Na Kongresie zostanie wygłoszonych 7 wykładów plenarnych oraz  referaty matematyczne wygłaszane przez uczniów - uczestników Kongresu.


Wykłady plenarne wygłoszą znakomici matematycy:

Andrzej Dąbrowski (Wrocław)

Wojciech Kryszewski (Toruń)

Tomasz Łuczak (Poznań)

Zbigniew Marciniak (Warszawa)

Edward Tutaj (Kraków)

oraz studenci matematyki UJ

Przemysław Mazur

Martha Ubik


Referaty wygłoszą uczniowie:

Kamil Antończak
Anna Dymek
Filip Ficek
Bartosz Górecki
Paulina Grabowska
Karolina Hanuszczak
Katarzyna Janocha
Andrzej Kawula
Krzysztof Kleiner
Agnieszka Krasodomska
Michał Mycka
Tomasz Pełka
Michał Seweryn
Mateusz Wróbel
Michał Zając

Dobór referatów uczestników odbywał się na podstawie ich zgłoszeń, po kwalifikacji na podstawie krótkich streszczeń.  Niektórzy uczestnicy zostali do wygłoszenia referatów zaproszeni. Termin zgłoszeń referatów minął.

W referacie uczeń będzie przedstawiać wybrane zagadnienie matematyczne, które uważa za ciekawe, a prawdopodobnie nie jest znane innym uczestnikom Kongresu (lub znane bardzo nielicznym). Mogą to być własne wyniki ucznia (na przykład autorskie rozwiązanie problemu czy interesującego zadania), ale nie muszą. Może to być też przedstawienie pewnych rzeczy już znanych, w oparciu o literaturę, ważne jednak, by ujęcie było autorskie. Inwencja uczestników nie była niczym ograniczona; w zasadzie w referacie mogło być cokolwiek, byle było związane z matematyką i - zdaniem autora - mogło zainteresować innych.

Referat ma trwać 20 minut (może być krótszy, ale nie może być dłuższy) - po nim może się odbyć dyskusja, jednak czas zarezerwowany na referat wraz z dyskusją nie może  przekroczyć 25 minut. Czasy te będą bardzo ściśle przestrzegane. Ewentualne dalsze pytania lub kontynuację dyskusji można będzie przeprowadzić w kuluarach, w prywatnej rozmowie.

W programie Kongresu przewidziany jest również „Wieczór gawędziarski” oraz wystawa Origami przygotowana przez Krystynę i Wojciecha Burczyków.