury Konkursu w składzie:

 1. dr hab. Marianna Ciosek, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 2. dr Monika Czajkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
 3. dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
 4. prof. dr hab. Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki)
 5. dr hab. Anna Żeromska, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Postanowiono przyznać następujące Nagrody za najlepszą pracę z dydaktyki matematyki za rok 2019:

 1. Nagroda Pierwsza
  mgr Agnieszka Polak, "Myśląca klasa" Petera Liljedahla jako sposób realizacji wybranych zagadnie dotyczących ciągów, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, promotor prof. dr hab. Tomasz Szemberg, praca magisterska
 2. Nagroda Druga
  mgr Katarzyna Szczepaniak, Wybrane tematy z trygonometrii w myślącej klasie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, promotor prof. dr hab. Tomasz Szemberg, praca magisterska
 3. Nagroda Trzecia
  mgr Amanda Weronika Lewandowska, Matura rozszerzona z matematyki - analiza jakościowa wybranych rozwiązań zadań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, promotor dr Edyta Juskowiak, praca magisterska
 4. Wyróżnienie
  mgr Piotr Bury, Najważniejsze własności liczby e oraz pi. Od definicji do przestępności, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, promotor dr Zdzisław Pogoda, praca magisterska

dr hab. Anna Katarzyna Żeromska
Przewodnicząca Jury

Laureatom serdecznie gratulujemy! Wręczenie dyplomów odbędzie się podczas konferencji naukowej "Transgresje matematyczne" organizowanej przez IM UP w Krakowie w dniach 21-23 maja 2020 roku.


Polsko-Ukraińskie Forum Matematyków, 21-24.09.2020, Lwów

Zarząd Główny PTM zaprasza na tegoroczne 9.Forum Matematyków Polskich, które będzie miało charakter międzynarodowy.

Forum odbędzie się w dniach 21-24 września 2020 r. we Lwowie i będzie poprzedzone Scottish Book Fest (18-20 września 2020 r.).

Więcej informacji na stronie głównej PTM.


Be Quick and Win! - Ogólnopolski Konkurs Matematyczny On-line

Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Politechnika Częstochowska zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do uczestnictwa w Ogólnopolskim Internetowym Konkursie Matematycznym Be Quick and Win!

Wszelkie informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej konkursu.

Serwis internetowy uruchomiono 27 stycznia b.r., a pierwsze z cyklu 10 zadań ukaże się 12 lutego b.r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.


Wykład otwarty - 14.01.2020

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Statystycznego serdecznie zaprasza na wykład otwarty, który odbędzie się w ramach Seminarium Naukowego organizowanego z Instytutem Metod Ilościowych w Naukach Społecznych w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dnia 14 stycznia 2020 r. (wtorek) w godz. 16:45-18:15 w sali B pawilonu C Uniwersytetu Ekonomicznego (ul. Rakowicka 27)

dr hab. Michał Rubaszek
(Szkoła Główna Handlowa)

wygłosi wykład pt.

PROGNOZOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH
Z WYKORZYSTANIEM MODELU KURSÓW RÓWNOWAGI


Wykład popularyzacyjny dla uczniów - 16.01.2020

Zapraszamy na referat popularyzacyjny dla uczniów - w dniu 16 stycznia 2020 (CZWARTEK) o godz. 17.15, w sali 004 budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ przy ul. Łojasiewicza 6

dr Bronisław Pabich
(Kraków)

wygłosi odczyt pt.

PRZYSTĘPNY WYKŁAD NA TEMAT REGUŁY GULDINA


Otwarcie nowej edycji Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki (2020).

Serdecznie zapraszamy studentów do wzięcia udziału w nowej edycji Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej organizowanego przez Oddział Krakowski PTM. Jak co roku Sponsorem nagród jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Na Konkurs można nadsyłać prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki, w szczególności: prace magisterskie, prace licencjackie, publikacje.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2020r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 grudnia 2020r.


Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko autora, nazwę uczelni, w której autor studiuje lub w której uzyskał tytuł zawodowy,
 2. adres e-mail autora,
 3. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status autora,
 4. oświadczenie autora pracy o zgłoszeniu jej na Konkurs,
 5. oświadczenie autora o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz zgodzie na ujawnienie danych (imienia, nazwiska, nazwy uczelni) na stronie PTM w przypadku zostania laureatem lub osobą wyróżnioną w Konkursie,
 6. pracę zgłaszaną na Konkurs.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pomocą formularza internetowego.

Szczegóły można znaleźć w Regulaminie Konkursu.

Skład Jury Konkursu:

 1. Marianna Ciosek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 2. Monika Czajkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
 3. Edyta Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 4. Małgorzata Makiewicz (Uniwersytet Szczeciński, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
 5. Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki)
 6. Mirosława Sajka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 7. Anna Widur (Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 8. Anna Żeromska - Przewodnicząca Jury (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)