SPONSORZY KONGRESU

 

III Kongres Młodych Matematyków Polskich jest finansowany

przez  wszystkich Organizatorów i Współorganizatorów 

oraz Sponsorów Kongresu.


Kongres sponsorują:

 
CAN-PACK S.A.producent opakowań metalowych i szklanych

Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”bratniak

 

oraz ofiarodawcy książek i czasopism:

Miesięcznik „Delta”

 
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 
Kwartalnik Magazyn Miłośników Matematyki

 
Prószyński Media


Wydawnictwo Naukowe PWN

 
Wydawnictwo Szkolne Omega

 
Wydawnictwo Znak

 

 
Za sponsorowanie Kongresu bardzo dziękujemy!