Witamy na stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Polskie Towarzystwo Matematyczne istnieje od 1919 roku i jest członkiem założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Matematyka w walce z koronawirusem

Matematycy z London School of Hygiene & Tropical Medicine przedstawili model rozwoju epidemii koronawirusa COVID-19. Zostały rozważone dwa scenariusze - wstępnie zakładany na Wyspach Brytyjskich, polegający na izolowaniu osób, które wykazują objawy zakażenia wirusem, oraz podjęty przez większość krajów europejskich, przewidujący profilaktyczne ograniczenie kontaktów społecznych poprzez zamknięcie szkół i ograniczenia pracy instytucji. Wnioski płynące z analizy zmieniły podejście rządu brytyjskiego i spowodowały zmianę strategii postępowania.

Jednym z autorów analizy jest Adam Kucharski - matematyk, pracownik London School of Hygiene & Tropical Medicine.
Poniżej podajemy linki, pod którymi można zapoznać się z pracą:

 1. →  artykuł w The New York Times
 2. →  wykład Adama Kucharskiego i dyskusja na temat prognoz staystycznych
 3. →  popularnonaukowy opis wyników naukowych
 4. →  artykuł na stronie PTM

Warto odnotować także sukces prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej, który wraz ze swoim zespołem zidentyfikował enzym, kluczowy dla walki z koronawirusem. Podkreślenia godny jest fakt, że naukowcy zrezygnowali z opatentowania swojego wyniku, podając szczegóły osiągnięcia do publicznej wiadomości i tym samym umożliwiając laboratoriom na całym świecie szybkie dalsze prace nad opracowaniem testów diagnostyczych i leku na koronawirusa. Więcej informacji w poniższym linku: Artykuł na portalu Nauka w Polsce

Z kolei naukowcy z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ są coraz bliżej opracowania ultraszybkiego testu diagnostycznego na obecność koronawirusa.
Więcej informacji w poniższych linkach:

 1. →  Puls Medycyny
 2. →  Informacja ze strony UJ


Przyznano Nagrodę Abela 2020

Norweska Akademia Nauk i Literatury przyznała tegoroczną Nagrodę Abela - otrzymali ją Hillel Furstenberg z Hebrew University of Jerusalem oraz Gregory Margulis z Yale University. Nagroda została przyznana za pionierskie zastosowania metod probabilistyki i układów dynamicznych w teorii grup, teorii liczb i kombinatoryce.

Więcej informacji na stronie Nagrody Abela.


ISCB 41, 23-27.08.2020 r.

Międzynarodowe Towarzystwo Biostatystyki Klinicznej (International Society for Clinical Biostatistics) zaprasza na Konferencję ISCB41, która odbędzie się w dniach 23-27 sierpnia 2020 r. w Krakowie (po raz pierwszy w Polsce). Konferencja ta staje się co roku forum międzynarodowej wymiany osiągnięć naukowych z zakresu metod statystycznych oraz ich zastosowań w badaniach medycznych. W konferencjach organizowanych przez ISCB biorą udział statystycy, farmakolodzy, klinicyści oraz specjaliści w zakresie zdrowia publicznego, epidemiologii, jak i innych dyscyplin biomedycznych z ponad 50 krajów.

Zaproszenie


Zmarła dr Danuta Węglowska

Ze smutkiem zawiadamiany, że w dniu 27 lutego 2020 r. zmarła dr Danuta Węglowska, długoletni członek Komisji Historycznej Okręgu Krakowskiego PTM i Komisji Historii Matematyki przy Zarządzie Głównym PTM, współredaktorka Słownika Biograficznego Matematyków Polskich, nieoceniona współorganizatorka wielu Szkół Historii Matematyki, emerytowany adiunkt Wydziału Matematyki Stosowanej AGH w Krakowie.


Posiedzenie naukowe KNT-PAU i KZC-PAU, 17.03.2020 r.

