Program Kongresu

(dokładniejsze szczegóły są opisane w broszurce, którą uczestnicy otrzymają po przyjeździe)

 

Do Krakowa należy przyjechać w czwartek, 16 września między 16:00 a 20:00. Szczegóły dotyczące dojazdu znajdują się w zakładce „Dojazd”.

 

Czwartek, 16 września 2010

16:00 - 20:00     przyjazd uczestników, rozdzielenie materiałów

18:00 - 21:00     kolacja – DS. „Żaczek”

20:00 -               spotkanie z opiekunami grup – DS. „Żaczek”

 

Piątek, 17 września 2010

8:00 - 9:30         śniadanie – DS. „Żaczek” (w turach):

10:00 - 12:30     obrady – otwarcie Kongresu, wykłady (A.Dąbrowski, E.Tutaj) – Wydział Chemii UJ

12:50 - 15:30     obiad – DS. „Żaczek” (w turach):

14:00 - 18:15     zwiedzanie Krakowa z przewodnikami (w grupach)

16:50 - 18:50     kolacja – DS. „Żaczek” (w turach)

19:15 - 21:15     spektakl teatralny – farsa „Mayday” w Teatrze Bagatela

 

Sobota, 18 września 2010

7:30 ­- 9:00         śniadanie – DS. „Żaczek” (w turach)

9:45 - 12:30       obrady – wykłady (W.Kryszewski, P.Mazur), konkurs matematyczny – Wydział Matematyki

                          i Informatyki UJ

12:30 - 14:15     obiad, zwiedzanie wystawy i Koła Matematyków, loteria książkowa

14:15 - 17:00     obrady  – referaty uczestników – Wydział Matematyki i Informatyki UJ

17:30 - 19:00     kolacja – DS. „Żaczek” (w turach)

19:45 - 20:45     wieczór gawędziarski (K.Ciesielski, Z.Pogoda, E.Tutaj) – Wydział Chemii UJ

 

 

Niedziela, 19 września 2010

7:30 ­- 9:00         śniadanie – DS. „Żaczek” (w turach)

9:45 - 12:30       obrady – wykłady (T.Łuczak, M.Ubik, Z.Marciniak) – Wydział Matematyki i Informatyki UJ

12:30 - 13:30     obiad – stołówka na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ (w turach)

13:10, 13:40      odjazd specjalnymi autobusami na dworzec PKP