Trzeci Kongres Młodych Matematyków Polskich

pod honorowym patronatem

Małżonki Prezydenta RP Pani Marii Kaczyńskiej