Notatki do wykładów:

Prezentacje

Thaís Maria Dalbelo "Newton Polyhedra and Whitney Equisingularity for Determinantal Singularities" (PDF)

José Edson Sampaio: "Differential invariance of the multiplicity of real and complex analytic sets" (PDF)

Meral Tosun: "Lojasiewicz exponent of rational singularities and ideals in their local ring" (PDF)

Jean-Paul Brasselet: "Generic sections of essentially isolated determinantal singularities" (PDF)

Zbigniew Jelonek: "On the Fukui-Kurdyka-Paunescu Conjecture" (PDF)

Mark Spivakovsky: "$\mu$-constant families of Newton non-degenerate singularities admit simultaneous embedded desingularization (PDF)

Mutsuo Oka: "Almost non-degenerate functions and a Zariski pair of links" (PDF)

Toshizumu Fukui: "Properness of polynomial maps with Newton polyhedrons" (PDF)

Wojciech Kucharz: "Rational approximation of holomorphic maps" (arXiv)

Marcin Bilski: "Effective approximation of the solutions of algebraic equations" (arXiv)

Meral Tosun: "Simple elliptic singularities and Generalized Slodowy Slices" (PDF)

Tadeusz Krasiński: "The Łojasiewicz exponent in non-degenerate deformations of surface singularities" (PDF)

Maria Aparecida Soares Ruas: "Mixed Bruce-Roberts number" (PDF)

Vincent Grandjean: "A variation around Malgrange-Rabier Condition" (PDF)

Alexandre Fernandes: "Multiplicity of singular points as a bi-Lipschitz invariant" (PDF)

Carles Bivia-Ausina: "Invariants for bi-Lipschitz equivalence of ideals and related topics" (PDF)

Adam Parusiński "Equisingular families of surface singularities" (PDF)

Jean-Philippe Monnier: "Some normalizations of real algebraic varieties" (PDF)

Wolfgang Ebeling: "A McKay correspondence for the Poincaré series." (PDF)

Pedro D. Gonzalez Perez: "The combinatorics of plane curve singularities. How Newton polygons blossom into lotuses" (PDF)

Beata Gryszka: "Approximate roots of quasi-ordinary polynomials" (PDF)

Grzegorz Oleksik: "On jumps of the Le numbers in the family of line singularities" (PDF)


Wykłady cykliczne

Krzysztof Nowak: "Trochę teorii modeli i geometrii", cz. I i II (PDF); cz. III (PDF).

Wojciech Domitrz: "Lokalne niezmienniki symplektyczne" : preprint 1, preprint 2 i preprint 3 (wszystkie wersje PDF).

Zbigniew Jelonek:  "O rozwiązywaniu osobliwości"  (wg J. Włodarczyka) (link do artykułu J. Włodarczyka).

Zbigniew Szafraniec: "Efektywne metody obliczania topologicznych niezmienników rzeczywistych zbiorów algebraicznych" (PDF).

Franz-Viktor Kuhlmann: "The valuation theory of Local Uniformization" ("Valuation theoretic and model theoretic aspects of local uniformization" - PS) oraz ("The defect" - PDF).

Referaty

Kraków, październik 2008:

Arkadiusz Płoski: "Urok algebry klasycznej", artykuł pt. "Rugownik Sylvestera i jakobian" (PDF) ukaże się w materiałach z konferencji szkoleniowej poświęconej geometrii analitycznej i algebraicznej organizowanej przez UŁ.

Warszawa, maj 2008:

Janusz Adamus: "On the holomorphic closure dimension of real analytic sets" (arXiv).

Warszawa, styczeń 2007:

Tadeusz Krasiński: "Nierówność Łojasiewicza" (PDF).

Łódź, grudzień 2006:

Szymon Brzostowski: "Pierwiastki aproksymatywne niecharakterystyczne" (PDF).

Tadeusz Krasiński: "On the Łojasiewicz exponent at infinity of polyomial mappings" (PDF).

Stanisław Spodzieja: "Orderings in real rational functions field" (PDF).

Kraków, marzec 2005:

Piotr Mormul: "Małe wektory wzrostu szyfrują à la Godel etykiety klas geometrycznych w dysrtybucjach Goursata" (PS).

Artykuły związane z wygłoszonymi referatami

Andrzej Lenarcik, Arkadiusz Płoski: "Formulae for the singularities at infinity of plane algebraic curves" (PDF).

Andrzej Lenarcik, Arkadiusz Płoski: "O stabilności diagramu Newtona" (PDF).

Evelia Garcia Barroso, Andrzej Lenarcik, Arkadiusz Płoski: "Newton diagrams and equivalence of plane curve germs" (PDF).