Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego  

Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szósty Europejski Kongres Matematyki, Kraków 2012

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Magiczny Kraków

Ośrodek Kultury Matematycznej

Olimpiada Matematyczna

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"

Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna

International Mathematics Competition for University Students

Miesięcznik "Delta"

Magazyn Miłośników Matematyki

Miesięcznik "Matematyka"

Ciekawostki o UJ, o matematyce i matematykach

Matematyka.pl, forum matematyczne

Wrocławski Portal Matematyczny

Mathematics-in-Europe

The European Mathematical Information Service

The MacTutor History of Mathematics archive