Komisja Nauk Technicznych PAU i Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU zapraszają na posiedzenie naukowe, które odbędzie się we wtorek 17 marca 2020 r. o godz. 16.00 w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 17 w sali im. Gerarda Labudy. W trakcie posiedzenia prof. Stanisław Nagy (AGH), wygłosi wykład "„Gospodarka wodorowa” a dekarbonizacja energetyki, transportu i przemysłu EU. Nowe propozycje EU na lata 2030-2050 w świetle porozumień paryskich (2015)".

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM POSIEDZENIE ODWOŁANO.


Seminarium Zastosowań Matematyki - 3.03.2020 r.

Zapraszamy na referat w ramach Seminarium Zastosowań Matematyki.
W dniu 3 marca 2020 (WTOREK) o godz. 17.00, w pawilonie B-1, I p., w sali H 24, Wydział EAIiIB, AGH, al. Mickiewicza 30

dr inż. Marcin Szelest
(IEEE Senior Member)
oraz
mgr Paweł Kowalczyk
(doktorant wdrożeniowy Politechniki Śląskiej i firmy Aptiv)

wygłoszą odczyt pt.

ZASTOSOWANIE METRYKI WASSERSTEINA
DO STATYSTYCZNEJ ANALIZY DANYCH
W SAMOCHODOWYCH SYSTEMACH PERCEPCJI OTOCZENIA


Wykład popularyzacyjny - 20.02.2020 r.

Zapraszamy na referat w ramach Komisji Popularyzacji Matematyki.
W dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 16.30, w Auli A1 Uniwersytetu Pedagogicznego, ul. Podchorążych 2

dr Karol Gryszka
(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

wygłosi odczyt pt.

WIEŻE HANOI I WĘDRÓWKI PO FRAKTALACH


Posiedzenie naukowe KNT-PAU, 18.02.2020 r.

Komisja Nauk Technicznych PAU (KNT-PAU, Sekcja Inżynieria Lądowa i Wodna) zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się we wtorek 18 lutego 2020 r. o godz. 16.00 w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 17 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej. W trakcie posiedzenia dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej), wygłosi wykład "Numeryczna symulacja niestatecznego zachowania materiałów".


Zmarł prof. Edward Smaga

Ze smutkiem zawiadamiany, że w dniu 31 stycznia 2020 r. w wieku 78 lat zmarł Edward Smaga, emerytowany profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Oddziału Krakowskiego PTM. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pełnił funkcje Prodziekana Wydziału Finansów, Kierownika Katedry Matematyki, Kierownika Zakładu Matematyki Finansowej.

Msza Św. żałobna przy zmarłym odprawiona zostanie we wtorek, dnia 4 lutego 2020 roku o godzinie 12.00 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mydlnikach, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Zawiadomienie


Rozstrzygnięcie Konkursu im. A. Z. Krygowskiej - edycja 2019.Oceny nadesłanych 8 prac na Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dziedziny dydaktyki matematyki w edycji 2019 dokonali członkowie Jury Konkursu w składzie:

 1. dr hab. Marianna Ciosek, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 2. dr Monika Czajkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 3. dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński)
 4. prof. dr hab. Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki)
 5. dr hab. Anna Żeromska, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Postanowiono przyznać następujące Nagrody za najlepszą pracę z dydaktyki matematyki za rok 2019:

 1. Nagroda Pierwsza
  mgr Agnieszka Polak, "Myśląca klasa" Petera Liljedahla jako sposób realizacji wybranych zagadnie dotyczących ciągów, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, promotor prof. dr hab. Tomasz Szemberg, praca magisterska
 2. Nagroda Druga
  mgr Katarzyna Szczepaniak, Wybrane tematy z trygonometrii w myślącej klasie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, promotor prof. dr hab. Tomasz Szemberg, praca magisterska
 3. Nagroda Trzecia
  mgr Amanda Weronika Lewandowska, Matura rozszerzona z matematyki - analiza jakościowa wybranych rozwiązań zadań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, promotor dr Edyta Juskowiak, praca magisterska
 4. Wyróżnienie
  mgr Piotr Bury, Najważniejsze własności liczby e oraz pi. Od definicji do przestępności, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, promotor dr Zdzisław Pogoda, praca magisterska

