Witamy na stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Polskie Towarzystwo Matematyczne istnieje od 1919 roku i jest członkiem założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Wykład otwarty - 14.01.2020

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Statystycznego serdecznie zaprasza na wykład otwarty, który odbędzie się w ramach Seminarium Naukowego organizowanego z Instytutem Metod Ilościowych w Naukach Społecznych w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dnia 14 stycznia 2020 r. (wtorek) w godz. 16:45-18:15 w sali B pawilonu C Uniwersytetu Ekonomicznego (ul. Rakowicka 27)

dr hab. Michał Rubaszek
(Szkoła Główna Handlowa)

wygłosi wykład pt.

PROGNOZOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH
Z WYKORZYSTANIEM MODELU KURSÓW RÓWNOWAGI


Wykład popularyzacyjny dla uczniów - 16.01.2020

Zapraszamy na referat popularyzacyjny dla uczniów - w dniu 16 stycznia 2020 (CZWARTEK) o godz. 17.15, w sali 004 budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ przy ul. Łojasiewicza 6

dr Bronisław Pabich
(Kraków)

wygłosi odczyt pt.

PRZYSTĘPNY WYKŁAD NA TEMAT REGUŁY GULDINA


Otwarcie nowej edycji Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki (2020).

Serdecznie zapraszamy studentów do wzięcia udziału w nowej edycji Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej organizowanego przez Oddział Krakowski PTM. Jak co roku Sponsorem nagród jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Na Konkurs można nadsyłać prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki, w szczególności: prace magisterskie, prace licencjackie, publikacje.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2020r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 grudnia 2020r.


Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko autora, nazwę uczelni, w której autor studiuje lub w której uzyskał tytuł zawodowy,
  2. adres e-mail autora,
  3. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status autora,
  4. oświadczenie autora pracy o zgłoszeniu jej na Konkurs,
  5. oświadczenie autora o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz zgodzie na ujawnienie danych (imienia, nazwiska, nazwy uczelni) na stronie PTM w przypadku zostania laureatem lub osobą wyróżnioną w Konkursie,
  6. pracę zgłaszaną na Konkurs.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pomocą formularza internetowego.

Szczegóły można znaleźć w Regulaminie Konkursu.