Trzeci Kongres Młodych Matematyków Polskich

 pod honorowym patronatem

Małżonki Prezydenta RP Pani Marii Kaczyńskiej

17 - 19 września 2010

Kraków,  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Głównym celem Kongresu jest umożliwienie spotkania uczniom szkół ponadpodstawowych z całej Polski, dla których matematyka stała się prawdziwą pasją. 

Podczas Kongresu będą oni mogli wysłuchać specjalnie dla nich przygotowanych wykładów wygłoszonych przez znanych matematyków z różnych uniwersytetów oraz podyskutować o „królowej nauk” ze sobą i z zawodowymi matematykami. 

Planowane są też referaty matematyczne wygłaszane przez uczniów - uczestników Kongresu oraz inne atrakcje.

logo_uj.jpg

bratniak.jpg

logo_krakowa.jpg


grupa.jpg