dr hab. Anna Katarzyna Żeromska
Przewodnicząca Jury

Laureatom serdecznie gratulujemy! Wręczenie dyplomów odbędzie się podczas konferencji naukowej "Transgresje matematyczne" organizowanej przez IM UP w Krakowie w dniach 21-23 maja 2020 roku.


Polsko-Ukraińskie Forum Matematyków, 21-24.09.2020, Lwów

Zarząd Główny PTM zaprasza na tegoroczne 9.Forum Matematyków Polskich, które będzie miało charakter międzynarodowy.

Forum odbędzie się w dniach 21-24 września 2020 r. we Lwowie i będzie poprzedzone Scottish Book Fest (18-20 września 2020 r.).

Więcej informacji na stronie głównej PTM.


Be Quick and Win! - Ogólnopolski Konkurs Matematyczny On-line

Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Politechnika Częstochowska zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do uczestnictwa w Ogólnopolskim Internetowym Konkursie Matematycznym Be Quick and Win!

Wszelkie informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej konkursu.

Serwis internetowy uruchomiono 27 stycznia b.r., a pierwsze z cyklu 10 zadań ukaże się 12 lutego b.r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.


Wykład otwarty - 14.01.2020

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Statystycznego serdecznie zaprasza na wykład otwarty, który odbędzie się w ramach Seminarium Naukowego organizowanego z Instytutem Metod Ilościowych w Naukach Społecznych w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dnia 14 stycznia 2020 r. (wtorek) w godz. 16:45-18:15 w sali B pawilonu C Uniwersytetu Ekonomicznego (ul. Rakowicka 27)

dr hab. Michał Rubaszek
(Szkoła Główna Handlowa)

wygłosi wykład pt.

PROGNOZOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH
Z WYKORZYSTANIEM MODELU KURSÓW RÓWNOWAGI


Wykład popularyzacyjny dla uczniów - 16.01.2020

Zapraszamy na referat popularyzacyjny dla uczniów - w dniu 16 stycznia 2020 (CZWARTEK) o godz. 17.15, w sali 004 budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ przy ul. Łojasiewicza 6

dr Bronisław Pabich
(Kraków)

wygłosi odczyt pt.

PRZYSTĘPNY WYKŁAD NA TEMAT REGUŁY GULDINA


Otwarcie nowej edycji Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki (2020).

Serdecznie zapraszamy studentów do wzięcia udziału w nowej edycji Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej organizowanego przez Oddział Krakowski PTM. Jak co roku Sponsorem nagród jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Na Konkurs można nadsyłać prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki, w szczególności: prace magisterskie, prace licencjackie, publikacje.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2020r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 grudnia 2020r.


Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko autora, nazwę uczelni, w której autor studiuje lub w której uzyskał tytuł zawodowy,
 2. adres e-mail autora,
 3. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status autora,
 4. oświadczenie autora pracy o zgłoszeniu jej na Konkurs,
 5. oświadczenie autora o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz zgodzie na ujawnienie danych (imienia, nazwiska, nazwy uczelni) na stronie PTM w przypadku zostania laureatem lub osobą wyróżnioną w Konkursie,
 6. pracę zgłaszaną na Konkurs.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pomocą formularza internetowego.

Szczegóły można znaleźć w Regulaminie Konkursu.

Skład Jury Konkursu:

 1. Marianna Ciosek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 2. Monika Czajkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 3. Edyta Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 4. Małgorzata Makiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
 5. Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki)
 6. Mirosława Sajka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 7. Anna Widur (Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 8. Anna Żeromska - Przewodnicząca Jury (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)