Komitet Naukowy III Kongresu Młodych Matematyków Polskich


Stanisław Betley

Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 

Piotr Biler

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Andrzej Cegielski

Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Krzysztof Ciesielski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Młodych Matematyków Polskich

 

Armen Edigarian

Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Irmina Herburt

Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

 

Stanisław Janeczko

Dyrektor naukowy Centrum Banacha, poprzedni Dyrektor Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk

 

Krzysztof Kołodziejczyk

Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej

 

Marek Nawrocki

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Ryszard Pawlak

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

 

Feliks Przytycki

Dyrektor Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk

 

Witold Rosicki

Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego

 

Andrzej Rozkosz

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zdzisław Rychlik

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Maciej Sablik

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Roman Srzednicki

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego