Komitet Honorowy:

Andrzej Białas 
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności 

Michał Kleiber
Prezes Polskiej Akademii Nauk 

Stanisław Kracik
Wojewoda Małopolski 

Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Jan Madey
Przewodniczący Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci 

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa 

Karol Musioł
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Marek Nawara
Marszałek Województwa Małopolskiego 

Maciej Żylicz
Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej


logo_krakow.jpg

logo_uj.jpg

logo_krakowa.jpg